تا %60 تخفیف خرید برای 3 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00

جزیره تجهیزات زیرساختی سیسکو | توسینسو

بعد از اینکه نحوه اتصال شدن به تجهیزات سیسکو از طریق پورت کنسول رو باهم دیگه دیدیم، در این ویدئو قصد داریم تا نحوه متصل شدن از طریق تلنت و شبکه TCP/IP رو با هم ببینیم.

در این بخش از آموزش قصد دارم تا مواردی که در ویدئوی قبل صحبت شد رو با هم در نرم افزار packet tracer تمرین کنیم.

در قسمت چهاردهم دوره آموزشی CCNP Enterprise ENCOR 350-401 قابلیت BPDU Filter را بررسی می کنیم که چگونه با استفاده از این قابلیت ارسال و دریافت BPDU ها را فیلتر کنیم. در این ویدیو موارد زیر بررسی می شود: معرفی قابلیت BPDU Filter و بررسی نحوه عملکرد تفاوت فعال شدن BPDU Filter به صورت globally و per p...

در این ویدئو قصد دارم تا در مورد نحوه متصل شدن به سوئیچ سیسکو برای اولین بار صحبت کنم. به صورت پیش فرض زمانی که سوئیچ و روتر سیسکو رو تهیه میکنید هیچ تنظیماتی روی آنها ست نشده است. پس برای اتصال اولیه نیاز به راهکار هایی داریم.  

در قسمت سیزدهم دوره آموزشی CCNP Enterprise ENCOR 350-401 قابلیت امنیتی BPDU Guard را بررسی می کنیم که چگونه با استفاده از این قابلیت از ساختار STP شبکه می توانیم محافظت کنیم. در این ویدیو موارد زیر بررسی می شود: معرفی قابلیت BPDU Guard و بررسی نحوه عملکرد پیاده سازی BPDU Guard مدرس : جعفر قنبری

مثل سایر دستگاه ها، سوئیچ ها و روتر های سیسکو نیز دارای بخش سخت افزاری و نرم افزاری هستند. در این قسمت قصد داریم تا حافظه ها و سیستم عامل تجهیزات زیرساختی سیسکو را بررسی کنیم.

اترنت در واقع یک استاندارد یا تکنولوژی نیست. اترنت مجموعه ای از استاندارها است که نوع لینک ارتباطی، سرعت و حتی حداکثر مسافت ممکن در یک ارتباط را تعیین میکند. در این قسمت قصد آشنایی با مجموعه استاندارد های اترنت را داریم.

در قسمت دوازدهم دوره آموزشی CCNP Enterprise ENCOR 350-401 قابلیت امنیتی Root Guard را بررسی می کنیم که چگونه با استفاده از این قابلیت از ساختار STP شبکه می توانیم محافظت کنیم. در این ویدیو موارد زیر بررسی می شود: معرفی قابلیت Root Guard و بررسی نحوه عملکرد پیاده سازی Root Guard مدرس : جعفر قنبری

در چهل و نهمین بخش(آخرین بخش) از دوره آموزشی CCNP Enterprise ENARSI میرسیم بررسی و راه اندازی پروتکل IPIP؛ آنچه در این بخش یادمیگیریم: بررسی ماهیت پروتکل IPIP بررسی نحوه پیکربندی و راه اندازی پروتکل IPIP و ایجاد ارتباط بین دو شبکه مجزا

در چهل و هشتمین بخش از دوره آموزشی CCNP ENARSI میرسیم بررسی و راه اندازی پروتکل GRE؛ آنچه در این بخش یادمیگیریم: بررسی ماهیت پروتکل GRE بررسی نحوه پیکربندی و راه اندازی پروتکل GRE و ایجاد ارتباط بین دو شبکه مجزا

در چهل و هفتمین بخش از دوره آموزشی CCNP ENARSI میرسیم به بررسی DMVPN و اجزا آن؛ آنچه در این بخش یادمیگیریم: بررسی ماهیت DMVPN بررسی نحوه کار DMVPN بررسی DMVPN Phase 1 بررسی DMVPN Phase 2 بررسی DMVPN Phase 3 بررسی mGRE و تفاوت آن با DMVPN بررسی NHRP بررسی NHS و NHC و مباحث دیگری که در این بخش گفته ش...

