مشکل در ذخیره داده در QNAP با استفاده از etherchannel سیسکو

بپرسید

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

سلام به همگی آی تی پرو ها.

آیا کسی فایل کانفیگ Qnap با سوییچ 2960s سیسکو جهت برقراری ارتباط etherchannel داره؟

من در Qnap در قسمت port trunking  پروتکل  802.3ad ،  layer2+3  dynamic رو انتخاب کردم. و در سوییچ سیسکو هم up  ،int port-channel10  هست.  دستور etherchannel loadbalance src-mac  رو هم در سوییچ وارد کردم. من بقیه پروتکل های لود بالانس اترچنل رو در سوییچ سیسکو تست کردم مثل src-dst-mac , src-dst-ip,dst-mac . ولی باز هم میزان ذخیره داده در استوریج های QNAP در حد 20MB/s هست که خیلی کندی در بکاپ ایجاد می کند. به نظر شما راه حل چیست

etherchannel loadbalance src-mac
interface Port-channel10
 switchport trunk native vlan 4
 switchport mode trunk

interface GigabitEthernet1/0/5
 description -QNAP
 switchport trunk native vlan 4
 switchport mode trunk
 channel-protocol lacp
 channel-group 10 mode active
!
interface GigabitEthernet1/0/6
 description -QNAP
 switchport trunk native vlan 4
 switchport mode trunk
 channel-protocol lacp
 channel-group 10 mode active

sh etherchannel load-balance
EtherChannel Load-Balancing Configuration:
        src-mac

EtherChannel Load-Balancing Addresses Used Per-Protocol:
Non-IP: Source MAC address
  IPv4: Source MAC address
  IPv6: Source MAC address


sh interfaces port-channel 10
Port-channel10 is up, line protocol is up (connected)
  Hardware is EtherChannel, address is ...... (bia ..........)
  MTU 1500 bytes, BW 2000000 Kbit, DLY 10 usec,
     reliability 255/255, txload 2/255, rxload 18/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Full-duplex, 1000Mb/s, link type is auto, media type is unknown
  input flow-control is off, output flow-control is unsupported
  Members in this channel: Gi1/0/37 Gi1/0/38
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input never, output 00:00:00, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 531006
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/40 (size/max)
  5 minute input rate 146551000 bits/sec, 12338 packets/sec
  5 minute output rate 18929000 bits/sec, 2590 packets/sec
     1936630946 packets input, 2833818057871 bytes, 0 no buffer
     Received 12177 broadcasts (5801 multicasts)
     0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
     0 watchdog, 5801 multicast, 0 pause input
     0 input packets with dribble condition detected
     571581081 packets output, 683395265270 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
     0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
     0 lost carrier, 0 no carrier, 0 PAUSE output
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out


دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است