حجت رستمی
دانشجوی رشته شبکه و متخصص Passive

متریک چیست؟ معرفی مفهوم Metric و Routing Table در مسیریابی

Metric چیست؟ Routing Table چیست؟ و اما در مورد متریک های مسیر یابی ، بخشی از وظایف یک مسیر یاب انتخاب کاراترین مسیر برای هر بسته می باشد در یک شبکه نسبتا ساده ممکن است فقط یک مسیر ممکن برای هر مقصد وجود داشته باشد اما در شبکه های بزرگ معمولا برای اینکه در صورت خراب شدن یک روتر کل شبکه از کار نیافتد مدیران شبکه چندین روتر نصب می کنند وقتی برای مقصد مشخصی چندین روتر وجود دارد روتر ها انها را با مقداری که متریک (metric) نامیده میشود ودر واقع معرف کارایی نسبی هر مسیر یاب می باشد در جداول خود وارد می کنند ماهیت یک متریک به پروتوکل تولید کننده ان بستگی دارد و در بعضی موارد معرف تعداد جهش های لازم بین یک مسیریاب و شبکه مقصد می باشند اما پروتکل های دیگری وجود دارند که از محاسبات پیچیده تری برای تعیین این متریک استفاده می کنند .

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

متریک چیست؟ معرفی مفهوم Metric و Routing Table در مسیریابی

این ستون در جدول مسیریابها حاوی مقداری است که سیستم میتواند از ان برای مقایسه کارایی نسبی مسیر های موجود به یک مقصد استفاده کند.و از انجایی که کامپیوتر هیچ اطلاعاتی در مورد مسیر هایی غیر از انهایی که در شبکه محلی موجودند ندارد به همین دلیل مقدار این ستون برای همه ورودی ها یک است. وقتی یک سیستم tcp/ip میخواهد داده ای رابفرستد برای پیدا کردن یک مسیر از این مقدار به صورت زیر استفاده می کند. اگر هیچ ورودی میزبانی وجود نداشت که دقیقا با مقدار ادرس ip مقصد یکی باشد سیستم در ستون های ادرس شبکه (network address )و الگوی زیر شبکه(netmask) جدول به دنبال یک ورودی که با شناسه های شبکه و زیر شبکه ادرس مورد نظر برابر باشد میگردد اگر در جدول بیش از یک ورودی حاوی شناسه های شبکه و زیر شبکه مود نظر وجود داشته باشد ip از ورودی استفاده میکند که در ستون متریک دارای کمترین مقدار باشد .

مقدار متریک موجود در هر ورودی جدول کارایی مسیر را بر مبنای تعدادجهش های لازم تا رسیدن به مقصد را تعیین میکند وقتی روتر ها ورودی های جداول روتر های دیگر را دریافت میکنند برای به دست اوردن اطلاعات صحیح مقدار متریک هر مسیر را یک واحد اضافه میکنند تا جبران یک جهش اضافی برای رسیدن به مقصد شود حداکثر مقداری که متریک میتواند داشته باشد 15 می باشد.به روشیهایی که در ان برای مسیر یابی از متریک هایی استفاده میشود که مبنی بر تعداد جهش های لازم تا مقصد هستند (مسیر یابی بردار فاصله)گفته می شوند.در اینجا صحبت از پروتکلی با نام rip که پر استفاده ترین پروتکل IGP از بسته tcp/ip میباشد مطرح میشود .

(برای مطالعه بیشتر در مورد rip به rfc 2454 مراجعه شود) اکثر تبادلات اطلاعات در rip بر پایه دو نوع پیغام بنام های درخواست وجواب صورت میگیرد که هر دوی انها در بسته های udp بسته بندی میشوند.و دارای شماره پرت شناخته شده 520 میباشند . وقتی که در یک مسیر یاب rip شروع به کار میکند یک درخواست rip تولید کرده وبه صورت پخش همگانی بر روی همه کارت شبکه های خود میفرستد هر مسیر یابی که این در خواست را بگیرددر صورتی که از این پروتکل پشتیبانی کند .

یک جواب rip تولید میکند که حاوی اطلاعات موجود در جدول مسیر یابی خودش میباشد بعد تبادل اولیه پیغامهای rip مسیریابها در هر 30 ثانیه یکبار اطلاعات جدید را به روتر های دیگر متصل به خود میفرستند تا آن مسیر یابها بهنگام(update) باشند اگر یکی از ورودی هایی که در جواب پیغام درخواست rip به دست امده است در مدت 3 دقیقه تازه نشود مسیر یاب فرض میکند که این ورودی دیگر قابل استفاده نیست لذا مقدار متریک ان را برابر با مقدار 16 قرار میدهد که یک مقدار نا معتبر است که با بروز این مورد اقدام به حذف ان از جدول خود خواهد کرد. در پایان امید دارم که مورد استفاده دوستان قرار بگیرد. ونیز از راهنماییشان برای خود بهره مند باشم.


حجت رستمی
حجت رستمی

دانشجوی رشته شبکه و متخصص Passive

دانشجوی رشته اینترنت و شبکه های گسترده علاقه مند به یادگیری active شبکه

نظرات