در چهل و ششمین بخش از دوره آموزشی CCNP ENARSI میرسیم به بررسی MPLS و MPLS L3VPN؛ آنچه در این بخش یادمیگیریم: بررسی ماهیت بستر MPLS و اجزا آن بررسی مفاهیم CE PE P در MPLS بررسی MPLS Label Operation(Push, Swap,Pop)  بررسی پروتکل LDP بررسی MPLS L3VPN  و مباحث دیگری که در این بخش گفته شده است...

در چهل و پنجمین بخش از دوره آموزشی CCNP ENARSI میرسیم به وارد شدن به سرفصل VPN Technology ها و اولین بخش از این سرفصل به منظور بررسی مفاهیم VPN؛ آنچه در این بخش یادمیگیریم: بررسی مفهوم و ماهیت VPN بررسی ارتباطات با استفاده از VPN و بدون استفاده از VPN بررسی انواع VPN Type و ویژگی های آن بررسی پروتک...

در چهل و چهارمین بخش از دوره آموزشی CCNP ENARSI میرسیم به بررسی First Hop Security در IPv6 و مباحث متنوع آن به همراه پیکربندی؛ آنچه در این بخش یادمیگیریم: بررسی مباحث و ماهیت IPv6 بررسی پیغام های RA و حملات آن بررسی مباحث و ماهیت IPv6 First Hop Security  بررسی IPv6 RA Guard و نحوه پیکربندی آن ...

در چهل و سومین بخش از دوره آموزشی CCNP ENARSI میرسیم به بررسی ویژگی uRPF و نحوه جلوگیری از حملات IP Spoofing در شبکه؛ آنچه در این بخش یادمیگیریم: بررسی ماهیت و روش کار حمله IP Spoofing  بررسی ویژگی و ماهیت uRPF  بررسی نحوه پیکربندی uRPF به منظور جلوگیری از حملات IP Spoofing  بررسی کا...

در چهل و دومین بخش از دوره آموزشی CCNP ENARSI میرسیم به بررسی ویژگی DAI یا همان Dynamic Arp Inspection به منظور جلوگیری از حملات Arp Cash Poisoning؛ آنچه در این بخش یادمیگیریم: بررسی ماهیت پروتکل Arp و نحوه کار آن در شبکه بررسی Arp Cash کلاینت بررسی حمله Arp Cash Poisoning به صورت کامل بررسی ویژگی ...

در چهل و یکمین بخش از دوره آموزشی CCNP ENARSI میرسیم به بررسی قسمت دیگری در رابطه با مبحث DHCP Snooping؛ آنچه در این بخش یادمیگیریم: بررسی حمله DHCP Starvation  بررسی نحوه جلوگیری از حمله DHCP Starvation

در سی و هشتمین بخش از دوره آموزشی CCNP ENARSI میرسیم به بررسی مبحث DHCP Snooping؛ آنچه در این بخش یادمیگیریم: بررسی DHCP  بررسی پیغام ها و نحوه ارتباط بین DHCP Client و DHCP Server بررسی حمله DHCP Spoofing  بررسی DHCP Starvation  بررسی نحوه پیکربندی DHCP Snooping به منظور جلوگیری از ...

در سی و نهمین بخش از دوره آموزشی CCNP ENARSI میرسیم به اولین بخش از سرفصل مباحث Security از دوره آموزشی CCNP Enterprise ENARSI در این بخش میخواهیم به بررسی حملات و روش های امن سازی و ویژگی های امنیتی درون پروتکل BGP بپردازیم؛ آنچه در این بخش یادمیگیریم: بررسی حمله BGP Path Hijacking  بررسی ماه...

در سی و هشتمین بخش از دوره آموزشی CCNP ENARSI میرسیم به بررسی چگونگی داشتن High Availability یا Redundancy بین روتر های Route Reflector به صورت کاملا عملی و استفاده از سناریویی که در محیط های ISP بزرگ کشور نیز مورد استفاده قرار گرفته است؛ آنچه در این بخش یادمیگیریم:  بررسی مفهوم و ماهیت HA در ...

