دانشنامه و لغات تخصصی cisco cc-na-np – حروف L,M,N,O,P

دانشنامه cisco


سرفصل های گنجانده شده در دانشنامه

IT PRO!
----------
UPDATE 1395/10/8

1.STP FAMILY ( CCNA - CCNP )(COMING SOON!)

1022


حرف L


 • ( LISTENING (STP STATE

LIS-TAB

401-LISTENING

همانطور که در قسمت قبل هم گفته شد اگر سوئیچ به این نتیجه برسد که پورتهایش می توانند DP و یا RP باشند وارد این وضعیت می شوند.در مرحله قبل سوئیچ روت انتخاب شده (پایان زمان بلاکینگ ) و حالا سایر سوئیچ ها با FORWARD کردن BPDU روی پورت هایشان نقش پورت ها و اینکه DP OR RP OR BLOCK باشند را تعیین می کنند.

در واقع سوئیچ ها بعد از مشخص شدن R.B با ارسال BPDU روی پورت ، بصورت ACTIVE در تعیین و انتخاب PORT ROLE جدید نقش بازی می کردند.

( اطلاعات بیشتر در این مورد )


 • (LEARNING (STP STATE

LRN-TAB

42.LEARNING

در این مرحله سوئیچ علاوه بر دریافت BPDU و FORWARD کردن BPDU های سوئیچ روت روی پورتهاش ، جدول مک خود را نیز ، به روز می کند.

( اطلاعات بیشتر در این مورد )


 • (Link aggregation control protocpl (LACP : پروتکل کنترل تجمیع لینک ها

 • LOOP GUARD : محافظ حلقه

یک پورت سوئیچ که در وضعیت BLOCK است را در نظر بگیرید ، این پورت یک مسیر افزونه را در اختیار ما قرار می دهد اما فعلا" چون نه ROOT PORT و یا DESIGNATED PORT است در حالت BLOCK قرار دارد ، قطعا" تا زمانی که پورت ، جریان منظمی از BPDU را دریافت کند ، در همین حالت باقی می ماند.

LG1

حال اگر دریافت BPDU به هر دلیلی متوقف گردد آخرین BPDU به اندازه MAX AGE نگه داشته می شود، با پایان یافتن این زمان ، فریم مورد نظر از بین رفته و سوئیچ به این نتیجه می رسد که پورت دیگر نباید BLOCK باشد ، بالاخره اگر از یک پورت هیچ BPDU دریافت نشود ، حتما" درپشت آن دستگاهی نیست که در ساختار STP شرکت کرده باشد.به همین دلیل پورت وارد فازهای مختلف STP شده و شروع به ارسال ترافیک میکند و با توجه به شرایطی که مد نظر قرار دادیم ، LOOP بوجود می آید.

LG2

جهت جلوگیری از LOOP این قابلیت به کمک ما می اید ، این قابلیت پس از فعال شدن ، فعالیت های BPDU روی پورت های NON-DESIGNATED ( همان پورت BLOCK ) را زیر نظر میگیرد ، تا زمانیکه روی این پورتها BPDU دریافت شود ، پورت به صورت معمول رفتار خواهد کرد اما اگر BPDU دریافت نشود قابلیت مذکور ، پورت را در حالت ناسازگار و ناپایدار ( INCONSISTENT ) قرار می دهد.پورت در این وضعیت می ماند تا نقش آن بصورت NON-DESIGNATED باقی مانده و حلقه ای در شبکه تشکیل نشود.پس از دریافت مجدد BPDU روی پورت ، LOOP GUARD اجازه می دهد پورت مجددا" وارد فازهای معمول STP شده و فعال گردد.

پس از فعال کردن این فیچر روی سوئیچ و یا پورتهایش ، عملکردی هوشمندانه دارد و PER VLAN عمل می کند.

اینکه ما انتظار دریافت BPDU را داریم اما آنرا دریافت نمی کنیم به 2 دلیل است :

FIREWALL

1.قطع جریان BPDU ، قطع لینک نیست بلکه بخاطر وجود فایروال است.

2.قطع جریان دریافت BPDU ، می توند یک طرفه شدن لینک باشد که درلینک های FIBER OPTIC به آن برخورد می کنیم.

بیشتر می خواهم بدانم!

