در توسینسو تدریس کنید

و

با دانش خود درآمد کسب کنید

پروتکل STP یا Spanning Tree چیست و چگونه کار می کند قسمت 7

پیش از این دیدیم که زمان همگرایی بین سوئیچ ها ، بسته به تغییرات DIRECT و یا IN-DIRECT ، زمانی بین 30 تا 50 ثانیه طول می کشید که زمان زیادی بود ، در بحث همگرایی شاید یک سوال وجو داشته باشد ، درست است که در پروسه همگرایی از ایجاد LOOP جلوگیری می شود اما قطع و وصل شدن کلاینت ها به اینترفیس های سوئیچ که باعث ایجاد LOOP نمی شود ، چرا برای کلاینت ها زمان همگرایی اینقدر بالاست ؟

حق با شماست ، جهت تسریع پروسه همگرایی فیچرهایی ارائه شد که زمان همگرایی را کاهش و سرعت همگرایی را افزایش دهد.درست مانند این است که بخواهند سرعت یک خودرو رو اضافه کنند ، بدون تغییر در ساختار خودرو ، مثلا" نیتروژن به آن اضافه کرده و یا موتورش را دستکاری می کردند که سرعتش زیاد شود.

اما بعدا" در پروتکل RSTP ساختار همگرایی به گونه ای شد که ذات این پروتکل سریع باشد و در همان مثال ماشین ، در عرض 3 ثانیه سرعتش به 200KM برسد!البته تمام فیچرهایی که در این مقاله می خوانیم ، دیفالت پروتکل RSTP است.

1

همانطور که گفته شد در این قسمت قصد داریم با فیچرهایی اشنا شویم که زمان همگرایی ما را بسته به تغییر ، کاهش دهد ، به عبارت دیگر هر کدام از این فیچر ها ، سبب حذف ( و به عبارت بهتر bypass ) زمان تایمرها ( MAX AGE یا FORWARD DELAY ) خواهد شد.بعنوان مثال


1.برای حذف زمان همگرایی برای کلاینت ها چون نوع تغییرات بصورت INSIGNINFICANT است از فیچر PORTFAST استفاده می کنیم.
2.برای حذف زمان MAX AGE در تغییرات IN-DIRECT از فیچر BACKBONE FAST استفاده می شود.
3.برای حذف FORWARD DELAY ها در STATE های LISTENING & LEARNING که قرار ما در وضعیت LISTENIG این بود که نقش پورتها مشخص شود و در وضعیت LEARNING جدول مک به روز شود ، از فیچر UPLINKFAST استفاده می کنیم.


PORTFAST

تاکنون دانستیم که تغییرات سوئیچ های شبکه به 3 دسته ، تقسیم بندی می شود :
DIRECT
IN-DIRECT
INSIGNIFICANT
گفته شد که در تغییرات INSIGNIFICANT ، که جزئ تغییرات بی اهمیت محسوب می شود ، خاموش و روشن شدن کلاینت ها که نهایتا" باعث UP و DOWN شدن پورت سوئیچ می شود که از نوع DIRECT است چون نهایتا" باعث LOOP نمی شود چندان برای سوئیچ اهمیت ندارد.

در تغییرات DIRECT زمان همگرایی ما 30 ثانیه بود ،یعنی از زمان روشن شدن یک کامپوتر ، 30 ثانیه زمان لازم بود که پورت مربوطه به آن کلاینت FORWARD شود.

در تغییرات DIRECT ، 2 اتفاق کلی می افتاد :
1.وارد شدن پورت مربوطه به فاز همگرایی
2.ارسال TCN

1.وارد شدن پورت مربوطه به فاز همگرایی
با تغییر وضعیت یک پورت از BLOCK به FORWARD ( فعال شدن یک پورت سوئیچ به واسطه روش شدن کامپیوتر )، آن پورت سوئیچ وارد پروسه همگرایی می شد تا از ایجاد LOOP جلوگیری کندو چون این تغییر از نوع DIRECT بود زمانی برابر با (FORWARD DELAY 2 )که معادل 30 ثانیه بود را سپری می کرد.

