پروتکل STP یا Spanning Tree چیست و چگونه کار می کند قسمت 6

یاد گرفتیم

 1. تا کنون یادگرفتیم که مفهوم per vlan اجرا شدن در پروتکل pvst+ به چه معناست.
 2. یاد گرفتیم برای تعیین سوئیچ روت و یا بک آپ آن برای هر vlan ، از کامند مربوطه چطور و به چه نحو استفاده کنیم
 3. SW(config)#SPANning-tree VLAN ROOT < primary | secondary >
  
 4. همچنین باد گرفتیم که اگر priority یک سوئیچ را آنقدر کاهش دهیم تا pr یک سوئیچ نسبت به سایر سوئیچ های شبکه کمتر و یا اصلا" یک pr برابر با 0 باشد ، آن سوئیچ روت خواهد شد.
 5. SW(config)#SPANning-tree VLAN  PRiority < increments of 4096 >
  
 6. یاد گرفتیم که اگر در 2 سوئیچ و مقدار BID ، اگر مقدار PR برابر بود مقایسه برای انتخاب سوئیچ روت براساس مک آدرس خواهد بود.
 7. یاد گرفتیم که استفاده از کامند ROOT PRIMARY باعث می شود در نخستین باری که از آن استفاده می شود مقدار PR سوئیچ به 24XXX و در نوبت دوم مقدار PR سوئیچی که این کامند در آن زده می شود به انداز 4096 تا از PR قبلی که 24XXX کمتر شود یعنی PR به حدود 20XXX برسد.
 8. یاد گرفتیم استفاده از کامند ROOT SECONDARY که باعث انتخاب سوئیچ بک آپ روت می شود مقدار PR آن به 28XXX کاهش پیدا می کند.

پس تاکنون عمده بحث ما تا به اینجا در خصوص انتخاب سوئیچ روت بود که کلیه آنها بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم به مقدار PR مرتبط می شد.حالا بیائید کمی در خصوص COST صحبت کنیم و در کنار یک مسئله با این مفهوم آشنا شویم.به تصویر زیر با دقت نگاه کنید :
0

به یاد داریم که در مباحث قبلی گفته شد ممکن است مقادیر COST بهینه نباشد و همانطور که در تصویر فوق پیداست ، مقدار COST بین سوئیچ SW2 تا سوئیچ روت و از سوئیچ SW4 و با عبور از SW3 تا نهایتا" سوئیچ روت هم مقدار COST برابر با 4 است که در مقایسه با سرعت های لینک مقادیر به هیچ عنوان بهینه نیستند.بیائید در همین خصوص یک مثال حل کنیم :
1


همانطور که مشخص است ما در این سناریو ( تصویر فوق ) 4 تا لینک داریم ، 3 تای آنها سرعت 10GIG و لینک دیگر سرعت 1GIG دارد.همانطور که گفته شد STP به ما یک شبکه بدون LOOP را می دهد اما این پروتکل تنها جلوی LOOP را میگیرد و COST آن هم با توجه به سناریو فوق می توان گفت چندان بهینه نیست.

می توان با افزایش COST در پورت GI0.1 از سوئیچ 2 ترتیبی داد که ترافیک از لینک با سرعت 10GIG عبور کنند و COST پورت GI0.1 برای سوئیچ SW2 به جای 4 ، مثلا" 8 باشد یعنی
5


برای بهینه سازی STP ، من مقدار COST پورت GI0.1 را به مقدار 8 افزایش می دهم تا مقدار 8 نسبت به پورت دیگر سوئیچ SW2 تا سوئیچ روت که دارای مقدار COST 6 است ، COST بالاتر و آن پورت بلاک شود.