در سی و هفتمین بخش از دوره آموزشی CCNP ENARSI میرسیم به بررسی ماهیت قوانین دیگر درون پروتکل BGP درحالت RR؛ آنچه در این بخش یادمیگیریم: نگاهی کلی بر ماهیت BGP RR Rule 1 بررسی ماهیت BGP RR Rule 2 بررسی ماهیت BGP RR Rule 3

در سی و ششمین بخش از دوره آموزشی CCNP ENARSI میرسیم به بررسی ماهیت و نحوه پیکربندی BGP RR از طریق قانون اول BGP RR و بررسی عملی این قانون در BGP؛ آنچه در این بخش یادمیگیریم: بررسی ماهیت قوانین BGP RRبررسی قانون اول BGP RRبررسی نحوه پیکربندی و بررسی عملی قانون اول BGP RR

در سی و پنجمین بخش از دوره آموزشی CCNP ENARSI میرسیم به بررسی ماهیت و نحوه پیکربندی Route Reflector در پروتکل BGP؛ آنچه در این بخش یادمیگیریم: بررسی ماهیت Route Reflector در BGP بررسی نحوه پیکربندی Route Reflector در BGP  بررسی نحوه Verification سازی پیکربندی انجام شده و بررسی گام به گام آن و ...

در سی و چهارمین بخش از دوره آموزشی CCNP ENARSI میرسیم بررسی نحوه پیکربندی احراز هویت در پروتکل BGP؛ آنچه در این بخش یادمیگیریم: بررسی ماهیت احراز هویت در BGP بررسی نحوه پیکربندی احراز هویت در eBGP بررسی نحوه پیکربندی احراز هویت در iBGP بررسی نحوه Verification سازی پیکربندی انجام شده و بررسی گام به ...

در قسمت یازدهم دوره آموزشی CCNP Enterprise ENCOR 350-401 مبحث STP Optimization می پردازیم. در این قسمت با قابلیت هایی آشنایی می شویم که به ما کمک می کند سرعت convergence را افزایش دهیم و عملکرد پروتکل STP را بهبود ببخشیم. در این ویدیو موارد زیر بررسی می شود: بررسی قابلیت Portfast بررسی قابلیت Uplin...

در این ویدئو قصد داریم تا در مورد نحوه کار هاب، سوئیچ و روتر در شبکه بپردازیم. و اینکه هر کدام از این دستگاه ها در کدام لایه از مدل TCP/IP کار میکنند.

لایه اول لایه فیزیکی (Physical): این لایه به بررسی مباحث سخت افزاری و سیگنالینگ شبکه میپردازد. از مهم ترین وظایف این لایه میتوان به ارسال و دریافت بیت ها است یعنی عملیات کدینگ که به معنی تعیین صفر و یک ها اشاره کرد.این لایه هیچ اطلاعی از پیام ها ندارد و فقط با صفر و یک ها کار میکند. از دیگر وظایف ای...

این لایه به عنوان یکی از مهمترین لایه ها در مدل TCP/IP است. مهمترین وظایف این لایه آدرس دهی منطقی (Logical) و مسیریابی (Routing) است. مسیریابی یا Routing به معنی این است که لایه شبکه موظف است ترافیک را بین دستگاه هایی که به صورت محلی در یک شبکه قرار ندارند را انتقال دهد. و یا بعبارت ساده تر دستگاه ه...

در سی و سومین بخش از دوره آموزشی CCNP ENARSI میرسیم بررسی ماهیت و نحوه پیکربندی NextHopSelf در BGP؛ آنچه در این بخش یادمیگیریم: بررسی ماهیت NextHopSelf و کاربرد آن در BGP بررسی تفاوت قبل و بعد استفاده از NextHopSelf بررسی نحوه پیکربندی NextHopSelf در BGP بررسی نحوه Verification سازی پیکربندی انجام ...