2.ارسال TCN
سوئیچ وقتی روی یک پورت خودش ، یک تغییر DIRECT حس می کرد با ارسال TCN ، قصد داشت که سوئیچ روت را در جریان تغییر توپولوژی خود قرار دهد تا در نهایت سوئیچ روت با ارسال BPDU با TCN فلگ شده سایر سوئیچ ها را در جریان تغییر قرار داده و سبب می شد تا AGING TIME جدول مک از 300 ثانیه به 15 ثانیه کاهش پیدا کرده تا مک آدرس های غلط از جدول مک سوئیچ ها پاک شوند.

اما ما می دانیم که کلاینت های متصل به سوئیچ ACCESS هیچ وقت باعث ایجاد LOOP در شبکه نمی شود چرا که اصلا" از جانب آنها هیچ BPDU ای ارسال نمی شود!

2

بخاطر همین من این فیچر را روی ACCESS LAYER NODE ها که به کلاینت ها متصل هستند فعال می کنم چرا که می دانم کلاینت ها باعث ایجاد LOOP نخواهند شد.با فعال کردن این فیچر ، پورت بدون طی کردن مراحل میانی LISTENING & LEARNING مستقیم به وضعیت FORWARD خواهد رفت.

3

توجه شود در زمان نخستین اتصال سوئیچ ها ، همگی بلاک هستند ولی بلافاصله به وضعیت بعدی یعنی LISTENING می روند. خود وضعیت بلاکینگ و MAX AGE خاص تغییرات INDIRECT است اما در تغییرات DIRECT ، تنها وضعیت های LISTEN & LEARN که زمانی معادل 30 ثانیه است داریم.
حال زمانی که یک کلاینت روشن شود ، پورت مربوطه سوئیچ بلافاصله و بدون عبور از LISTEN & LEARN ( و البته باعلم یه این موضوع که اگر این پورت حتی اگر ازاین وضعیت ها LISTEN & LEARN عبور هم نکند نهایتا" LOOP ایجاد نشده )به وضعیت FORWARD تغییر پیدا می کند.

وقتی فیچر PORTFAST را فعال می کنید 2 اتفاق دیگر هم در پشت صحنه می افتد :

1.سوئیچ TCN ارسال نمی کند و باعث تغییرات در سطح شبکه و نهایتا" کاهش زمان AGE MAC TABLE سوئیچ ها نمی شود.
2.پورت سریع و بدون طی زمان 30 ثانیه UP می شود.

هشدار!

زمانی که شما این فیچر را فعال می کند به شما هشداری نمایش می دهد که اگر این فیچر ارا روی یک پورت فعال کردید ، آن پورت سوئیچ را به یه سوئیچ دیگر متصل نکنید چرا که پورت سوئیچ مبدا" چون وضعیت های LISTEN & LEARN را سپری نمی کند امکان ایجاد LOOP وجود دارد.

%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/1 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.


6

همانطور که گفته شد این فیچر را فقط باید روی پورت های متصل به کلاینت ها که از جانب آنها هیچ BPDU ای دریافت نمی شود باید فعال کرد و نباید این فیچر روی پورت های UPLINK که به سوئیچ های بالادستی متصل هستند فعال شود چرا که می خواهیم STP را روی آن پورتها چک کند تا از ایجاد LOOP جلوگیری شود.

کانفیگ PORTFAST

روش اول
Switch(config)#SPAnning-tree PORTfast DEfault 
با کامند نخست ، PORTFAST را روی تمامی پورت های سوئیچ فعال کرده ایم که البته همانطور که گفته شد این فیچر روی پورت های UPLINK نیز فعال شده است.
Switch(config)#INTerface RANGE FA 0/1-2
Switch(config-if-range)#NO SPAnning-tree PORTfast

چون پورت ها FA0.1-2 پورت های UPLINK محسوب می شود ، این فیچر را روی آنها غیر فعال کرده ایم.همانطور که دیدیم این روش چندان جالب نیست و بهتر از روش دوم استفاده کنیم :

روش دوم

این فیچر را فقط روی همان پورت هایی که می خواهیم فعال کنیم :
Switch(config)#INT RANGE FA 0/3-4
Switch(config-if-range)#SPAnning-tree PORTfast 

%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
 host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
 interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
 Use with CAUTION

%Portfast will be configured in 2 interfaces due to the range command
 but will only have effect when the interfaces are in a non-trunking mode.

