مرتضی امیدیان
متخصص DevOps -مدرس توسینسو - http://www.mOmidian.ir

OSPF Multi-area Adjacency چیست و چگونه در روتر سیسکو فعال می شود؟

OSPF Multi-area Adjacency  چیست و چگونه در روتر سیسکو فعال می شود؟ به صورت پیشفرض یک اینترفیس، میتواند تنها به یک OSPF Area متعلق باشد. اگرچه در بعضی موارد می توان یک اینترفیس را به بیش از یک Area نسبت داد. با انجام دادن این کار به لینک مربوطه این اجازه داده می شود که به عنوان یک لینک intra-area در چندین Area در نظر گرفته شود و همچنین به دیگر لینک های intra-area که Cost بالاتری دارند ارجحیت داده شود.هنگامی که Multi-area adjacencies روی یک اینترفیس ایجاد می شود OSPF روی آن لینک بیش از یک Adjacency ایجاد می کند.

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

اینترفیس Multi-area یک اینترفیس لاجیکال Point-to-Point می باشد که بیش از یک Adjacency را شکل می دهد. به عنوان مثال میتوان یک اینترفیس را به گونه ای تنظیم کرد که به چندین area مربوط باشد و یک لینک backbone با سرعت بالا بین دو ABR هم باشد بنابراین با این کار Multi-area adjacencies ایجاد می شود که به چندین area متعلق می باشد. روتر های ABR روی یک اینترفیس چندین Adjacency را در Area های مختلف ایجاد می کنند هر Multi-area adjacencies توسط روتر های متصل شده یه عنوان یک لینک بدون شماره ی Point-to-Point در Area مورد نظر در نظر گرفته می شود.

در OSPFV2 میتوان یک لینک فیزیکال را برای چندین Area به اشتراک گذاشت. این کار باعث میشود که یک مسیر intra-area برای هر یک از Area هایی که از این لینک به صورت اشتراکی استفاده می کنند وجود داشته باشد تمامی Area ها دارای یک اینترفیسی هستند که روی آن OSPF کانفیگ شده است. یکی از این اینترفیس ها به عنوان اینترفیس Primary شناخته می شود و بقیه اینترفیس ها به عنوان اینترفیس Secondary شناخته خواهند شد.ویژگی Multi-area adjacencies این اجازه را به ما می دهد که یک لینک را روی اینترفیس Primary ایجاد کنیم که مسیریابی بهینه شده را برای چندین Area انجام دهد. برای اینکه یک اینترفیس را بتوان به عنوان Multi-area adjacencies استفاده کرد بایستی که این اینترفیس در OSPF به عنوان اینترفیسی Point-to-Point کانفیگ شده باشد.

نکاتی که قابل توجه خواهد بود

  1. برای هر Area یکی از اینترفیس های لاجیکال به عنوان اینترفیس Primary در نظر گرفته می شود و اینترفیس های دیگر که برای Area تنظیم شده اند به عنوان اینترفیس Secondary در نظر گرفته خواهند شد.
  2. در OSPFV2 نمی توان یک اینترفیس در شبکه Point-to-Multipoint و یا Non-broadcast Multi-access را به عنوان اینترفیس Secondary تنظیم کرد به این دلیل که اینترفیس Secondary به عنوان اینترفیس Point-to-Point بدون شماره در نظر گرفته می شود.
  3. هر اینترفیس لاجیکالی که برای یک Area به عنوان اینترفیس Secondary در نظر گرفته نشده باشند به عنوان اینترفیس Primary در نظر گرفته خواهد شد.
  4. یک اینترفیس لاجیکال فقط میتواند برای یک Area به عنوان اینترفیس Primary در نظر گرفته شود و برای هر Area دیگری که آن اینترفیس در نظر گرفته می شود باید به عنوان اینترفیس Secondary باشد.

در دستگاه های سیسکو برای فعال کردن این قابلیت روی اینترفیس از دستور زیر استفاده می شود:

Ip ospf multi-area <multi-area-id>

سناریوی زیر را در نظر بگیرید : در این سناریو هدف عبورترافیک برای رسیدن به روتر R1(10.1.1.1) از روتر R3 می باشد. فرض می کنیم که R3 یک فایروال در شبکه می باشد که تمامی ترافیک بایستی از آن عبور کند . یا اینکه پهنای باند بین روتر R3 و R4 بیشتر از پهنای باند R2 و R4 می باشد. در این مورد بایستی که ترافیک مورد نظر برای رسیدن به شبکه روی روتر R1 از روتر R3 عبور نماید.

وب سایت توسینسو

در حالت عادی و بدون هیچ تغییری ترافیک مورد نظر از روتر R5 برای رسیدن به روتر R1 از روتر R4 و سپس از R2 عبور خواهد کرد. به این دلیل که متریک مسیر عبوری از R4 به R2 کمتر از متریک مسیر عبوری از R3 می باشد.در صورتی که Cost مربوط به اینترفیس fast 3//0 روی روتر R4 را بالا ببریم و متریک این مسیر از متریک مسیر عبوری از R3 بیشتر نیز بشود باز هم ترافیک مورد نظر برای رسیدن به شبکه روتر R1 از روتر R4 و R2 عبور خواهد کرد، ولی چرا؟ همانطور که می دانیم مسیری که روتر به سمت مقصد در نظر می گیرد در صورتی که یک مسیر intra-area باشد به مسیر inter-area ارجحیت داده خواهد شد به این دلیل که مسیر اول داخل Area روتر مورد نظر بوده و مسیر دوم یک مسیر از Area دیگر می باشد.برای حل مشکل مورد نظر و عبور ترافیک از R3 سه راه وجود دارد:

  1. تغییر دادن Area بین R2 و R3 به Area شماره مثلا 90 و بعد از آن تغییر cost مسیر.
  2. اضافه کردن یک لینک دیگر بین روتر های R2 و R3 و قرار دادن آن در Area99.
  3. استفاده از Multi-area Adjacency

روش کانفیگ Multi-area Adjacency

برای حل مشکلات در این سناریو کافیست که بین روترهای R3 و R2 تنظیمات مربوط به Multi-area Adjacency انجام گیرد.با استفاده از دستورات زیر تنظمات را انجام می دهیم:

Router R2
Interface fast 1/0
Ip ospf multi-area 99

Router R3
Interface fa 1/0
Ip ospf multi-area 99 

مرتضی امیدیان
مرتضی امیدیان

متخصص DevOps -مدرس توسینسو - http://www.mOmidian.ir

مدرس سایت توسینسو jncis-sec , jncia-jre , jncia-ijos http://www.mOmidian.ir

نظرات