در سی و دومین بخش از دوره آموزشی CCNP ENARSI میرسیم بررسی نحوه پیکربندی پروتکل BGP در یک سناریو MultiHop؛ آنچه در این بخش یادمیگیریم: بررسی نحوه پیکربندی و ایجاد ارتباط eBGP در یک سناریو MultiHop(به عنوان مثال در این بخش بستر اینترنت درنظر گرفته شده است) بررسی نحوه رفع مشکلات سناریو MultiHop  ...

در سی و یکمین بخش از دوره آموزشی CCNP ENARSI میرسیم به بررسی چگونگی پیاده سازی پروتکل BGP در حالت eBGP؛ آنچه در این بخش یادمیگیریم: بررسی ماهیت eBGP  بررسی نحوه پیکربندی eBGP بررسی نحوه Verification سازی پیکربندی انجام شده و مباحث دیگری که در این بخش گفته شده است

در سیمین بخش از دوره آموزشی CCNP ENARSI میرسیم به بررسی نحوه پیکربندی BGP با استفاده از 4 Byte؛ آنچه در این بخش یادمیگیریم:بررسی نحوه پیکربندی BGP 4Byte ASNبررسی نحوه Verification سازی پیکربندی انجام شده

در بیست و نهمین بخش از دوره آموزشی CCNP ENARSI میرسیم به بررسی RIB Failure در BGP؛ آنچه در این قسمت یادمیگیریم: ماهیت RIB Failure در BGP و نحوه کار آن نحوه تست عملی مبحث RIB Failure در BGP

در بیست و هشتمین بخش از دوره آموزشی CCNP ENARSI میرسیم به بررسی نحوه پیکربندی iBGP به شکل دیگری؛ آنچه در این قسمت یادمیگیریم: در این قسمت از آموزشمان نکته ایی را که در قسمت قبل اشاره داشتیم به آن و گفتیم در قسمت بعدی خواهیم گفت را میگویم و به طور عملی انجام میدهیم.

در بیست و ششمین بخش از دوره آموزشی CCNP ENARSI میرسیم به بررسی چگونگی پیاده سازی پروتکل BGP در حالت iBGP؛ آنچه در این بخش یادمیگیریم: بررسی ماهیت iBGP  بررسی نحوه پیکربندی iBGP بررسی نحوه Verification سازی پیکربندی انجام شده و مباحث دیگری که در این بخش گفته شده است

در بیست و ششمین بخش از دوره آموزشی CCNP ENARSI میرسیم به بررسی ASN در BGP؛ آنچه در این بخش یادمیگیریم: بررسی مفهوم و ماهیت ASN  بررسی انواع ASN بررسی ASN 2 byte بررسی ASN 4 Byte بررسی Public ASN بررسی Private ASN بررسی ASN Transition به صورت عملی و تئوری و مباحث دیگری که در این بخش گفته شده اس...

اگر دقت کرده باشید در سیستم عامل های کامپیوتر این توانایی وجود دارد که شما به صورت همزمان چندید برنامه و نرم افزار را در کنار هم اجرا کنید. مشابه این قابلیت در مبحث شبکه نیز وجود دارد، به این معنی که ممکن است چندین برنامه یا چندین کاربر به صورت همزمان اطلاعاتی را بر روی شبکه قرار دهند. این وظیفه لای...

مدل TCP/IP مفهوم اتصال دو یا چند سیستم کامپیوتری از طریق لایه های مختلف را بررسی میکند.   این مدل که شامل ۵ لایه است، دارای پروتکل ها و ظیفه های مخصوص به خود است. در دوره جدید سیسکو یعنی CCNA 200-301 بر خلاف دوره های قبلی که بیشتر روی OSI تمرکز داشتند، در مورد مدل TCP/IP صحبت میکند. در این...

در بیست و پنجمین بخش از دوره آموزشی CCNP ENARSI میرسیم به بررسی فرآیند Route Selection در BGP؛ آنچه در این بخش یادمیگیریم: بررسی ماهیت و مفهوم Route Selection  بررسی کامل Path Attribute های مورد استفاده در فرآیند Route Selection  و مباحث دیگری که در این بخش گفته شده است

در بیست و چهارمین بخش از دوره آموزشی CCNP ENARSI میرسیم به بررسی FSM در BGP؛ آنچه در این بخش یادمیگیریم: بررسی ماهیت FSM بررسی انواع حالت های FSM در BGP و مباحث مختلف دیگری که در رابطه با FSM در این بخش گفته شده است

در بیست و سومین بخش از دوره آموزشی CCNP ENARSI میرسیم به بررسی پروتکل BGP؛ آنچه در این قسمت یادمیگیریم: بررسی ماهیت پروتکل BGP بررسی ماهیت iBGP و eBGP بررسی نحوه Session Establishing در BGP بررسی پیغام های BGP بررسی مکانیزم های Loop Prevention در iBGP و eBGP بررسی جدول RIB و BGP Origin Code های آن ...

