تا %60 تخفیف خرید برای 4 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
در توسینسو تدریس کنید

پروتکل STP یا Spanning Tree چیست و چگونه کار می کند قسمت 8

می دانیم که

(IEEE 802.1D OR CST ( COMMON SPANNING TREE
 • به ازای هر VLAN ، INSTANCE جدا ایجاد نمی کرد و در نتیجه نمی توانستیم یک توپولوژی فعال در کل ساختار داشته باشیم. ( عدم استفاده همزمان از همه ی لینک ها )
 • تاخیر 30 تا 50 ثانیه در زمان همگرایی امروزه به دلیل انتقال اطلاعاتی مثل صوت و تصویر باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی خواهد شد. ( زمان همگرایی بالا )
 • سیسکو برای فائق آمدن بر زمان همگرایی ، فیچرهایی مثل PORTFAST ,UPLINKFAST,BACKBONEFAST را ابداع نمود که فقط در دستگاه های سیسکو پشتیبانی می شوند.

(CISCO PVST (PER VLAN STP
 • مشکل استفاده همزمان از لینک ها حل شد .
 • همچنان بحث زمان همگرایی وجود داشت و زمان 30-50 ثانیه زمان کمی نبود.
 • pvst با cst سازگار نبود و اگر یک طرف cst و طرف دیگر pvst بود ، با هم کار نمی کردند.
 • پروتکل PVST فقط با لینک ترانک ISL کار می کرد و با 802.1Q سازگار نبود.

CISCO PVST+
 • Default سوئیچ های سیسکو
 • امکان استفاده ی همزمان از همه لینک ها
 • زمان همگرایی بالا ( 30-50 ثانیه )
 • پروتکل PVST+ به ازای هر VLAN یک توپولوژی و درخت STP ایجاد میکند که در صورت کم بودن VLAN بهترین راه حل است اما وقتی با تعداد VLAN زیاد مواجه هستیم دیگر بهترین راه حل نخواهد بود.


همانطور که دیدیم در پروتکل هایی که ارائه شد ما 2 مشکل اساسی داشتیم :
1.استفاده همزمان از همه لینک ها
2.بحث زمان همگرایی

مشکل استفاده همزمان از همه ی لینک ها در پروتکل هایی مانند PVST و PVST+ حل شد و برای مشکل بحث زمان همگرایی فیچرهایی مانند PORTFAST ,UPLINKFAST,BACKBONE FAST اضافه شد که هر کدام بخشی از زمان همگرایی را حذف می کردند.

به یک موضوع دقت کنید ، اینکه یک پروتکل ارائه شود و بعدا" بر روی آن اصلاحات اساسی صورت گیرد چندان جالب نیست ،چرا که نیاز است فیچرهای تسریع همگرایی بعدا" بصورت مجرا روی آن کانفیگ شود .مثالی که قبلا" زده بودم مثال ماشین بود ، یک ماشین ساختند با سرعت 80KM و بعدا" آمدند موتور را تقویت کردند که سرعت به 200KM برسد اما این خود نیازمند صرف زمان دیگری است.

پس از آن امدند به جای اینکه موتور را تقویت کنند ، کل طراحی ماشین و موتور و موارد دیگری را با در نظر گرفتن موارد قبلی که باعث افزایش سرعت میشد طراحی کرده و ساختند. یعنی نیاز نبود شما ماشین را که ازدم کارخانه تحویل گرفتید به اولین نمایندگی مجاز ببرید تا موتور را جهت افزایش سرعت تقویت کند!

از همان ابتدا شما گازش را گرفته و تخته گاز ( البته با رعایت ) قوانین به سمت مقصد حرکت می کنید.داستان پروتکل STP و RSTP هم ماجرای همین ماشین است ، شما تمام فیچرهایی که در STP باید بصورت مجزا انجام میدادید را خود این پروتکل RSTP بصورت دیفالت در خود دارد!فقط RSTP کانفیگ کنید و حالش را ببرید!

راستی شما وقتی یک ماشین عالی ( فارغ از برند و اسم ) می گیرید آیا نمی توانید همپای سرعت سایر ماشین های عادی که مثلا" 80KM راه می روند حرکت کنید؟قطعا" می توانید!RSTP هم همین است با سایر پروتکل ها سازگار است و با آنها مثل خودشان رفتار می کند!

