EIGRP چیست و چگونگی در روتر سیسکو پیاده سازی می شود؟

پروتکل مسیریابی EIGRP

مسیریابی :

انتخاب مسیر و جابجایی و هدایت بسته از مبدا تا مقصد را مسیریابی گویند. مسیریابی معمولا توسط دستگاه تحت عنوان روتر انجام می شود.

EIGRP چیست و چگونگی در روتر سیسکو پیاده سازی می شود؟

انواع مسیریابی یا Routing

 • Static Routing : این مسیریابی براساس مسیرهایی که به صورت دستی رو روتر ایجاد شده است صورت می گیرد. این روش در شبکه های کوچک قابل اجرا است زیرا با بزرگ شدن شبکه ایجاد تغییرات و اشکال یابی بسیار پیچیده و مشکل می شود.
 • Dynamic Routing : در این روش مسیرها به صورت پویا توسط اطلاعاتی که روتر ها در اختیار هم می گذارند مشخص می شوند و دیگر نیاز به وارد کردن دستی مسیر ها نیست در این روش اعمال تغییرات بسیار ساده و اشکال یابی به راحتی میسر است . این تبادل اطلاعات توسط پروتکل های تحت عنوان Routing Protocol انجام می شود.

Routing Protocol

Routing Protocol ها مشخص می کنند که روترها به چه صورت با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، چگونه اطلاعت در مورد زیر ساخت شبکه را بین روتر ها منتقل کنند و بهترین مسیر را چگونه انتخاب کنند.

دسته بندی Routing Protocol

 • Interior Gateway Protocol-IGP: این دسته شامل پروتکل هایی است که در یک (AS (Autonomous System عمل می کنند. مانند EIGRP ، OSPF ، RIP
 • Exterior Gateway Protocol-EGP: این دسته شامل پروتکل هایی که جهت مسیربایی بین ASها مورد استفاده واقع می شوند. مانند BGP که پروتکل مسیریابی اینترنت است.

نکته : Autonomous System به مجموعه ای از روترها که تحت یک مدیریت در حال فعالیت هستند.مانند شبکه مخابرات

در دسته IGP پروتکل های مسیریابی به چند نوع زیر تقسیم می شوند

 • Distance-Vector : تنظیم کردن این پروتکل ها بسیار ساده است ، امکانات زیادی در اختیار ما نمی گذارند ، جداول مسیریابی آنها براساس روش های ساده پر می شود ، Classfull هستند و پروتکل های سریعی نیستند از پروتکل های این نوع می توان به RIP ، IGRP اشاره کرد
 • Link-State : تنظیم کردن و پیاده سازی آن پیچیده و مشکل است ، امکانات زیادی در اختیار ما می گذارد و قابلیت پیاده سازی حالت ها ی متنوع را دارد ، پروتکل های سریعی هستند، Classless هستند و قادر به پیاده سازی شبکه های بزرگ را دارند.از پروتکل های این نوع می توان به OSPF و IS IS اشاره کرد.
 • Hybrid : این دسته که شامل ویژگی های خوب هر دو دسته فوق است، تنظیم کردن و پیاده سازی این پروتکل ساده است ، امکانات زیادی در اختیار ما می گذارد ، امکان پیاده سازی شبکه های بزرگ را دارد و سریعترین پروتکل موجود می باشد.

مفهوم Administrative Distance

زمانی که یک بسته به روتر می رسد امکان دارد چند مسیر برای ارسال به سمت مقصد وجود داشته باشد که این مسیرها توسط پروتکل های مختلف به روتر معرفی شده اند که با استفاده از Administrative Distance می تواند از بین مسیر ها موجود بهترین مسیر را انتخاب کند.هرچه این مقدار کمتر باشد اولیت ان بالاتر است در جدول زیر برخی از این مقادیر ذکر شده است:

Connected=0
Static=1
EIGRP=90
OSPF=110
RIP=120

مفهوم Metric

مقداری است که برای هر مسیر مشخص می شود و برای انتخاب مسیر از بین مسیرهای یک پروتکل مورد استفاده قرار می گیرد. نحوی محاسبه Metric در هر پروتکل متفاوت است.