همچنین پیشنهاد می کنم چون روی پورتهای ACCESS ما چندین قابلیت بصورت همزمان فعال می کنیم کامند فوق را بصورت زیر استفاده کنیم و پورتهای مربوطه را در مد ACCESS قرار دهیم

Switch(config)#INT RANGE FA 0/3-4
Switch(config-if-range)#SWItchport MODE ACCess 
Switch(config-if-range)#SPAnning-tree PORTfastمشاهده وضعیت فعلی PORTFAST

Switch#SHOW SPANning-tree INT FA 0/3 PO
Switch#SHOW SPANning-tree INT FA 0/3 POrtfast 
VLAN0001 enabled

با کامند فوق می توانیم ببینیم که فیچر فوق روی اینترفیس مزبور که در VLAN خاص خود است فعال شده است.کامند ماکرو

سناریو زیر را در نظر بگیرید :
40


3 کلاینت به سوئیچ ما متصل هستند اگر از کامند زیر استفاده کنیم :
IOU1(config)#INTerface range ethernet 0/1-3
IOU1(config-if-range)#switchport host

switchport mode will be set to access
spanning-tree portfast will be enabled
channel group will be disabledهمانطور که می بینیم این کامند 3 کار انجام می دهد :
1.پورت را access می کند.
switchport mode will be set to access

2.روی آن پورت ، قابلیت portfast را enable می کند.

spanning-tree portfast will be enabled

3.etherchannel را روی آن disable می کند.
channel group will be disabledUPLINKFAST

همانطور که گفته شد ما با این فیچر قادر خواهیم بود تا زمان FORWARD DELAY ها در STATE LISTEN & LEARN را حذف (bypass) کنیم.
بیائید کمی به عقب برگردیم و در خصوص پروتکل STP و خود وضعیت STATE LISTENINGیک یادآوری کوتاه داشته باشیم :
9

قبلا" بررسی کردیم که در پروتکل STP ، نقش پورت های ما از 3 مورد بیشتر نبود ، DP & RP & BLOCK
9.3


همانطور که می بینیم ما برای دسترسی به سوئیچ روت 2 مسیر پیش رو داریم ، مسیر نخست از طریق خود ROOT PORT که یک مسیر مستقیم است و مسیر دوم از طریق پورت بلاک که با دریافت BPDU های FORWARD از سمت SW2 با سوئیچ روت در ارتباط است.
می دانیم که ROOT PORT & BLOCK PORT هر دو به نحوی دریافت کننده BPDU از سمت سوئیچ روت هستند.حال سوال اینجاست که اگر به هر دلیل ارتباط RP از SW3 با سوئیچ روت قطع شود چه اتفاقی پس از آن می افتد؟پاسخ واضح است.در صورت بروز این اتفاق پورت FA 0.1 از SW3 با تغییر نقش خود از بلاک ، ROOT PORT خواهد شد.
41


همانطور که می بینیم با خاموش شدن پورتی که قبلا" ROOT PORT بوده ، تنها مسیر دسترسی به سوئیچ روت ، پورت FA0.1 سوئیچ SW3 است که در توپولوژی قبل BLOCK و حالا پس از تغییر شرایط در نقش ROOT PORT ظاهر شده است.

در واقع می خواهم بگویم اگر قرار است که یک پورت بلاک بعد از 30 ثانیه ROOT PORT شود خب چرا از همان ابتدا و در حالی که ROOT PORT اصلی را داریم ، یک ROOT PORT دوم ( ALTERNATE ROOT PORT ) نداشته باشیم ؟

11

این ایده اصلی UPLINKFAST است.