RSTP با ساختار و مکانیزم متفاوت در همگرایی ، PORT TYPE متفاوت و به تبع آن PORT ROLE های جدید باعث شد که مشکل زمان همگرایی از زمان 30-50 ثانیه به ثانیه و کمتر از آن کاهش پیدا کند که در ادامه به این مضوع پرداخته می شود.

RSTP توسط IEEE ارائه شد که نام دیگرش IEEE 802.1W و STP سریع است ، پس از اینکه IEEE این پروتکل را ارائه داد ، سیسکو پروتکل دیگری تحت عنوان CISCO RPVST+ را داد که بصورت PER VLAN از پروتکل RSTP استفاده می کرد و براساس همان CONCEPT ها بود. همچنین پروتکل MST هم براساس پروتکل ( IEEE 802.1w (RSTP است و زمان همگرایی پایین دارد .

در این مقاله قصد داریم در خصوص پروتکل RSTP IEEE 802.1W صحبت کنیم.

(RSTP (RAPID STP

1

در اولین نگاه به جدول فوق متوجه ستون جدیدی تحت عنوان PORT TYPE در خصوص تفاوت پروتکل STP و RSTP می شویم. بیائید نخست در خصوص همین PORT TYPE صحبت کنیم.

بیائید زیاد جای دوری نرویم ، همینجا خودمان را مثال بزنیم ، می توانیم بگویم در زندگی خود با آدمهای متفاوتی سرو کله می زنیم ، بعضی از آنها برای ما مهم اند ، برخی دیگر یک آدم معمولی و برخی نیز بسیار در زندگی مباحث شغلی بسیار تاثیر گذارند.مسلما" ما با همه آنها یک جور رفتار نخواهیم کرد ، پروتکل RSTP هم همین است ، برای خودش 3 دسته مشخص کرده که اگر یک پورت خودش به یک کامپیوتر ، هاب و یا سوئیچ دیگر وصل شود با هر کدام چه رفتاری داشته باشد!

EDGE PORT
 • پورتی که به یک کلاینت انتهایی متصل می شود.

SHARED PORT
 • پورتی که یک سوئیچ را به یک هاب وصل کرده باشد.

POINT TO POINT PORT
 • پورتی که به یک پورت سوئیچ دیگر متصل می شود.
همانطور که دیدید پروتکل RSTP با هر کدام رفتار متفاوتی دارد اما برای اینکه دقیقا" ببینیم در هر نوع پورت دقیقا" چگونه عمل می کند باید با STATE های این پروتکل آشنا بشویم.


PORT STATE RSTP

21


DISCARDING
8

9


در RSTP ما دیگر وضعیت LISTENING و BLOCKING نداریم.همینجا یادآور می شوم که انتخاب سوئیچ روت و معیارهایش مانند قبل است اما بر عکس وضعیت LISTENING در STP که با FORWARD کردن BPDU نقش پورت ها مشخص می شد اینجا و در پروتکل RSTP بخاطر متفاوت بودن مکانیزم همگرایی اصلا" نیازی به FORWARD کردن BPDU های سوئیچ روت نیست بلکه هر سوئیچ خودش بصورت ACTIVE شروع به تولید و ارسال BPDU می کند. اما توجه داشته باشید که BPDU هایی که هر سوئیچ در RSTP تولید وارسال میکند همانند BPDU در پورتکل STP ، اطلاعات سوئیچ روت را در خود دارد.

می توان گفت که حالت DISCARDING می تواند متناظر با وضعیت های زیر باشد :
BLOCKED LISTENING ,DISABLED,

در این وضعیت ( DISCARDING ) سوئیچ ها BPDU دریافت کرده و آنرا پردازش می کنند ضمن اینکه هر سوئیچ بصورت ACTIVE شروع به ارسال BPDU می کنند.توجه کنید در اینجا بر عکس پروتکل STP که فقط BPDU سوئیچ روت FORWARD می شد اینجا اینطور نیست و نوع مکانیزم RSTP اینطور ایجاب می کند که هر سوئیچ خودش مستقلا" شروع به ارسال BPDU نماید.

LEARNING AND FORWARDING

این قسمت مشابه STP است ، در وضعیت LEARNING جدول مک سوئیچ به روز و در وضعیت FORWARDING هم دیتا ارسال و دریافت می شود.PORT ROLE

اینجا هم ROOT PORT و DESIGANETD PORT را با همان مفاهیمی که در STP داشتیم اینجا هم داریم:

ROOT PORT
 • پورتی است در هر سوئیچ که BPDU با کمترین COST دریافت می کند.