EIGRP

Enhanced interior gateway routing protocol

تاریخچه پیدایش EIGRP

پروتکل EIGRP در سال 1393 توسط شرکت سیسکو ارائه شد و در واقع نسخه بهینه پروتکل IGRP می باشد که در اواسط دهه 80 ارائه شد که محدودیت های RIP را نداشت.پروتکل EIGRP تا سال 2013 به عنوان پروتکل اختصاص سیسکو بود و تنها رو تجهیزات این شرکت قابل استفاده بود . اما از در سال 2013 توسط شرکت سیسکو به عنوان یک پروتکل استاندارد معرفی شد و در حال حاضر روی برخی از تجهیزات دیگر قابل استفاده است.

ویژگی های EIGRP

 • تبادل سریع اطلاعات بین روترها
 • پشتبانی از VLSM
 • ارسال فقط تغییرات جدول مسیریابی بجای کل جدول مسیریابی
 • پشتیبانی از شبکه های براساس IP ، IPX ، AppleTalk
 • استفاده از شماره پروتکل 88
 • پشتیبانی از load-balancing به صورت نامتقارن
 • ارسال اطلاعات روتینگ به صورت Multicast به ادرس 224.0.0.10
 • پشتیبانی از مکانیزم تائید هویت
 • خلاصه سازی به صورت دستی یا auto
 • AD : EIGRP Summery=5 ، EIGRP Internal=90 ، EIGRP External=170

انواع پیام ها در EIGRP

 • Hello : جهت شناسایی همسایه و همچنین به عنوان مکانیزم اعلام فعال بودن
 • Update : ارسال اطلاعات مربوط به جدول مسیریابی
 • Query : درخواست برای یک مسیر خاص
 • Reply : پاسخ به درخواست مربوط به مسیر خاص
 • ACK : تایید دریافت Update

جدول های EIGRP

پروتکل EIGRP دارای 3 جدول زیر می باشد:

 • Routing : بهترین مسیر در این جدول قرار می گیرد
 • Neighbor : شامل لیست همسایه ها
 • Topology : مسیرهایی که می توانند جایگزین بهترین مسیر شوند در این جدول قرار می گیرند

نکته : Best Route (بهترین مسیر) به نام Successor عنوان می شود و با حرف S نشان داده می شود و در جدول Routing قرار می گیرد.

نکته : Backup Route (مسیر پشتیبان) به نام Feasible Successor عنوان می شود و با حروف FS نشان داده می شود و در جدول Topology قرار می گیرد.

نکته : Feasible Distance همان Metric روتر تا مقصد می باشد و با حروف FD نمایش داده می شود.

نکته : Reported Distance نشان دهنده Metric همسایه ما تا مقصد می باشد و با حروف RD نمایش داده می شود.

نکته : زمانی یک Route می تواند FS شود که RD ان Route از FD مسیر Successor کمتر باشد.

EIGRP چیست و چگونگی در روتر سیسکو پیاده سازی می شود؟

همسایگی و شرایط آن در EIGRP

برای اینکه دو یا چند روتر بین یکدیگر اطلاعات جداول مسیریابی را رد و بدل کنند باید دارای شرایطی باشند که در صورت داشتن این شرایط به عنوان همسایه (Neighbor) شناخته می شوند.شرایط همسایگی:

 1. هر دو روتر باید یک شبکه را Advertise کنند.
 2. داشتن AS یکسان
 3. Authentication
 4. K-Values یکسان
 5. داشتن تاریخ و ساعت یکسان

