تا %60 تخفیف خرید برای 5 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
در توسینسو تدریس کنید

VLAN چیست؟ از سیر تا پیاز Virtual LAN به زبان ساده قسمت 8

آشنایی با پروتکل DTP

بر طبق این پروتکل ، سوییچ های سیسکو بدون نیاز به فرمان Switchport mode trunk و فقط با یک Paly & Plug میتوانند با یکدیگر Trunk شوند .در واقع لازم نیست که حتما Trunk رو به صورت دستی در دو سمت لینک روی دوسوییچ تنظیم کنیم ; سیسکو می تواند به صورت خودکار بین دو سوییچ Trunk بر قرار کند . DTP برای مذاکره بین Trunk شدن یا عدم Trunk شدن لینک بین دو سوییچ توسط شرکت سیسکو ارایه شده است . DTP تنها بین سوییچ ها بکار می رود و در صورتی که در سمتی روتر وجود داشته باشد باید Trunk رو به صورت Manule تنظیم کنیم .هر اینترفیس در سوییچ های Ciscoمیتواند در یکی از 4 مُد زیر واقع شود :

	Access
	Trunk
	Dynamic Auto
	Dynamic Desirable

 • نکته : معمولا در اکثر سوییچ ها اینترفیس ها به صورت پیش فرض در مُد Dynamic Desirable قرار دارند . در سوییچ های 3560 به صورت پیش فرض تمام اینترفیس ها در مد Dynamic Auto قرار دارند .
 • نکته : در حالت های Trunk ، Dynamic Auto ، Dynamic Desirable پروتکل DTP روی اینترفیس فعال است ولی در حالت Access پروتکل DTP غیر فعال می باشد ; از این رو میتوان نتیجه گرفت که معمولا همه اینترفیس های سوییچ های Cisco به صورت پیش فرض DTP فعال دارند .

وقتی پروتکل DTP بر روی یک اینترفیس فعال باشد ، با اینترفیس متصل به خود Negotiation ( اصطلاحا در این جا مذاکره یا صحبت کردن دو اینترفیس با یکدیگر ) انجام می دهد و از روی این مذاکره کردن با اینترفیس مقابل به Access بودن یا Trunk بودن اینترفیس پی میبرد .

Administrative Mode چیست؟

 • Access : پروتکل DTP در این حالت غیر فعال است .
 • Trunk : در این حالت اینترفیس در حالت Trunk قرار دارد اما DTP فعال است .
 • Dynamic desirable : در این حالت DTP روی اینترفیس بصورت Active با طرف مقابل خود Negotiation ( مذاکره ) انجام می دهد و پیشنهاد Trunk شدن را به طرف مقابل می دهد . اگر اینترفیس مقابل در یکی از حالت های Trunk ، Dynamic desirable ، Dynamic Auto قرار داشته باشه پیشنهاد رو می پذیرد و Trunk تشکیل می شود اما اگر اینترفیس در حالت Access باشد ، اینترفیس ما نیز به حالت Access تغییر حالت می دهد .
 • Dynamic Auto : در این حالت اینترفیس به صورت خنثی عمل میکند ، منظورم این است که اگر اینترفیس متصل به آن پیشنهادی مبنی بر Trunk شدن به اینترفیس بدهد ، اینترفیس ما آن را می پذیرد .
وب سایت توسینسو

نکته : بدترین حالت زمانی است که یک طرف پورت Access باشد و طرف دیگر در حالت Trnuk باشد چرا که هیچکدام از طرفین پورت حالت خود را تغییر نمی دهند تا هر دو طرف در یک حالت Access یا Trunk قرار گیرند .

نکته : بسته های پروتکل DTP مرتبا در شبکه در حال رفت و آمد هستند به طوری که هر 30 ثانیه یک بسته فرستاده می شود و این کار باعث ارسال بسته های اضافی DTP در مدار و کاهش سرعت شبکه می شود .

Moein_vafaei_Sw#show dtp
Global DTP information
    Sending DTP Hello packets every 30 seconds
    Dynamic Trunk timeout is 300 seconds
    8 interfaces using DTP

جهت غیر فعال کردن پروتکل DTP از دستور زیر استفاده می کنیم .

