در توسینسو تدریس کنید

و

با دانش خود درآمد کسب کنید

پروتکل STP یا Spanning Tree چیست و چگونه کار می کند قسمت 2

مروری بر پروتکل STP

این پروتکل به 802.1D یا IEEE 802.1D و (CST ( COMMON SPANNING TREEنیز مشهور است که یک پروتکل استاندارد است که از طرف IEEE ارائه شد و همانطور که گفته شد هدف آن ، جلوگیری از ایجاد LOOP در شبکه می باشد.
CHESS


تعاریف

تعریف 1 - به هر سوئیچ یک BRIDGE گفته می شود.
تعریف 2 – به هر سوئیچ یک مشخصه تحت عنوان BID که به فرمت زیر است ، اختصاص داده میشود.
BID = 32768 . BASE MAC

برای دیدن مک هر سوئیچ کافیست که از کامند زیر استفاده کنیم :
Switch#SHOW VErsion 
Base ethernet MAC Address: 0001.6397.8369

در واقع می توان گفت که BID این سوئیچ برابر با مقدار زیر است :
BID =32768 . (0001.6397.8369)

تذکر : عدد 32768 ، مقدار priority سوئیچ می باشد.


یادآوری مراحل 3 گانه

1.سوئیچ با کمترین BID به عنوان سوئیچ اصلی یا همان ROOT BRIDGE مشخص می شود.تمام پورتهای این سوئیچ در نقش DESIGNATED PORT و وضعیت FORWARD قرار می گیرد.

2.در بین تمام سوئیچ های باقی مانده فقط یک پورت و نزدیکترین پورت به سوئیچ روت ، به عنوان پورت اصلی انتخاب می شود.( معیار نزدکی براساس COST است . )

3.در بین SEGMENT های باقی مانده باید یک پورت DESIGNATED PORT و پورت مقابل آن BLOCK شود.
حال بیائید ، تک تک مراحل را قدم به قدم جلو رفته و با نحوه انتخابات آشنا شویم.


مرحله اول : انتخاب سوئیچ روت

سوئیچ با کمترین BID به عنوان سوئیچ اصلی یا همان ROOT BRIDGE مشخص می شود.تمام پورتهای این سوئیچ در نقش DESIGNATED PORT و وضعیت FORWARD قرار می گیرد.

به یاد داشته باشید در ابتدا زمانی که سوئیچ ها را به هم متصل می کنید هرکدام ادعا می کنند که روت هستند و روی پورت هایشان BPDU ارسال می کنند.محتوای BPDU را در تصویر زیر می بینید.
1

2

در زمان ادعای سوئیچ ها مبنی بر اینکه root هستند مقادر root bridge id & senders bridge id یکسان و مقدار cost نیز برابر با 0 است.

3

در قسمت قبل در مورد اینکه سوئیچ ها با هم نامه نگاری کرده ( و از طریق BPDU با هم در ارتباط هستند ) و اینکه گاهی روی نامه به هم رو نوشت می زنند صحبت شد.تصور کنید محتوای BPDU از طرف سوئیچی که می تواند روت باشد به صورت زیر است :
1

حال اگر سوئیچی ، بسته ی BPDU ای دریافت کند ( نامه ای دریافت کند ) که در آن قید شده مقدار BID سوئیچ ارسال کننده کمتر از مقدار خود سوئیچ دریافت کننده است ، اعای روت بودن خود را کنار گذاشته و BPDU سوئیچ روت را روی پورتهایش FORWARD می کند.
2

( البته در نامه فوق فقط از تمام مواردی که در BPDU وجود دارد فقط 3 مورد را ذکر کرده ام که برای درک انتخاب سوئیچ روت کافی می باشد.)
4

در این مرحله و قبل از اینکه سوئیچ روت مشخص شود ، هر سوئیچ در این علاوه بر اینکه BPDU ارسال میکند ، BPDU های دریافتی را نیز پردازش می کند که نهایتا" دراین انتخابات رقابتی سوئیچ روت مشخص می شود.