برای این که این موضوع ملموس باشد سناریویی مثل سناریو زیر در GNS3 اجرا کرده و مقدار COST همه ی ROOT PORT ها را مطابق تصویر فوق و براساس CSOT تغییر دهید :
6کانفیگ های مربوطه
IOU1(config)#SPANning-tree VLAN 1 ROOT PRimary 


IOU2(config)#INTerface ETHernet 0/1
IOU2(config-if)#SPANning-tree VLAN 1 COST 8

IOU2(config)#INT ETHernet 1/0
IOU2(config-if)#SPANning-tree VLAN 1 COST 2

IOU3(config)#INTerface ETHernet 0/2
IOU3(config-if)#SPAnning-tree VLAN 1 COST 2

IOU4(config)#INT ETHernet 0/3
IOU4(config-if)#SPANning-tree VLAN 1 COST 2


نتیجه خروجی
IOU2#SHOW SPANning-tree 
VLAN0001

Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/1        Altn BLK 8     128.2  Shr 
Et1/0        Root FWD 2     128.33  Shrهمانطور که انتظار می رفت پورت ETH1.0 در نقش RP و پورت ETH0.1 درنقش BLOCK است و ما سوئیچ ها را براساس سرعت لینک ها بهینه کرده ایم .
33333بررسی کامند SHOW SPANning-tree

خروجی کامل این دستور به صورت زیر می باشد :

IOU2#SHOW SPANning-tree 

VLAN0001
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID  Priority  24577
       Address   aabb.cc00.0100
       Cost    6
       Port    33 (Ethernet1/0)
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

 Bridge ID Priority  32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
       Address   aabb.cc00.0200
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
       Aging Time 300

Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/0        Desg FWD 100    128.1  Shr 
Et0/1        Altn BLK 8     128.2  Shr 
Et0/2        Desg FWD 100    128.3  Shr


7

1 : کلیه اطلاعات نمایش داده شده برای VLAN 1 می باشد.
2: پروتکلی که سوئیچ استفاده میکند که البته پروتکل دیفالت هم اکنون PVST+ است.
3 : اطلاعات مربوطه در آن کادر مختص به سوئیچ روت است.
4 : اطلاعات مربوطه در آن کادر مختص به همان سوئیچی است که در آن کامند مربوطه زده شده است.
یادآوری : اگر یادتان باشد در مقالات نخست به این موضوع اشاره کردم که سوئیچ ها بسته ها ( BPDU ) را به هم می فرستند و از طریق ان با هم در ارتباط هستند ، اگر بسته های ارسالی را نامه نگاری بین سوئیچی بدانیم ، شاید آنها نامه ای مثل نامه زیر را به یکدیگر ارسال می کنند!
19

9

همانطور که می بینید نامه نگاری بین سوئیچی چیزی کمتر از نامه نگاری جوامع انسانی ندارد!
10111


5.X اطلاعات مربوط به سوئیچ روت
5.1 اطلاعات مقدار به PR سوئیچ روت
5.2 اطلاعات مربوط به مک آدرس سوئیچ روت
5.3 تایمرها در سوئیچ روت

6.X اطلاعات مربوط به سوئیچ BRIDGE
6.1 اطلاعات مقدار به PR سوئیچ BRIDGE
6.2 اطلاعات مربوط به مک آدرس سوئیچ BRIDGE
6.3 تایمرها در سوئیچ BRIDGE

7

7 سوئیچ IOU2 اذعان دارد که از طریق پورت ETH1/0 و با COST 6 به سوئیچ روت دسترسی دارد.