DESIGNATED PORT
 • DP پورتی است که در هر لینک که BPDU با کمترین COST ارسال میکند.


ALTERNATE PORT
 • قبلا" در فیچر های تسریع همگرایی و در بحث UPLINKFAST همین مفهوم را داشتیم و ما غیر از ROOT PORT یک پورت را هم به عنوان ROOT PORT دوم که همان ALTERNATE PORT است داریم تا در صورت از دست رفتن ROOT PORT ، سریعا" جایگزین ROOT PORT شود.

BACK-UP PORT
 • اگر پورت یک سوئیچ به یک HUB متصل شود ، روی پورتهایش به سمت آن BPDU ارسال می کند ، HUB نیز آنرا روی پورتهایش ارسال می کند و نهایتا" BPDU ارسالی در یک پورت را در پورت دیگرش دریافت می کند.اگر چند پورت به یک هاب متصل شود یکی از آنها DESIGNATED PORT و مابقی آنها BACKUP-PORT هستند.
این پورت بک آپ DESIGNATED PORT است تا در صورت از دست رفتن DP سریعا" جایگزین آن شود.
( پورت B.P آماده است تا جایگزین پورت D.P شود که FAIL شده است.)

تصویر زیر به ما دید خوبی در خصوص نقش پورت ها می دهد :

2


همانطور که دیدیم ما اینجا پورت بلاک نداریم ، یک پورت یا DP است یا ALT PORT و یا RP اما این توضیح ضروری به نظر می رسد که شکل ظاهری ALT PORT مطابق BLOCK PORT است ولی اگر RP قطع شود سریع جایگزنش می شود.


ساختار BPDU

همانطور که گفته شد RSTP با سایرپروتکل ها COMPATIBLE است و با هر پروتکلی مانند خودش رفتار می کند.از آنجا که دیفالت سوئیچ های سیسکو PVST+ است ، اگریک سوئیچ RSTP را به یک سوئیچ PVST+ متصل کنیم هر دو اینها براساس مکانیزم LISTEN AND LEARN شروع به همگرایی می کنند و زمان همگرایی بالاست و اگر ما زمان همگرایی کم و سرعت همگرایی بالا را بخواهیم باید تمام سوئیچ ها را بصورت RSTP کانفیگ کنیم.

اینکه سوئیچ مقابل براساس چه پروتکلی کانفیگ شده را می توانیم براساس فیلد ورژن در پکت BPDU متوجه شویم :
20


تذکر : در خصوص فیلد ورژن BPDU یک توضیح ضروری به نظر می رسد.در کتاب CCIE V5 مهندس گرگین نیا ، پایین صفحه 147،ذکر شده است که فیلد ورژن BPDU در پروتکل STP سنتی برابر با 0 در نظر گرفته شده است و در برخی منابع ( از مهندس اسدپور و یا مهندس شریعتی ) و برخی مقالات دیگر نیز فیلد ورژن STP معمولی برابر با 1 ذکر شده است( این بدان معنا می تواند باشه که قبل از اینکه بحث VLAN در STP مطرح شود و ما فقط یک STP داشتیم فیلد ورژن 0 بود ولی حالا که ما بحث VLAN را در STP داریم این مقدار 1 است مشابه این موضوع را در بحث COST هم داریم که قبل از اینکه سرعت GIG داشته باشیم مقادیر متفاوت ولی حالا که سرعت 10G را داریم ؛ مقادیر همان COST است که در مقالات قبل بررسی شد).

22

با این حال
این موضوع BPDU ، نیازمند نگارش یک مقاله فوق تخصصی در خصوص انواع و فلگ ها و موارد دیگر است که البته نیاز به دانش بالا در سیسکو دارد که امروز انجمن ITPRO آنرا می طلبد .اما بهر حال در مقالات پیش رو وفیلم های آموزشی من از همین جدول استفاده کرده ام و با توجه به اینکه امروزه بحث STP گره خورده با VLAN است و سوئیچ های سیسکو پروتکل دیفالت آنها همین PVST+ است مقدار فیلد ورژن آنها را 1 ( برابر آنچه که توضیح داده ام ) در نظر گرفته ام.