Moein_vafaei_Sw(config)#interface gigabitEthernet 0/0
Moein_vafaei_Sw(config-if)#no negotiation

نکته : در صورتیکه هر دو اینترفیس از دو سوییچ در حالت Dynamic Auto باشند اتصال Trunk ایجاد نمی گردد و لینک بین دو سوییچ Access خواهد شد .

Moein_vafaei_Sw#show interfaces gigabitEthernet 0/0 switchport
Name: Gi0/0
Switchport: Enabled
Administrative Mode: dynamic auto
Operational Mode: static access
Administrative Trunking Encapsulation: negotiate
Operational Trunking Encapsulation: native
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
Voice VLAN: none
Administrative private-vlan host-association: none
Administrative private-vlan mapping: none
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none
Administrative private-vlan trunk Native VLAN tagging: enabled
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none
Administrative private-vlan trunk associations: none
Administrative private-vlan trunk mappings: none
Operational private-vlan: none
Trunking VLANs Enabled: ALL
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
Capture Mode Disabled
Capture VLANs Allowed: ALL

Protected: false
Appliance trust: none

جمع بندی مطالب فوق :

اگر هر دو طرف Auto باشند ، پورت به حالت Trunk نمی رود بلکه به حالت Access می رود .در حالت پیش فرض DTP روی سوییچ فعال است و دراغلب سوییچ های قدیمی در حالت Desirable کار میکند .در صورتیکه هر دو طرف در حالت Desirable قرار داشته باشند پورت به حالت Trunk می رود .در صورتیکه یکی از طرف ها Desirable باشد و طرف دیگر Auto باشد ، پیشنهاد Trunk شدن از سمت Desirable مطرح میگردد و از طرف Auto مورد قبول واقع می شود و در انتها پورت به حالت Trunk می رود .برای تنظیم DTP روی سوییچ از دستورات زیر استفاده میکنیم .

Moein_vafaei_Sw(config-if)#switchport trunk encapsulation ?
 dot1q    Interface uses only 802.1q trunking encapsulation when trunking
 isl      Interface uses only ISL trunking encapsulation when trunking
 negotiate  Device will negotiate trunking encapsulation with peer on
        interface 

Moein_vafaei_Sw(config-if)#switchport mode ?
 access    Set trunking mode to ACCESS unconditionally
 dot1q-tunnel set trunking mode to TUNNEL unconditionally
 dynamic    Set trunking mode to dynamically negotiate access or trunk mode
 private-vlan Set private-vlan mode
 trunk     Set trunking mode to TRUNK unconditionally

Moein_vafaei_Sw(config-if)#switchport mode dy
Moein_vafaei_Sw(config-if)#switchport mode dynamic ?
 auto    Set trunking mode dynamic negotiation parameter to AUTO
 desirable Set trunking mode dynamic negotiation parameter to DESIRABLE
 

یکی از تفاوت های سوییچ های سری 3550 با 3560 در این است که در سری 3560 interface ها به صورت پیش فرض در حالت Dynamic Auto قرار دارند در حالیکه در سوییچ های 3550 به صورت Dynamic Desirable می باشد .Dynamic نشان دهنده وجود پروتکل DTP بر روی پورت است و فرق بین Desirable و Auto در این است که Desirable خواهان برقراری Trunk و Auto منتظر درخواست طرف مقابل جهت Trunk شدن است .اگر بدون هیچ تنظیمی دو سوییچ 3560 رو به یکدیگر وصل نماییم ، Trunk برقرار نمی شود و اگر دو سوییچ 3550 رو به یکدیگر وصل نماییم Trunk به صورت خودکار برقرار می شود .

نویسنده : معین وفایی

منبع : ITPRO

هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد .

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
0 نظر

هیچ نظری ارسال نشده است! اولین نظر برای این مطلب را شما ارسال کنید...

افرادی که این مطلب را خواندند مطالب زیر را هم خوانده اند