نحوی همسایگی و تبادل اطلاعات جداول مسیریابی

 1. روتر A روی تمام اینترفیس های خود یک Hello ارسال می کند.
 2. روتر B این پیغام را دریافت می کند و یک Hello به همراه یک Update که شامل اطلاعات جدول مسیریابی خود است ارسال می کند
 3. روتر A یک پیام ACK ارسال می کند
 4. روتر A یک Update حاوی اطلاعات جدول مسیریابی خود را ارسال می کند
 5. روتر B یک پیام ACK ارسال می کند

و به این صورت دو روتر با یکدیگر همسایه شده و از این پس در صورت ایجاد تغییر در جدول مسیریابی فقط ان تغییر را به همسایه خود اعلام می کند و همچنین در مدت زمان های مشخص برای یکدیگر Hello ارسال می کنند تا به این وسیله روتر مقابل را از حضور خود اگاه کنند و اگر روتر در مدت زمان مشخص hello از طرف مقابل دریافت نکرد ان روتر را خارج از سرویس در نظر گرفته و تمام Route هایی که از ان گرفته است را از جدولمسیریابی خود حذف می کند.

نکته: مدت زمان ارسال Hello به نوع خط بستگی دارد به طور معمول این مدت زمان هر 5 ثانیه یکبار است و اگر 15 ثانیه(Dead Time) از روتر مقابل Hello دریافت نکرد اینطور تصور می کند که روتر از سرویس دهی خارج شده است این مدت زمان در خطوط با پهنای باند پایین به 60 و 180 تغییر می کند.

نحوی فعال سازی EIGRP و همسایگی

برای فعال سازی EIGRP فقط کافیست دستور زیر را در Config Mode روتر وارد کنیم:

R1(config)#Router eigrp 100
R2(config)#router eigrp 100

برای اینکه دو روتر با یکدیگر همسایه شوند باید یک شبکه مشترک را Advertise کنند:

R1(config-Router)#Network 192.168.12.0  0.0.0.255
R2(config-Router)#Network 192.168.12.0  0.0.0.255

Summarization چیست ؟

به طور پیش فرض خلاصه Auto در eigrp روی تمام اینترفیس ها فعال است که در صورتی که بخواهیم ان را غیر فعال کنیم از دستور زیر استفاده می کنیم:

Router(config-router)#no auto-summary

اگر بخواهیم این خلاصه سازی رو اینترفیس خاص انجام شود از دستور زیر استفاده می کنیم:

Router(config-if)#ip summary-address eigrp 100 172.16.104.0 255.255.252.0

Passive Interface

در صورتی که بخواهیم روی یک اینترفیس Hello Message ارسال نشود از دستور زیر استفاده می شود:

Router(config-router)#passive-interface fastethernet 0/1

احراز هویت در EIGRP

به طور پیش فرض احرازهویت در Eigrp فعال نیست. برخی از پروتکل های مسیریابی مثل OSPF احراز هویت به صورت Clear-text را پشتیبانی می کنند اما EIGRP فقط به صورت MD5 احراز هویت را انجام می دهد. به این پسورد کلید گفته می شود.در صورتی که این احراز هویت با هم مطابقت نکند از یکدیگر update قبول نمی کنند.

نحوی فعال کردن احراز هویت:

Router(config)#key chain DK
Router(config-keychain)#key 1
Router(config-keychain-key)#key-string mykey
Router(config-keychain-key)#send-lifetime 10:15:00 300
Router(config-keychain-key)#accept-lifetime 10:15:00 10:20:00
Router(config-if)#ip authentication mode eigrp 10 md5
Router(config-if)#ip authentication key-chain eigrp 10 DK

K-Values :

نحوی محاسبه Metric در EIGRP براساس K Values صورت می گیرد. که به شرح زیر است:

K1 = Bandwidth

K2 = Load

K3 = Delay

K4 = Reliability

K5 = MTU

به صورت پیش فرض فقط K1 و K3 فقط فعال هستند در صورتی که بخواهیم از باقی K Values ها استفاده کنیم از دستور زیر استفاده می کنیم:

Router(config-router)#metric weights 0 1 1 1 1 1

فرمول محاسبه Metric :

EIGRP چیست و چگونگی در روتر سیسکو پیاده سازی می شود؟

Load Blancing :

پروتکل EIGRP قابلیت Load Blancing را دارد .