حال که به این موضوع اشاره کرده ام ، جا دارد به این موضوع هم اشاره کردم که در پروتکل MSTP و اینکه چطور IST متوجه می شود که سوئیچ مقابل متصل به آن از چه پروتکلی استفاده می کند به شرح زیر است :

اگر فیلد ورژن 1 بود و تنها یک VLAN شنیده شد ، پروتکل مربوطه CST است.
اگر فیلد ورژن 1 بود و بیش از یک VLAN شنیده شد ، پروتکل مربوطه PVST+ است.
اگر فیلد ورژن 2 بود و تنها یک VLAN شنیده شد ، پروتکل مربوطه RSTP 802.1W است.
اگر فیلد ورژن 2 بود و بیش از یک VLAN شنیده شد پروتکل مربوطه RPVST است.

پس من بعد من از STP معمولی صحبت خواهم کرد که ورژن BPDU آن برابر با 1 است .
( STP سنتی همان پروتکلی که در زمانش صحبتی از VLAN نبود ، STP معمولی همان پروتکل STP که دارای انواع متفاوتی بوده و در برخی پروتکل ها بصورت PER VLAN استفاده می شود )

در نهایت نکته ای که مد نظرم بود این است که اگر در پروتکل RSTP ، سوئیچ ، BPDU ای دریافت کند که ورژن آن 2 است متوجه می شود که آن سوئیچ هم از پروتکل RSTP استفاده میکند و طبق مکانیزم RSTP شروع به همگرایی می کنند ، در غیر اینصورت و BPDU با فیلد ورژن متفاوت براساس STP معمولی شروع به همگرایی می کنند.

در RSTP برعکس STP هر سوئیچ بصورت ACTIVE شروع به ارسال BPDU می کند که این بخاطر مکانیزم خاص همگرایی آن است و همه ی سوئیچ ها درزمان HELLO TIME که 2 ثانیه است BPDU ارسال می کنند و اگر 3 تا BPDU از سوئیچ همسایه دریافت نکنند ( 3 تا HELLO BPDU که برابر با 6 ثانیه است ) آن سوئیچ را DOWN فرض میکنند که این یعنی زمان MAX AGE در پروتکل RSTP برابر با 6 ثانیه است.

PORT TYPE RSTP

همانطور که پیشتر اشاره شد آن چیزی که پروتکل RSTP را از STP مجزا می کند همین بحث PORT TYPE است که شامل 3 نوع است :
EDGE PORT
POINT TO POINT PORT
SHARED PORT


EDGE PORT
 • اگر اینترفیس های سوئیچ به کلاینت های انتهایی متصل شود این اینتر فیس ها از نوع EDGE PORT هستند.
نحوه تشخیص آن هم به این صورت است که اگر روی پورتی ، BPDU دریافت نکند آنرا از نوع EDGE PORT در نظر گرفته و سریعا" روی آن PORT FAST را فعال میکند.

POINT TO POINT PORT
 • اگر اینترفیس یک سوئیچ به یک سوئیچ دیگر وصل شود ، این پورت از نوع POINT TO POINT PORT است.

توجه شود که همانطور که می بینیم برخورد سوئیچ با کلاینت و پورت سوئیچ متصل به خودش متفاوت است.در اینجا ما دیگر نگرانی هایی مثل BPDU GUARD را نداریم چرا که اگر روی پورت سوئیچی که به کلاینت متصل است BPDU دریافت شود ، این پروتکل نقش EDGE پورت را از آن گرفته و به آن نقش POINT TO POINT می دهد.

 • تذکر : همانطور که گفته شد فیچر PORTFAST و EDGE PORT جزئ دیفالت پروتکل RSTP است و اگر روی EDGE PORT سوئیچ BPDU دریافت کند پروتکل RSTP دیگر آن پورت را از نوع EDGE PORT نمی شناسد بلکه از نوع P2P است ولی دقت داشته باشید که اگر شما روی سوئیچتان بعد از کانفیگ RSTP ، دستی فیچر PORTFAST را فعال کنید یعنی خودتان آن پورت را از نوع EDGE PORT کرده اید ، حال خودتان باید فیچر BPDU GUARD را هم روی آن پورت فعال کنید چرا که شما نوع رفتار پروتکل RSTP را براساس BPDU ، عوض کرده اید و حالا باید فیچری مثل BPDU GUARD را هم در کنار فیچر PORTFAST در پروتکل RSTP استفاده کنید.اگر تنظیمات دیفالت را عوض نکنید خود RSTP براساس BPDU و PORT TYPE هایش عمل می کند ولی اگر شما دستی یک نوع یک پورت را عوض می کنید باید فیچرهای امنیتی را هم در کنار آن استفاده کنید.
 1. نحوه تشخیص لینک ها P2Pدر سوئیچ :
1.خودمان آنرا کانفیگ کنیم :
IOU1(config)#int ethernet 0/0
IOU1(config-if)#spanning-tree link-type ?
 point-to-point Consider the interface as point-to-point
 shared     Consider the interface as shared