445454

همچنین اگر در سوئیچ روت خروجی کامند فوق را بگیریم :
856

8 همانطور که می بینیم ، در سوئیچ روت ) IOU1 ) ، اگر با تصویر قبلی مقایسه شود می بینیم که به جای مقدار COST و PORT عبارت This bridge is the root را نوشته است که یعنی آن سوئیچ ، همان سوئیچ روت است که البته در تصویر زیر مشخص است :
18

20


9 شماره اینترفیس های سوئیچ
10 نقش هر پورت سوئیچ
11 وضعیت هر پورت سوئیج
12 مقدار COST هر پورت سوئیچ
تذکر : در برنامه GNS3 تمام پورتها از نوع اترنت و مقدار COST 100 می باشند.Prio.Nbr

پیش از این با COST آشنا شدیم و یاد گرفتیم چگونه مقدار COST را براساس شبکه خود افزایش یا کاهش دهیم.حال بهتر است قبل از ادامه مباحث ، به مراحل 3 گانه STP مروری داشته باشیم تا در خلال آن چند مطلب روشن شود :

مراحل 3 گانه پروتکل STP
1.سوئیچ با کمترین BID به عنوان سوئیچ اصلی یا همان ROOT BRIDGE مشخص می شود.تمام پورتهای این سوئیچ در نقش DESIGNATED PORT و وضعیت FORWARD قرار می گیرد.

2.در بین تمام سوئیچ های باقی مانده فقط یک پورت و نزدیکترین پورت به سوئیچ روت ، به عنوان پورت اصلی انتخاب می شود.( معیار نزدکی براساس COST است . )

3.در بین SEGMENT های باقی مانده باید یک پورت DESIGNATED PORT و پورت مقابل آن BLOCK شود.

در مرحله نخست ، دانستیم انتخاب سوئیچ روت بر پایه PRIORITY کمتر و در صورت مساوی بودن PRIORITY در BID ، مقایسه براساس مک کوچکتر در شبکه است که پس از انتخاب رقابتی سوئیچ روت ، پورتهای سوئیچ روت در نقش DESIGNATED PORT و وضعیت FORWARD قرار می گیرد.
BID = PRIORITY . ( BASE MAC )
سپس در مرحله دوم و سوم قرار شد که پورتهای ROOT PORT و یا DESIGNATED PORT انتخاب شود که براساس 3 معیار زیر بود :
1.COST کمتر
SENDER BRIDGE ID.2 کمتر
3.SENDER PORT ID کمتربا 2 مورد ابتدایی بصورت کامل آشنا شدیم ولی ملاک سوم برای اینکه یک پورت RP و یا DP شود ، SENDER PORT ID کمتر است.توجه کنید در زمینه PRIORITY ما یک PRIORITY سوئیچ (BRIDGE PRIORITY) داریم که دیفالت برابر با 32768 است و یک PORT PRIORITY که بصورت دیفالت برابر با 128 است.
21

همانطور که می بینید این قسمت شامل PRIORITY و یک شماره است.
حال برگردیم به مراحل 3 گانه stp ، قرار شده بود در مرحله نخست یک سوئیچ روت شود که شد و پورتهاش DP شدند.یعنی طبق تصویر زیر
24


حال بیائید در SW2 ببینیم طبق ملاک ها که قبلا" صحبتش رفت کدامیک پورت RP و کدامیک بلاک هستند :
1.LOWER COST 
2.LOWER SENDER BRIDGE ID
3.LOWER SENDER PORT ID 

خب در قسمت اول ملاک کمترین COST تا سوئیچ روت است که دراین قسمت که 2 لینک داریم ، هر جفت پورتها دارای COST مساوی تا سوئیچ روت هستند ، پس سراغ ملاک دوم می رویم
در ملاک دوم که SENDER BRIDGE ID است ، سوئیچ ارسال کننده BPDU یکی است پس این ملاک هم منطقی نیست ولی در ملاک سوم گفته شده SENDER PORT ID کمتر

بیائید کمی روی این موضوع ZOOM کنیم :
در مراحل 3 گانه در خصوص این ملاک اینگونه توضیح داده ام که :


3.LOWER SENDER PORT ID
لینک متصل به آن پورت سوئیچی که BPDU ارسال می کند و پورت ارسال کننده اش ، شماره اش کمتر است.با دقت به تصویر زیر نگاه کنید ، از دید SW2

SW2

پورت FA 0.1 سوئیچ 1 در قسمت PRIO.NBR دارای شماره 128.1 و پورت FA 0.2 سوئیچ 2 دارای PRIO.NBR به شماره 128.2 است . از دید SW2 ، پورت FA 0.1 از سوئیچ SW1 در مجموع PRIO.NBR کوچکتر از پورت دیگر خود است.