اما بیائید کمی دقیق تر به این موضوع نگاه کنیم ، شکل زیر را در نظر بگیرید :
1

در مرحله اول برای اینکه سوئیچ روت انتخاب شود گفته شد که :
سوئیچ با کمترین BID به عنوان سوئیچ اصلی یا همان ROOT BRIDGE مشخص می شود.تمام پورتهای این سوئیچ در نقش DESIGNATED PORT و وضعیت FORWARD قرار می گیرد.

مقادیر BID به شرح زیر می باشد :
BID SW1 : 32768 .( 0001.43EC.9121)
BID SW2 : 32768 .( 0090.212A.C851)
BID SW3 : 32768 .( 0050.0F3D.30B3)
همانطور که مشخص است هر 3 سوئیچ در مقدار PRIORITY یکسان هستند که عدد آن 32768 است.در ادامه قیاس BID کوچکتر ، مقادیر مک با هم مقایسه می شوند ، توجه شود که این مقدار در مبنای 16 می باشد . برای اینکه این مقدار رو بصورت دهدهی دیده تا کارمان در قیاس راحت شود ( می توانیم آنرا از طریق ماشین حساب به دهدهی تبدیل کنیم ).
(0001)16=(1 )10
(0090)16=(144)10
(0050)16=(120)10

1

2


در این انتخابات ، همانطور که دیدیم سوئیچ با کمترین BID بعنوان سوئیچ روت انتخاب می شود.
( برای درک BID در مراحل بعد از سناریو با BID متفاوت استفاده خواهد شد).


مرحله دوم پروتکل STP

در بین تمام سوئیچ های باقی مانده فقط یک پورت و نزدیکترین پورت به سوئیچ روت ، به عنوان پورت اصلی ( ROOT PORT ) انتخاب می شود.( معیار نزدکی براساس COST است . )

در این مرحله سوئیچ روت انتخاب شده و پورتهای سوئیچ روت همگی DESIGANATED PORT هستند که به سمت سایر سوئیچ ها ،BPDU های ارسالی سوئیچ روت را با تغییر در مقدار COST و SENDER BRIDGE ID ، را FORWARD می کنند. مکانیزم پروتکل STP اینطور ایجاد میکند که با FORWARD کردن BPDU ها نقش پورت ها و در این قسمت ، ROOT PORT مشخص شود .
1

همانطور که در تصویر فوق پیداست پورتهای DP همگی ارسال کننده BPDU و پورتهای RP یا BLOCK همگی دریافت کننده BPDU هستند.
8

در این مرحله مفهومی تحت COST مطرح می شود که به سرعت اینترفیس سوئیچ گره خورده است.اما این دقیقا" به چه معناست ؟
11

همانطور که در تصویر فوق مشخص است سوئیچ روت ، BPDU هایی با COST = 0 تولید و روی پورت های خودش ارسال می کند.سوئیچ SW2 & SW3 برای محاسبه هزینه تا سوئیچ روت ، مقدار COST در BPDU دریافتی را با COST آن اینترفیسی (پورتی ) که با آن BPDU را دریافت کرده است جمع کرده و مقدار COST جدید سوئیچ تا سوئیچ را بدست آورده و آنرا برای مابقی سوئیچ ها ارسال می کند.

پس حواستان باشد که COST مفهومی گره خورده به خود اینترفیس پورت سوئیچ است که COST آن طبق سرعت محاسبه می شود.

قبلا" یک تصویر هم در یکی از ویدیوها و لابه لای جزوات گذاشته بودم که این مطلب را بیان می کند.
1

در جدول زیر مقدار COST که براساس سرعت اینترفیس است را مشاهده می کنید:
1

در مرحله دوم قرار ما براین بود که در بین تمام سوئیچ های باقی مانده فقط یک پورت و نزدیکترین پورت به سوئیچ روت ( با COST کمتر )، به عنوان پورت اصلی ( ROOT PORT ) انتخاب می شود.
12