همچنین همانطور که در تصاویر زیر می بینیم
7

8

در وضعیت LISTENING است که نقش پورت ها براساس مکانیزم FORWARD کردن BPDU های سوئیچ روت مشخص می شود که پس از مشخص شدن نقش پورتها ، هدف نهایتا" این است که یک پورت بلاک شودتا جلوی LOOP گرفته شود ، خب ما میگوئیم همان شرایط، یعنی پورتها مشخص شود ولی به جای نقش BLOCK PORT ، ما ALTERNATE PORT که ROOT PORT دوم است داشته باشیم .

این ایده ، ایده ی جالبی است که آن را می توانیم روی سوئیچ های Access داشته باشیم. اما این کار 2 شرط اصلی دارد :
1.به پایین سوئیچ های access هیچ سوئیچی وصل نباشد.
2.این سوئیچ های access دارای REDUNDANT UPLINK باشند.

12.22

همانطور که دیدیم سوئیچ های ACCESS دارای افزونگی و 2 تا لینک UPLINK هستند که یکی ROOT PORT و دیگری میتواند ALTERNATE آن باشد و اگر به هر دلیل روت پورت ارتباطش با سوئیچ روت قطع شد ، پورت جایگزین آن یعنی ALTERNATE ROOT PORT می تواند جایگزین آن شود و این بین هیچ قطع ارتباطی حس نمی شود و نکته اینجاست که شما باید این فیچ را روی سوئیچ های انتهایی فعال کنید چرا که پس از اینکه شما این فیچر را فعال کردید 2 اتفاق در پشت صحنه می افتد :

1. Yمقدار PRIORIT سوئیچ از 32768 به 49152 افزایش پیدا می کند چرا که میخواهد اطمینان حاصل کند که این سوئیچ بعنوان سوئیچ روت انتخاب نمی شود.
2.مقدار COST اینترفیس ها را به اندازه 3000 تا افزایش می دهد که بداند این اینترفیس ها بعنوان DP میانی هم انتخاب نمی شود.


پس ما این فیچر را روی سوئیچ های انتهایی که همان LEAF-NODE سوئیچ های ما هستند فعال خواهیم کرد.اگر یک درخت را در نظر بگیرید می توان گفت که سوئیچ های انتهایی ، مشابه برگهای آن درخت هستند.
13.33.33مثال

15

می خواهیم در سناریو فوق فیچر UPLINKFAST را روی سوئیچ IOU3 فعال کنیم اما قبل از اینکار توجه داشته باشید که PRIORITY سوئیچ در حالت عادی 32768 و مقدار COST اینترفیس ها براساس جدول COST است که در GNS3 چون اینترفیس ها از نوع اترنت هستند دارای COST 100 می باشند.
16

IOU3#SHOW SPANning-tree 

VLAN0001
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID  Priority  32769
       Address   aabb.cc00.0100
       Cost    100
       Port    2 (Ethernet0/1)
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

 Bridge ID Priority  32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
       Address   aabb.cc00.0300
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
       Aging Time 300

Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/0        Desg FWD 100    128.1  Shr 
Et0/1        Root FWD 100    128.2  Shr 
Et0/2        Altn BLK 100    128.3  Shr 
Et0/3        Desg FWD 100    128.4  Shr


کانفیگ uplinkfast روی IOU
به اطلاعاتی که در قسمت BRIDGE نمایش داده شده دقت کنید ، می بینید که مقدار PR سوئیچ به 49152 افزایش یافته است.همچنین به مقدار COST اینترفیس ها توجه کنید ، می بینید که 3000 تا به مقدار COST اضافه شده است.

IOU3(config)#SPANning-tree UPLinkfast 
IOU3(config)#EXIT
IOU3#SHOW SPANning-tree 

VLAN0001
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID  Priority  32769
       Address   aabb.cc00.0100
       Cost    3100
       Port    2 (Ethernet0/1)
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

 Bridge ID Priority  49153 (priority 49152 sys-id-ext 1)
       Address   aabb.cc00.0300
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
       Aging Time 300
 Uplinkfast enabled

Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/0        Desg FWD 3100   128.1  Shr 
Et0/1        Root FWD 3100   128.2  Shr 
Et0/2        Altn BLK 3100   128.3  Shr 
Et0/3        Desg FWD 3100   128.4  Shr


مشاهده وضعیت UPLINKFAST روی سوئیچ
IOU4#SHOW SPANning-tree UPLinkfast 
UplinkFast is enabled

Station update rate set to 150 packets/sec.