2.سوئیچ فرض می کند که
LINK FULL DUPLEX     ----> P2P
HALF DUPLEX        ----> SHARED LINK


SHARED PORT
 • لینکی که یک سوئیچ را به یک هاب وصل کرده باشد.
 • در طراحی شبکه ای که از پروتکل RSTP استفاده می کند ، اگر در آن HUB بکار نرفته باشد همه لینک ها P2P و یا EDGE می باشند.

نحوه تشخیص
 • اگر روی پورت DP ، BPDU ارسال کند و آن BPDU را روی پورت دیگرش دریافت کند ، سوئیچ متوجه می شود که به یک شبکه SHARED متصل شده و پورت دوم را بعنوان DP BACKUP در نظر میگیرد.
10حال که با PORT TYPE در پروتکل RSTP اشنا شدیم باید بدانیم که PORT ROLE هایی مثل DP ,RP,ALT P,BACKUP PORT را در پورتهایی که از نوع POINT TO POINT PORT یا SHARED هستند را داریم.


نحوه همگرایی در پروتکل RSTP

3

در پروتکل RSTP ، انتخاب سوئیچ روت را بر همان مبنایی که تا کنون آموختیم را داریم.پس از مشخص شدن سوئیچ روت با این فرض که SW1 همان سوئیچ روت باشد ، روی پورت DP خودش BPDU ارسال می کند که در آن فلگ PROPOSAL را SET می کند. جهت درک بهتر من می گویم روی DP خودش PROPOSAL ارسال میکند یعنی پیشنهاد میکند که نقش پورت سمت خودش DP و نقش پورت سمت دیگر ROOT PORT باشد.

زمانی که SW2 این PROPOSAL را دریافت کرد ، برای اینکه تا زمان انتخاب نقش پورت ها LOOP ایجاد نشود ، وارد فاز Synchronization شده و تمام P2P هایش را بلاک می کند.این خیلی خوب است چرا که پورت های EDGE که به کلاینت متصل هستند بلاک نمی شوند و ارتباطش قطع نمی شود.

سپس با بررسی PROPOSAL و آیا اینکه طبق معیارهایی که قبلا" صحبت شد مثل COST ، ایا این پورت SW2 می تواند ROOT PORT شود یا خیر؟اگر به این نتیجه برسد که این پورت می تواند ROOT PORT شود ، در جواب PROPOSAL ، شروع به ارسال AGGREEMENT می کند.

در صورتی که AGREEMENT ارسال شود ، پورت سریعا" FORWARD می شود ، درست بر عکس پروتکل STP که ما یک زمان 15 ثانیه تحت عنوان LISTENING داشتیم تا نقش پورت مشخص شود ما این زمان را اینجا ندارم و اگر قرار باشد پورتی سریع FORWARD و نقشش مشخص شود این اتفاق می افتد و همانطور که پیشتر گفته شد این مکانیزم نیازمند این است که هر سوئیچ بصورت ACTIVE خودش BPDU ارسال کند.

در قاز دوم ( SYNC T=2 ) این بار خود SW2 که در فاز قبلی پورت های P2P بلاک شده بود ، خودش به سمت SW3 شروع به ارسال PROPOSAL می کند و این بار SW3 وارد فاز Synchronization می شود و با بلاک کردن P2P خودش ، خودش را از شبکه ایزوله می کند و اگر قرار باشد که آن پورتش FORWARD شود سریعا" AGREEMENT ارسال می کند.

این پروسه AGREEMENT و PROPOSAL مثل یک موج لایه به لایه در سطح NETWORK جلو می رود و در هر لایه نقش پورتها مشخص می شود و با این مکانیزم ، زمان همگرایی مناسبی را به ما می دهد.