لینک هایی که از سمت SW3 و SW2 ( پورتهای FA0.1 از دو سوئیچ ) که به سوئیچ SW1 متصل هستند دارای سرعت 100MBPS و COST19 هستند که می توانند در نقش ROOT PORT تعریف شوند.ولی برای درک بهتر موضوع به تصویر زیر نگاه کنید
1


سوئیچ SW4 دارای پورت ETHERNET با سرعت 10MBPS است که طبق جدول COST آن برابر با 100 است و این یعنی COST این پورت تا سوئیچ روت ( از لینک مستقیم به سوئیچ روت ) برابر با 100 می باشد. واین در حالی است که همان سوئیچ از مسیر دیگر به سمت سوئیچ روت دارای COST 57 یعنی (19*3=57 ( می باشد که نسبت به مقدار COST 100 کمتر بوده و آن پورت ها می توانند ROOT PORT باشند.تذکر 1 :
برای انتخاب ROOT PORT و DESIGNATED PORT ، سه ملاک وجود دارد که به ترتیب زیر می باشد :

1.COST کمتر
#پورت سوئیچ با کمترین هزینه ( کمترین COST ) تا R.B

SENDER BRIDGE ID.2 کمتر
#سوئیچ ارسال کننده BPDU که دارای BID کمتر نسبت به سوئیچ دیگر است.

3.SENDER PORT ID کمتر
#لینک متصل به آن پورت سوئیچی که BPDU ارسال می کند و پورت ارسال کننده اش ، شماره اش کمتر است.

در CISCO LAB مربوطه در مورد این موضوع و ملاک ها در توپولوژی های مختلف مفصل صحبت خواهیم کرد ولی اینجا و در بحث آموزش ، تنها به یک مثال اکتفا شده است.


تذکر 2 :
هر کدام از لینک هایی که 2 سوئیچ را به یکدیگر متصل می کنند سرعت خاص خود را دارند ( مثلا" 2 طرف FAST ETERNET و یا 2 طرف GIG هستند .) و در 2 سر لینک هر کدام می توانند با یکدیگر مذاکره کنند.( از مباحث مقدماتی به یاد داریم که می توانستیم سرعت هر اینترفیس را بصورت AUTO تنظیم کنیم ) حال اگر یک سر لینک GIG و سمت دیگر FAST باشد این لینک بصورت FAST ETHERNET کار می کند.

پیشنهاد می شود که اینترفیس 2 طرف یک لینک از یک مقدار COST استفاده کنند ( دارای یک سرعت که نهایتا" باعث ایجاد COST یکسان می شود ) ولی همانطور که گفته شد COST مفهومی گره خورده به خود اینترفیس پورت سوئیچ است که COST آن طبق سرعت محاسبه می شود ولی این مقدار قابل تغییر می باشد.


مرحله سوم پروتکل STP

در بین SEGMENT های باقی مانده یک پورت باید DP و پورت دیگر BLOCK شود.
همانطور که گفته شد برای انتخاب DP و RP سه ملاک وجود دارد که باید مد نظر قرار گیرندکه به ترتیب :
1.COST کمتر
#پورت سوئیچ با کمترین هزینه ( کمترین COST ) تا R.B

SENDER BRIDGE ID.2 کمتر
#سوئیچ ارسال کننده BPDU که دارای BID کمتر نسبت به سوئیچ دیگر است.

3.SENDER PORT ID کمتر
#لینک متصل به آن پورت سوئیچی که BPDU ارسال می کند و پورت ارسال کننده اش ، شماره اش کمتر است.

بیائید در خصوص این معیارها کمی به بحث و گفتگو بنشینیم!با فرض اینکه سناریو ما بصورت زیر باشد :
14

در تصویر فوق همانطور که پیداست سوئیچ روت و ROOT PORT ها مشخص شده است و حالا نوبت آن رسیده که نقش پورت های FA0.3 در سوئیچ های SW2 و SW3 نیز مشخص شود که یکی باید DP و دیگری جهت جلوگیری از LOOP باید بلاک ( BLOCK ) باشد.

حال بیائید ملاک ها را تک تک بررسی کنیم!