UplinkFast statistics
-----------------------
Number of transitions via uplinkFast (all VLANs)      : 0
Number of proxy multicast addresses transmitted (all VLANs) : 0

Name         Interface List
-------------------- ------------------------------------


تذکر

بسیاری از سوئیچ های سیسکو دارای 2 پورت سریعتر به منظور ارتباط با سایر دستگاه ها هستند که معمولا" آنها را با نام لینک های بالایی یا UPLINKS می شناسیم.برای مثال برخی سوئیچ های دارای 24 پورت FAST ETHERNET و دو پورت GIGABIT ETHERNET هستند.پورت های FE به رایانه ها متصل شده و پورت های گیگابیت که پهنای باند بیشتری دارند به سوئیچ های بخش های دیگر شبکه متصل می گردند.MAX-UPDATE-RATE

در ادامه کامند UPLinkfast
IOU4(config)#SPANning-tree UPLinkfast MAX-update-rate <0-65535>
همانطور که می بینیم عبارتی با عنوان MAX-update-rate داریم که نیازمند توضیح است.

هنگامی که یک لینک بالایی روی سویئچ دچار اشکال میگردد ، قابلیت UPLINKFAST سریعا" لینک دیگری را فعال می سازد امانکته مهمی که در این بین وجود دارد و آن این است که جدول آدرس های سوئیچ هم باید به سرعت به روز گردند تا دستگاه ها بدانند از طریق این لینک جدید باید به قسمت های مختلفی از شبکه دسترسی پیدا کنند.این کار روی سوئیچ محلی انجام می شود اما قابلیت جالب UPLINKFAST این است که به سوئیچ های بالادستی هم کمک می کند جداول آدرس های خود را اصلاح و به روز کنند.

دستگاه های مختلفی رو ی سوئیچ محلی ما وجود دارند که سوئیچ های بالادستی مسیر دستیابی به آنها را از طریق لینک قدیمی می دانند که اکنون غیر فعال شده است پس باید سوئیچ های بالادستی را متوجه این مطلب کنند که دستگاه های متصل به سوئیچ محلی از طریق یک لینک جدید قابل دسترسی هستند و این مسئله را باید در جدول آدرس دهی آنها لحاظ گردد.

برای انجام این کار سوئیچ اقدام به تولید و ارسال فریم های MULTICAST با آدرس 0100.0CCD.CDCD می نماید و این کار را از طریق دستگاه های متصل به خودش انجام می دهد ، در واقع سوئیچ آدرس مبدا این بسته ها را برابر با آدرس دستگاه های متصل به خود قرار داده و آنهارا روی لینک جدید ارسال می کند.

سوئیچ ها این بسته ها را دریافت کرده و متوجه می شوند که دستگاه های متصل به سوئیچ پایینی روی لینک دیگری قابل دسترسی هستند بنابراین به سرعت جدول خود را اصلاح می نمایند.

MAX-update-rate نرخ ارسال فریم های MULTICAST ذکر شده را تعیین میکند که بدین وسیله می توانیم پهنای باند مورد استفاده این فریم ها را محدود کنیم.مقدار پیش فرض آن 150 بسته در ثانیه است که می تواند از 0 تا 65535 تغییر کند.
( اگر 0 باشد هیچ بسته ای ارسال نمی شود ).فیچر BACKBONE FAST

قبل از هرچیز بیائید ایده این فیچر که باعث حذف MAX AGE می شود را با هم بررسی کنیم!
42


در شکل فوق پورت FA0.2 از سوئیچ SW4 بلاک است و BPDU های FORWARD شده از سمت سوئیچ روت را روی پورت های ROOT PORT & BLOCK PORT دریافت می کند.