به زبان ساده ، ابتدا مقایسه در خود PRIO است و سپس در شماره کمتر مقایسه صورت می گیرد.یعنی از دید SW2 پورت FA0.1 از سوئیچ SW1 دارای مقدار 128.1 و کمتری نسبت به پورت دیگر همان سوئیچ است حالا و با این توصیفات ، پورت مقابل FA0.1 از سوئیچ SW1 می تواند RP باشد و پورت دیگرش هم بلاک باشد .
24

25


حال برای اینکه بهتر متوجه موضوع شوید من PRIORITY پورت FA 0.2 از سوئیچ SW1 ( دقیقا" پورت مقابل بلاک پورت SW2 ) را از مقدار دیفالت به مقدار کمتری کاهش می دهم :

SW1(config)#INTerface FA 0/2
SW1(config-if)#SPAnning-tree VLAN 1 PORT-priority 64
در واقع پورتهای SW2 به پورتهای مقابلشان نگاه می کنند هر پورتی در طرف مقابل مقدار PRIORITY آن کمتر بود ، پورت همان سوئیچ ROOT PORT هستند.
247

26

SW2#SHOW SPANning-tree 
VLAN0001
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID Priority 32769
Address 0010.1195.5388
Cost 19
Port 2(FastEthernet0/2)
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
Address 00E0.F758.DAA6
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 20

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/1 Altn BLK 19 128.1 P2p
Fa0/2 Root FWD 19 128.2 P2p


249

250

نویسنده : صادق شعبانی
تنها وب سایت صاحب امتیاز این مقاله آموزشی : انجمن تخصصی فناوری اطلاعات ایران tosinso.com

موفق و itpro باشید!

عنوان
1 پروتکل STP یا Spanning Tree چیست و چگونه کار می کند قسمت 1 رایگان
2 پروتکل STP یا Spanning Tree چیست و چگونه کار می کند قسمت 2 رایگان
3 پروتکل STP یا Spanning Tree چیست و چگونه کار می کند قسمت 3 رایگان
4 پروتکل STP یا Spanning Tree چیست و چگونه کار می کند قسمت 4 رایگان
5 پروتکل STP یا Spanning Tree چیست و چگونه کار می کند قسمت 5 رایگان
6 پروتکل STP یا Spanning Tree چیست و چگونه کار می کند قسمت 6 رایگان
7 پروتکل STP یا Spanning Tree چیست و چگونه کار می کند قسمت 6 رایگان
8 پروتکل STP یا Spanning Tree چیست و چگونه کار می کند قسمت 7 رایگان
9 پروتکل STP یا Spanning Tree چیست و چگونه کار می کند قسمت 8 رایگان
10 پروتکل STP یا Spanning Tree چیست و چگونه کار می کند قسمت 8 رایگان
11 پروتکل STP یا Spanning Tree چیست و چگونه کار می کند قسمت 9 رایگان
12 پروتکل STP یا Spanning Tree چیست و چگونه کار می کند قسمت 10 رایگان
13 پروتکل STP یا Spanning Tree چیست و چگونه کار می کند قسمت 11 رایگان
زمان و قیمت کل 0″ 0
0 نظر

هیچ نظری ارسال نشده است! اولین نظر برای این مطلب را شما ارسال کنید...

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
×

تو می تونی بهترین نتیجه رو تضمینی با بهترین های ایران بدست بیاری ، پس مقایسه کن و بعد خرید کن : فقط توی جشنواره پاییزه می تونی امروز ارزونتر از فردا خرید کنی ....