1.COST کمتر
#پورت سوئیچ با کمترین هزینه ( کمترین COST ) تا R.B
در این قسمت ، مقدار COST هر 2 سوئیچ ، تا سوئیچ روت یکسان و برابر با 19 است .
این ملاک نمی تواند مشخص کننده DP باشد ، سراغ ملاک دوم می رویم.

SENDER BRIDGE ID.2 کمتر
#سوئیچ ارسال کننده BPDU که دارای BID کمتر نسبت به سوئیچ دیگر است.

برای اینکه بدانیم BID کدام سوئیچ کمتر است باید از کامند SHOW VERSION کمک بگیریم که در خروجی آن دستور باید دنبال خط Base ethernet MAC Address باشیم.قبلا" گفته شد که BID سوئیچ ترکیبی از مقدار PRIORITY و مک بصورت زیر است :
BID = 32768 . ( BASE MAC )
با این توصیفات و مد نظر قرار دادن BID :
BID

BID SW2 : 32768.(000D.BDE5.2B1A)

BID SW3 : 32768.( 00D0.D3E6.7B1A)

همانطور که می بینیم هر 2 سوئیچ در مقدار PRIORITY مشترک است و حالا باید سراغ مقایسه بین مک آدرس ها برویم:
(000D)16= (13 )10
00D0)16=(208 )10
پس BID سوئیچ SW2 کوچکتر است که می تواند پورت FA0.3 درنقش DESIGNATED PORT و پورت مقابل آن BLOCK باشد.
1

چون در این مرحله نقش همگی پورت ها مشخص شد نیازی به رفتن به مرحله ی بعدی قیاس ملاک ها نیست.

خلاصه مراحل 3 گانه

3Lبرای دیدن عکس در ابعاد بزرگتر روی تصویر راست کلیک کرده و طبق راهنمائی زیر عمل نمائید :
48

نویسنده : صادق شعبانی
تنها وب سایت صاحب امتیاز این مقاله آموزشی : انجمن تخصصی فناوری اطلاعات ایران tosinso.com
موفق و itpro باشید!


#پروتکل_درخت_پوشا #نحوه_عملکرد_پروتکل_درخت_پوشا #نحوی_انتخابات_در_stp #پروتکل_stp #birdge_id_چیست
عنوان
1 پروتکل STP یا Spanning Tree چیست و چگونه کار می کند قسمت 1 رایگان
2 پروتکل STP یا Spanning Tree چیست و چگونه کار می کند قسمت 2 رایگان
3 پروتکل STP یا Spanning Tree چیست و چگونه کار می کند قسمت 3 رایگان
4 پروتکل STP یا Spanning Tree چیست و چگونه کار می کند قسمت 4 رایگان
5 پروتکل STP یا Spanning Tree چیست و چگونه کار می کند قسمت 5 رایگان
6 پروتکل STP یا Spanning Tree چیست و چگونه کار می کند قسمت 6 رایگان
7 پروتکل STP یا Spanning Tree چیست و چگونه کار می کند قسمت 6 رایگان
8 پروتکل STP یا Spanning Tree چیست و چگونه کار می کند قسمت 7 رایگان
9 پروتکل STP یا Spanning Tree چیست و چگونه کار می کند قسمت 8 رایگان
10 پروتکل STP یا Spanning Tree چیست و چگونه کار می کند قسمت 8 رایگان
11 پروتکل STP یا Spanning Tree چیست و چگونه کار می کند قسمت 9 رایگان
12 پروتکل STP یا Spanning Tree چیست و چگونه کار می کند قسمت 10 رایگان
13 پروتکل STP یا Spanning Tree چیست و چگونه کار می کند قسمت 11 رایگان
زمان و قیمت کل 0″ 0
0 نظر

هیچ نظری ارسال نشده است! اولین نظر برای این مطلب را شما ارسال کنید...

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
×

تو می تونی بهترین نتیجه رو تضمینی با بهترین های ایران بدست بیاری ، پس مقایسه کن و بعد خرید کن : فقط توی جشنواره پاییزه می تونی امروز ارزونتر از فردا خرید کنی ....