تا %60 تخفیف خرید برای 2 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
در توسینسو تدریس کنید

پروتکل STP یا Spanning Tree چیست و چگونه کار می کند قسمت 6

در مقالات قبل ، نیم نگاهی به تایمرها انداختیم ولی در این قسمت می خواهیم بیشتر در مورد آنها صحبت کنیم.

تایمرها

HELLO  TIME
MAX  AGE
FORWARD  DELAY


HELLO TIME
زمانی است که سوئیچ روت براساس آن BPDU ارسال میکند که بصورت پیش فرض این زمان 2 ثانیه می باشد .

FORWARD DELAY
حالت های میانی LISTENING & LEARNING است که در هر کدام زمانی برابر با 15 ثانیه است

MAX AGE
در شرایط عادی که سوئیچ از طریق ROOT PORT خود با سوئیچ روت در ارتباط است BPDU خوب دریافت میکند ، حال اگر به هر دلیل BPDU بد دریافت کند ، آخرین BPDU خوبی که روی ROOT PORT خودش دریافت کرده بود را به مدت 20 ثانیه روی همان پورت ROOT PORT ذخیره کرده و تا زمان 20 ثانبه BPDU جدید را قبول نمی کند ، پس از آن و منقضی شدن BPDU خوب ، BPDU جدید را قبول می کند.

پس تاکنون دانستیم که مقادیر پیش فرض بصورت زیر است :
HELLO TIME     = 2 SEC
MAX AGE        = 20 SEC
FORWARD DELAY = 15 SEC


توجه داشته باشید که هر چند مقادیر تایمر در هر سوئیچ قابل کانفیگ است ولی همه سوئیچ ها از مقادیر تایمر سوئیچ روت تبعیت می کنند :
IOU1#SHOW SPANning-tree 

VLAN0001
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID  Priority  24577
       Address   aabb.cc00.0100
       This bridge is the root
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

 Bridge ID Priority  24577 (priority 24576 sys-id-ext 1)
       Address   aabb.cc00.0100
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
       Aging Time 15


هر کدام از تایمرها ضریبی از HELLO TIME هستند که بسته به نوع تغییر ( DIRECT OR INDIRECT ) در زمان همگرایی تاثیر گذار هستند :
FORWARD DELAY = 7 HELLO TIME
MAX AGE = 10 HELLO TIME


همانطور که گفته شد مقادیر FORWARD DELAY و MAX AGE ضریبی از HELLO TIME و براساس عمق شبکه ) هستند ، یعنی
1

از زمان تولید BPDU تا زمانی که این BPDU به آخرین سوئیچ می رسد 7 سوئیچ وجود دارد و عمق شبکه من 7 است. حال اگر عمق شبکه من کمتر باشد این مقادیر را می توان کمتر کرد یعنی
2

در تصویر فوق و براساس نوع طراحی ، شبکه من 3 لایه و بین کلاینت مبدا و مقصد 5 سوئیچ است و عمق شبکه من 5 است و همینطور در تصویر زیر
3

نوع طراحی شبکه من به گونه ای است که عمق شبکه 3 و 3 سوئیچ بین مبدا و مقصد قرار دارد .حالا که با مفهوم عمق شبکه آشنا شدیم به مقدار زمان های پیشفرض تایمرها که گفته شد ضریبی از HELLO TIME هستند بر میگردیم.

FORWARD DELAY = 7 HELLO TIME
MAX AGE = 10 HELLO TIME

وقتی عمق شبکه کاهش یافت می توان مقادیر فوق را کاهش داد که به دو صورت قابل انجام است :
1.تغییر دستی تایمرها
2.تغییر تایمر براساس عمق شبکه
1.تغییر دستی تایمرها

می توانیم طبق کانفیگ های زیر ، مقادیر را آنگونه که میخواهیم عوض کنیم :
IOU1(config)#SPANning-tree HELLo-time <1-10>
 IOU1(config)#SPANning-tree VLAn MAX-age  <6-40>
IOU1(config)#SPANning-tree FORward-time <4-30>

بعنوان مثال می خواهیم تایمرها بصورت زیر باشد
HELLO TIME     = 1 SEC
MAX AGE        = 7 SEC
FORWARD DELAY = 4 SEC

IOU1(config)#SPANning-tree VLAN 1 HELlo-time 1
IOU1(config)#SPANning-tree VLAN 1 MAX-age 7
IOU1(config)#SPANning-tree VLAN 1 FOrward-time 4

IOU1#SHOW SPANning-tree 

VLAN0001
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID  Priority  24577
       Address   aabb.cc00.0100
       This bridge is the root
       Hello Time  1 sec Max Age 7 sec Forward Delay 4 sec

 Bridge ID Priority  24577 (priority 24576 sys-id-ext 1)
       Address   aabb.cc00.0100
       Hello Time  1 sec Max Age 7 sec Forward Delay 4 sec
       Aging Time 300


اما همانطور که گفته شد بین تایمرها که براساس عمق شبکه اند و زمان HELLO TIME یک ارتباط منطقی وجود دارد و پیشنهاد می شود که اگر قصد داریم تایمرها را کاهش دهیم تا نهایتا" سبب کاهش زمان همگرایی شویم از روش دوم که براساس عمق شبکه و HELLO TIME است استفاده کنیم.


2.تغییر تایمر براساس عمق شبکه

سناریو زیر را در نظر بگیرید
3


کانفیگ عمومی
IOU1(config)#spanning-tree vlan root diameter <2-7> hello-time <1-10>

کانفیگ براساس عمق شبکه 3 و زمان hello time = 1
IOU1(config)#spanning-tree vlan 1 root primary diameter 3 hello-time 1

IOU1#show spanning-tree 

VLAN0001
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID  Priority  24577
       Address   aabb.cc00.0100
       This bridge is the root
       Hello Time  1 sec Max Age 7 sec Forward Delay 5 sec

 Bridge ID Priority  24577 (priority 24576 sys-id-ext 1)
       Address   aabb.cc00.0100
       Hello Time  1 sec Max Age 7 sec Forward Delay 5 sec


خب حالا براساس عمق شبکه 3
direct = 2 fwd-time = 10 sec
in direct = max age + 2 fwd-time = 7 + 10 = 17 sec
همانطور که می بینیم زمان همگرایی که براساس تغییرات DIRECT و یا INDIRECT بصورت دیفالت 30-50 ثانیه بود براساس عمق شبکه 3 و زمان hello time = 1 sec به زمانی برابر با 10 تا 17 ثانیه کاهش یافت .


نویسنده : صادق شعبانی
تنها وب سایت صاحب امتیاز این مقاله آموزشی : انجمن تخصصی فناوری اطلاعات ایران tosinso.com

موفق و itpro باشید!


#تغییر_زمان_تایمرها_در_stp #تغییر_تایمر_stp__براساس_عمق_شبکه #تایمرها_در_پروتکل_stp
نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
1 نظر
افرادی که این مطلب را خواندند مطالب زیر را هم خوانده اند