4طرح سوال

در چه شرایطی ممکن است که PROPOSAL گرفته شود اما AGREEMENT ارسال نشود؟

1.پروتکل متفاوت
یعنی یک سوئیچ بصورت RSTP کانفیگ شده و سوئیچ دیگر بصورت STP ، در این شرایط سوئیچی که بصورت STP کانفیگ شده وقتی PROPOSAL دریافت می کند ، متوجه آن نمی شود ، نهایتا" این سوئیچ و سوئیچ مقابل براساس مکانیزم LISTEN AND LEARN شروع به همگرایی خواهند کرد.

5


همانطور که می بینید SW1 بصورت RSTP کانفیگ شده و به سمت SW2 شروع به ارسال PROPOSAL می کند ولی SW2 متوجه این مکانیزم نمی شود.


دلیل دوم :
سوئیچ روی 2 تااینترفیس خودش PROPOSAL دریافت می کند که نهایتا" به یکی از آنها AGREEMENT می دهد.

دلیل سوم : روی پورت AGREEMENT نمی دهد چرا که آن پورت باید بلاک باشد.
همانطور که مشخص است همچنان وابستگی به STP نگه داشته شده است اما باید توجه داشت در این مکانیزم اگر قرار باشد پورتی FORWARD شود سریعا" این اتفاق می افتد .


کانفیگ RSTP

مثال 1
کانفیگ بسیار ساده ای دارد

6

SW1(config)#SPANning-tree MODE RApid-pvst
SW2(config)#SPANning-tree MODE RApid-pvst
SW3(config)#SPANning-tree MODE RApid-pvst

SW3#SHOW SPANning-tree 
VLAN0001
Spanning tree enabled protocol rstp
Root ID Priority 32769
Address 0002.178B.798B
This bridge is the root
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
Address 0002.178B.798B
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 20

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/1 Desg FWD 19 128.1 P2p
Fa0/2 Desg FWD 19 128.2 P2p


مثال 2
یک سناریو در GNS3 مطابق تصویر ایجاد نمائید:
7

همانطور که می بینید تنها 2 سوئیچ بصورت RSTP کانفیگ شده اند ولی قبل از هر چیز باید توجه داشت که در GNS3 سرعت لینک ها همگی اترنت و half duplex هستند که در ساختار RSTP پروتکل بصورت SHARED هستند ،

گام اول : TYPE لینک ها را از نوع P2P قرار دهید :
IOU1(config)#INTerface ETHernet 0/0
IOU1(config-if)#SPANning-tree LINk-type Point-to-point 
IOU1(config-if)#EXIT
IOU1(config)#INTerface EThernet 0/1
IOU1(config-if)#SPANning-tree LINk-type POint-to-point

IOU2(config)#INTerface ETHernet 0/0
IOU2(config-if)#SPANning-tree LINk-type Point-to-point 
IOU2(config-if)#INTerface ETHernet 0/1         
IOU2(config-if)#SPANning-tree LINk-type Point-to-point 

IOU3(config)#INTerface ETHernet 0/0
IOU3(config-if)#SPANning-tree LINk-type Point-to-point 
IOU3(config-if)#INTerface ETHernet 0/1         
IOU3(config-if)#SPANning-tree LINk-type Point-to-point 


گام دوم : سوئیچ های IOU 1 و IOU 2 را بصورت RSTP کانفیگ نمائید :
IOU1(config)#SPANning-tree MODE RApid-pvst

IOU2(config)#SPANning-tree MODE RApid-pvstگام سوم : خروجی دستور زیر را در IOU2ببینید :
IOU2#SHOW SPANning-tree 

VLAN0001
 Spanning tree enabled protocol rstp
 Root ID  Priority  24577
       Address   aabb.cc00.0100
       Cost    100
       Port    1 (Ethernet0/0)
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

 Bridge ID Priority  32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
       Address   aabb.cc00.0200
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
       Aging Time 300 sec

Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/0        Root FWD 100    128.1  P2p 
Et0/1        Desg FWD 100    128.2  P2p Peer(STP)


همانطور که می بینید نوشته شده است (P2p Peer(STP که یعنی این پورت به سوئیچی متصل است که بصورت STP کار می کند و با آن سوئیچ براساس همان مکانیزم عمل خواهد کرد.

نویسنده : صادق شعبانی
تنها وب سایت صاحب امتیاز این مقاله آموزشی : انجمن تخصصی فناوری اطلاعات ایران tosinso.com

موفق و itpro باشید!


#stp_سریع
نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
3 نظر
افرادی که این مطلب را خواندند مطالب زیر را هم خوانده اند