در بیست و دومین بخش از دوره آموزشی CCNP ENARSI میرسیم نحوه پیکربندی احراز هویت در OSPF؛ آنچه در این قسمت یادمیگیریم:  بررسی ماهیت احراز هویت در OSPF بررسی انواع احراز هویت در OSPF بررسی نحوه پیکربندی احراز هویت در OSPF به دو روش بررسی Header پیغام های OSPF در صورت پیکربندی احراز هویت های مختلف...

در بیستمین بخش از دوره آموزشی CCNP ENARSI میرسیم به مبحث نحوه پیکربندی OSPF در شبکه های MultiAccess؛ آنچه در این قسمت یادمیگیریم: بررسی ماهیت شبکه های MultiAccess  پیکربندی OSPF در یک شبکه MultiAccess  بررسی نحوه Verification سازی پیکربندی های انجام شده

در بیست و یکمین بخش از دوره آموزشی CCNP ENARSI میرسیم بررسی External Route ها در OSPF؛ آنچه در این بخش یادمیگیریم: بررسی نحوه redistribution سازی Route های خارجی بررسی عملی External Route ها  بررسی نحوه Verification سازی پیکربندی انجام شده

در قسمت دهم دوره آموزشی CCNP Enterprise ENCOR 350-401 و در ادامه مبحث (Spanning Tree Protocol (STP به معرفی و بررسی (Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP می پردازیم. در این ویدیو موارد زیر بررسی می شود: معرفی RSTP و ویژگی های آن وضعیت های پورت ها در RSTP نقش پورت ها در RSTP انواع پورت در RSTP نحوه ای...

در نوزدهمین بخش از دوره آموزشی CCNP ENARSI میرسیم به بررسی نحوه پیکربندی پروتکل OSPF به شکل و حالت InterArea و برقراری ارتباط بین دو Area متفاوت؛ آنچه در این قسمت یادمیگیریم: بررسی نحوه پیکربندی OSPF به حالت InterArea بررسی نحوه Verification سازی پیکربندی OSPF به حالت InterArea بررسی LSA Type 3 در ...

در هجدهمین بخش از دوره آموزشی CCNP ENARSI میرسیم به بررسی نحوه پیکربندی OSPF به شکل Intra Area؛ آنچه در این قسمت یادمیگیریم: بررسی نحوه پیکربندی OSPF به شکل IntraArea بررسی نحوه Verification سازی پیکربندی انجام شده بررسی LSDB روتر های موجود در OSPF و مباحث دیگری که در این بخش گفته شده است

در هفدهمین بخش از دوره آموزشی CCNP ENARSI میرسیم به مبحث بررسی انواع Network Type در OSPF؛ آنچه در این قسمت یادمیگیریم: P2P OSPF Network Type P2MP OSPF Network Type Broadcast OSPF Network Type Non Broadcast OSPF Network Type بررسی نحوه پیکربندی انواع OSPF Network Type

در شانزدهمین بخش از دوره آموزشی CCNP ENARSI میرسیم به مبحث OSPF Metric Calculation؛ آنچه در این بخش یادمیگیریم: بررسی فرآیند انتخاب مسیر در OSPF بررسی فرآیند ایجاد Metric در OSPF بررسی عملی و محاسبه دستی Metric در OSPF

در پانزدهمین بخش از دوره آموزشی CCNP ENARSI میرسیم به مبحث انواع Area Type در OSPF؛ آنچه در این بخش یادمیگیریم: Normal Area Stub Area Stubby Area  Totally Stubby Area  NSSA  Totally NSSA