به طور پیش فرض می تواند Load Blancing را روی چهار خط که دارای Cost یکسان هستند انجام دهد که این مقدار تا 16 خط می تواند افزایش یابد.

EIGRP تنها پروتکلی است که قابلیت Unequal Load Balancing (نامتقارن) را دارا می باشد.

EIGRP چیست و چگونگی در روتر سیسکو پیاده سازی می شود؟

Default Network :

Default Network باعث می شود به همه روترها اعلام شود که در صورت نداشتن Route برای یک بسته ان را تحویل یک روتر خاص دهند معمولا این روتر روی لبه شبکه و متصل به اینترنت است

در صورتی که بخواهیم یک روتر را به عنوان Default Network معرفی کنیم از دستورات زیر استفاده می کنیم:

Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.23.3
Router(config)#ip default-network 192.168.23.0

EIGRP چیست و چگونگی در روتر سیسکو پیاده سازی می شود؟

نویسنده : جعفر قنبری شوهانی

منبع : جزیره سیسکو وب سایت توسینسو

هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد

20 نظر
Gelareh Soluki

سلام مرسی از توضیحات خوبتون

خواستم بدونم دستور distance eigrp 45

باید روی تک تک روترها set بشه؟

جعفر قنبری شوهانی

منظورتون رو متوجه نشدم

ava

خیلی ممنون مهندس مفید بود یه سوال عدد 100 برا چیه یکم میشه توضیح بفرمایید

R1(config)#Router eigrp 100

R2(config)#router eigrp 100

جعفر قنبری شوهانی

این عدد (AS (Autonomous System هست و هر عدد می تونید به دلخواه انتخاب کنید فقط باید روی همه روترهایی که می خوان با هم همسایه بشن باید یکی باشه

توضیح (AS (Autonomous System : به مجموعه ای از روترها که تحت یک مدیریت در حال فعالیت هستند.مانند شبکه مخابرات

حامد بشیری

با سلام و تشکر ازتون بابت تولید محتوا.

"نکته : Backup Route (مسیر پشتیبان) به نام Feasible Successor عنوان می شود و با حروف FD نشان داده می شود و در جدول Topology قرار می گیرد. "

FS یا FD ؟

"در صورتی که بخواهیم یک روتر را به عنوان Default Network معرفی کنیم از دستورات زیر استفاده می کنیم:

1

2

Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.23.3

Router(config)#ip default-network 192.168.23.0"

ممنون میشم اگه اسکریپت رو بصورت تفکیکی توضیح بدید.

متشکرم.

جعفر قنبری شوهانی

FS درسته که اشتباه تایپ شده بود و اصلاح شد

ممنون از توجه تون

در رابطه با Default Network :

هر کدوم از این دوتا دستور عملکرد مشابهی دارن و باعث میشن که در صورتی که برای مقصد بسته روتر مسیری نداشته باشه اونو به یک روتر خاص ارسال کنه

آرش ملائکه

ممنون از شما مهندس قنبری البته جای خالی مقاله دوم درباره EIGRP احساس میشه

متشکرم.

رضا عینی

سلام مهندس امکانش هست در مورد دو دستوز زیر بیشتر توضیح بدین لطفا:

Router(config-keychain-key)#send-lifetime 10:15:00 300

Router(config-keychain-key)#accept-lifetime 10:15:00 10:20:00

جعفر قنبری شوهانی

با استفاده از send-lifetime و accept-lifetime بازه زمانی استفاده از این کلید مشخص میشه به طور مثال توی دستور پایین مشخص شده که از ساعت 10:10:10 تاریخ 21 نوامر 2016 به سمت 300 ثانیه این کلید مورد استفاده قرار بگیره

send-lifetime 10:10:10 21 nov 2016 duration 300

این مثال با همون تاریخ بالاست فقط تاریخ انقضا نداره

send-lifetime 10:10:10 21 nov 2016 infinite

این مثال همون با تاریخ بالا شروع میشه و تا تاریخ 31 می 2017 ازش استفاده میشه

send-lifetime 10:10:10 21 nov 2016 10:10:10 31 may 2017

همین شرایط برای accept-lifetime وجود داره

فرق send و accept هم در اینه که در بازه زمانی مشخص شده برای send از اون کلید برای برقراری همسایگی با سایر روترها استفاده می کنه و در حالت accept در این بازه زمانی با این کلید اگه بهش پیشنهاد همسایگی داده بشه قبول می کنه

رضا عینی

خیلی خیلی ممنون ،متوجه شدم

فقط اینو نفهمیدم که چرا باید بگیم تو یه بازه زمانی خاص از این کلید استفاده کنه ؟؟؟

جعفر قنبری شوهانی

برای مباحث امنیتی و شرایط خاص هست شما میتونید چندتا کلید تعریف کنید و از هر کدوم از اونها در یک بازه زمانی خاص یا شرایط خاص استفاده کنید

محمد منایی

با سلام و خسته نباشید

آیا پیاده سازی authentication MD5 در eigrp روی شبکه بزرگی که حدود 50 تا سوئئیچ core , ارتباطات فیبر و رادیویی و ... دارد با کلی subnet , ....

چون شبکه فعال است مشکلی را ایجاد نمیکند ؟؟؟؟

چگونه پیاده سازی کنیم احراز هویت را ؟؟؟

جعفر قنبری شوهانی

شما چند لحظه قطعی رو در نظر بگیرید تا دستورات رو در دو سمت وارد کنید.

دستوراتی که برای اینکار نیاز دارید رو توی مقاله نوشتم

محمد منایی

دو تا مطلب

یک اصلا من یه as number دیگه راه میندازم که قطعی نداشته باشم بعد از اتمام کار as قبلی رو پاک کنم

دو چرا دستور ip authentication رو اینترفیسم ندارم iosها همه 15 هستند سوئئیچ ها 3750

محمد منایی

متشکرم مشکل حل شد چون ip به vlan دادم و اینترفیس ها رو Trunk allow vlan

روتینگ روی اینترفیس vlan باید احراز هویت بشه و دستوران اونجا وارد کنم

ممنون از توجه جنابعالی

ضمنا ایا این روش من ایراداتی داره جدای از بحث احراز هویت (منظورم پیاده سازی روتینگ با اینترفیس Vlan)

???????

جعفر قنبری شوهانی

نه مشکلی نداره

Pilisook

سلام

سوالی داشتم اگر روتری یک اینترفیس اش مثلا در EIGRP 100 و اینترفیس دیگرش در EIGRP 20 باشد دستورات هر کدامشان چطور خواهد بود ؟ یعنی در یک روتر دو EIGRP مختلف اجرا کنیم ؟ (منظور از 100 یا 20 همان AS number هست)

جعفر قنبری شوهانی

با این شرایط روی روتر شما دو تا EIGRP اجرا خواهد شد

msh1sa

سلام و خسته نباشید یک سوال داشتم اگه دو پروتکل مسیریابی ospf و eigrp با شرایط کاملا یکسان تو شبکه داشته باشیم کدومش رو روتر اجرا می کنه و به چه دلیلی

جعفر قنبری شوهانی

هر دو پروتکل اجرا میشن اما به خاطر اینکه AD پروتکل eigrp بهتره مسیرهای این پروتکل استفاده میشن

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
×

تو می تونی بهترین نتیجه رو تضمینی با بهترین های ایران بدست بیاری ، پس مقایسه کن و بعد خرید کن : فقط توی جشنواره پاییزه می تونی امروز ارزونتر از فردا خرید کنی ....