حال یک تغییر IN-DIRECT در توپولوژی رخ می دهد.مثلا" پورت FA0.1 از SW1 را SHUTDOWN می کنیم.
22


یک تغییر INDIRECT ایجاد شده و پورت FA0.1 از سوئیچ روت خاموش شده است و چون SW2 به سمت روت از طریق ROOT PORT خودش دسترسی ندارد ادعا می کند که خودش روت است و به روی پورت های خودش BPDU ارسال می کند. SW4 قبلا" روی پورت FA0.2 که بلاک بود BPDU بهتر دریافت می کردولی حالا این پورت BPDU بدتر از SW2 دریافت میکند.پورت FA0.2 از SW4 زمانی که دریافت BPDU بهتر متوقف و به جای آن ،BPDU بدتر دریافت کرد ، آخرین BPDU خوب از سمت سوئیچ روت را به مدت 20 ثانیه روی پورت بلاک را در حافظه خودش ذخیره کرده و پس از 20 ثانیه که مطمئن شد تغییر STABLE است وارد پروسه LISTENING می شود.


اتفاقی که در پروسه LISTENING می افتد این است که SW4 از سمت SW2 ، BPDU بدتر می گیرد اما بااین حال ، SW4 از طریق ROOT PORT خودش با سوئیچ روت درارتباط بوده و روی پورت FA0.1 خودش BPDU بهتر دریافت می کند و حالا با FORWARD کردن BPDU سوئیچ روت که از طریق RP آنها رادریافت کرده است ، SW2 را در جریان وجود یک سوئیچ روت در شبکه با BID بهتر قرار می دهد و پورت FA 0.2 از SW4 نهایتا" DP خواهد شد .
26اما نکته در خود زمان MAX AGE است.
در زمان MAX AGE سوئیچ SW4 زمانی برابر با 20 ثانیه صبر میکند تا از وجود تغییر مطمئن شود و سپس وارد پروسه همگرایی ( و LISTENING ) میشود ، اما میتوان به جای اینکه سوئیچ صبر کند و BPDU از جانب سوئیچی دریافت کند که مدعی سوئیچ روت است در حالی که یک سوئیچ روت در شبکه وجود دارد ، ایا بهتر نیست از سوئیچ هایی که از طریق لینک هایش به آن متصل است یک سوال بپرسد که آیا به سوئیچ روت دسترسی دارند یا خیر؟ تا الکی 20 ثانیه صبر نکنند ؟
43


هدف از صبر کردن ( زمان MAX AGE )این است که ببییند تغییر از نوع STABLE است یا خیر ، خب حالا به جای صبر 20 ثانیه ای ، یک سوال از سوئیچ های 2 طرف می پرسد، اگر واقعا" نقش های پورت سوئیچ نباید تغییر کنند که خب چه با MAX AGE و چه بدون آن تغییر نمی کنند ولی اگر باید تغییر کنند با یک سوال هم می توان به نتیجه تغییر در نقش پورت ها رسید. 20 ثانیه زمان کمی نیست.در صدم ثانیه قهرمان دو جهان مشخص می شود آنوقت ما سر 20 ثانیه چک و چانه می زنیم.


پس از دریافت BPDU بدتر ( در صورت کانفیگ این فیچر روی سوئیچ ) ، سوئیچ مربوطه از طریق UPLINK هایش از سوئیچ های بالا دستی در خصوص دسترسی به سوئیچ روت ، یک سوال می پرسد ، پاسخ هر چه باشد بدون اینکه 20 ثانیه صبر کند به مرحله ی بعد می رود.
به عبارت فنی ، سوئیچ پس از دریافت BPDU بدتر ، روی پورت هایش QUERY ارسال می کند ، اگر جواب QUERY ( یعنی REPLY ) را روی ROOT PORT خودش دریافت کرد یعنی اینکه این پورت ، همچنان بهترین مسیر به ROOT BRIDGE است ، حال اگر REPLAY را روی پورتی غیر از ROOT PORT دریافت کند ، یعنی اینکه نقش پورت ها باید عوض شود.

از قبل می دانیم که ROOT PORT پورتی بود که STATE آن ، FORWARD و BPDU های سوئیچ روت را دریافت می کرد.QUERY AND REPLAY

در فیچیر Backbone fast ، برای حذف زمان MAX AGE به جای اینکه 20 ثانیه صبر کند ، مستقیم از سوئیچ های بالادستی سوال میپرسد ( QUERY ارسال می کند ) ، اگر REPLAY را روی ROOT PORT خودش دریافت کرد ، یعنی یهترین مسیر به سمت ROOT BRIDGE حفظ شده و RP باید RP بماند اما اگر REPLAY را روی پورت دیگری غیر از RP دریافت کرد یعنی نقش پورت باید عوض شود.

با پروسه QUERY & REPLAY زمان MAX AGE و 20 ثانیه صبر کردن حذف شده و وارد مرحله بعدی که LISTENING باشد می شود.

همانطور که مشخص است این پروسه نیازمند این است که کانفیگ های مربوطه روی همه سوئیچ ها انجام شود تا از این مکانیزم اطلاع داشته باشند.

تذکر
استفاده از فیچرهای (PORTFAST + UPLINKFAST + BACKBONE FAST ) در کنار تنظیم تایمرها براساس عمق شبکه باعث می شود زمان همگرایی به مراتب کمتر از قبل و در حد ثانیه باشد .مثال

می خواهیم در سناریو زیر BACKBONEFAST را کانفیگ کنیم :
27

IOU1(config)#SPANning-tree VLAN 1 ROOT PRimary 
IOU1(config)# SPANning-tree BACkbonefast
IOU2(config)# SPANning-tree BACkbonefast
IOU3(config)# SPANning-tree BACkbonefast
IOU4(config)# SPANning-tree BACkbonefastمشاهده وضعیت BACKBONEFAST روی سوئیچ


IOU2#SHOW SPANning-tree BACkbonefast 
BackboneFast is enabled

BackboneFast statistics
-----------------------
Number of transition via backboneFast (all VLANs)      : 0
Number of inferior BPDUs received (all VLANs)        : 0
Number of RLQ request PDUs received (all VLANs)       : 0
Number of RLQ response PDUs received (all VLANs)      : 0
Number of RLQ request PDUs sent (all VLANs)         : 0
Number of RLQ response PDUs sent (all VLANs)        : 0
IOU2#نویسنده : صادق شعبانی
تنها وب سایت صاحب امتیاز این مقاله آموزشی : انجمن تخصصی فناوری اطلاعات ایران tosinso.com

موفق و itpro باشید!

عنوان
1 پروتکل STP یا Spanning Tree چیست و چگونه کار می کند قسمت 1 رایگان
2 پروتکل STP یا Spanning Tree چیست و چگونه کار می کند قسمت 2 رایگان
3 پروتکل STP یا Spanning Tree چیست و چگونه کار می کند قسمت 3 رایگان
4 پروتکل STP یا Spanning Tree چیست و چگونه کار می کند قسمت 4 رایگان
5 پروتکل STP یا Spanning Tree چیست و چگونه کار می کند قسمت 5 رایگان
6 پروتکل STP یا Spanning Tree چیست و چگونه کار می کند قسمت 6 رایگان
7 پروتکل STP یا Spanning Tree چیست و چگونه کار می کند قسمت 6 رایگان
8 پروتکل STP یا Spanning Tree چیست و چگونه کار می کند قسمت 7 رایگان
9 پروتکل STP یا Spanning Tree چیست و چگونه کار می کند قسمت 8 رایگان
10 پروتکل STP یا Spanning Tree چیست و چگونه کار می کند قسمت 8 رایگان
11 پروتکل STP یا Spanning Tree چیست و چگونه کار می کند قسمت 9 رایگان
12 پروتکل STP یا Spanning Tree چیست و چگونه کار می کند قسمت 10 رایگان
13 پروتکل STP یا Spanning Tree چیست و چگونه کار می کند قسمت 11 رایگان
زمان و قیمت کل 0″ 0
0 نظر

هیچ نظری ارسال نشده است! اولین نظر برای این مطلب را شما ارسال کنید...

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
×

تو می تونی بهترین نتیجه رو تضمینی با بهترین های ایران بدست بیاری ، پس مقایسه کن و بعد خرید کن : فقط توی جشنواره تابستانه می تونی امروز ارزونتر از فردا خرید کنی ....