فیلم آموزشی STP SECURITY

مقاله آموزشی STP SECURITY

Cisco lab 10 – loop guard + bpdu filter


حرف M


 • MAX AGE : زمان حداکثر عمر

با تغییر جریان دریافت BPDU و دریافت BPDU بدتر روی پورتی که قبلا" BPDU خوب دریافت می کرد ، سوئچ آخرین بهترین BPDU را روی پورت خودش ذخیره و بعد از 20 ثانیه که جریان دریافت BPDU بدتر ادامه داشت متوجه STABLE بودن تغییر در شبکه می شود و وارد پروسه همگرایی و فاز LISTENING می شود .هدف از MAX AGE عدم قبول بلافاصله تغییر در توپولوژی شبکه می باشد .

به عبارت دیگر MAX AGE حداکثر زمان اعتبار یک BPDU ذخیره شده را نشان می دهد، پایان یافتن این زمان و عدم دریافت BPDU جدید به معنای بروز مشکل یا تغییر در ساختار شبکه است.

مدت زمان MAX AGE برابر با 20 ثانیه است.


 • (Management information basic (MIB : پایگاه اطلاعات مدیریتی
 • (Multilayer switching (MLS : سوییچینگ چند لایه

 • MST ( Multiple Spanning Tree ) or IEEE 802.1S
 • (MIST OR MST)

MST


حرف N


 • (Network time protocol (NTP : پروتکل زمان شبکه

حرف O


 • (Object identifier (OID : شناسه شئ
 • Overlap

حرف P


 • Path cost : هزینه مسیر

به قسمت COST در همین دانشنامه مراجعه کنید.( اینجا )


 • (Port aggregation protocol (PAGP : پروتکل تجمیع پورت
 • Preemption : حق تقدم

 • PortFast

هر کامپیوتری که در شبکه روشن و یا خاموش می شود و یا هر لینکی که از هر کامپیوتر قطع و یا وصل می شود منجر به UP و DOWN شدن یکی از پورتهای سوئیچ می شود.سوئیچ تغییر مورد نظر را از نوع DIRECT تشخیص می دهد و وارد پروسه همگرایی STP می شود.در تغییرات DIRECT ، 2 اتفاق کلی می افتاد :

1.وارد شدن پورت مربوطه به فاز همگرایی

2.ارسال TCN

1

اما کلاینت های متصل به سوئیچ ACCESS هیچ وقت باعث ایجاد LOOP در شبکه نمی شود چرا که اصلا" از جانب آنها هیچ BPDU ای به سمت سوئیچ ها ، ارسال نمی شود! ( تغییرات این پورتها جزئ دسته INSIGNIFICANT هستند )با علم به این موضوع (که کلاینت های متصل به سوئیچ ACCESS هیچگاه باعث ایجاد LOOP نخواهند شد )و از طریق این فیچر ، پورت بدون طی کردن مراحل میانی LISTENING & LEARNING مستقیم به وضعیت FORWARD خواهد رفت.

3

وقتی فیچر PORTFAST را فعال می کنید 2 اتفاق دیگر هم در پشت صحنه می افتد :

1.سوئیچ TCN ارسال نمی کند و باعث تغییرات در سطح شبکه و نهایتا" کاهش زمان AGE MAC TABLE سوئیچ ها نمی شود.

2.پورت سریع و بدون طی زمان 30 ثانیه UP می شود.

فیچر های تسریع همگرایی

Portfast ( دسترسی در دانشنامه )

Uplinkfast ( دسترسی در دانشنامه )

Backbonefast ( دسترسی در دانشنامه )

استفاده از فیچرهای تسریع همگرایی (PORTFAST + UPLINKFAST + BACKBONE FAST ) در پروتکل درخت پوشا ( STP ) باعث می شود که زمان همگرایی به مراتب کمتر از قبل و در حد ثانیه باشد اما باید توجه داشت این فیچر ها بصورت EMBED در پروتکل RSTP وجود دارند.

بیشتر می خواهم بدانم!

فیلم آموزشی فیچرهای تسریع همگرایی

مقاله آموزشی فیچرهای تسریع همگرایی

CISCO LAB 4 - portfast


 • PVST : پروتکل PVST یا PER VLAN STP

پروتکل STP دارای 2 اشکال بود ، نخست اینکه زمان همگرایی آن بالا بود ( بین 30 تا 50 ثانیه ) و دوم اینکه امکان استفاده همزمان از همه ی لینک ها وجود نداشت.در این پروتکل مشکل استفاده همزمان از لینک ها حل شد اما همچنان بحث زمان همگرایی وجود دارد.

پروتکل PVST که یک پروتکل انحصاری سیسکوئی است ، STP برای هر VLAN جداگانه اجرا می شود ، یعنی ممکن است سوئیچی که در یک VLAN پورت بلاک داشته باشد ، در VLAN دیگر همان سوئیچ ROOT BRIDGE باشد.

مشخص است که با اجرای STP در هر VLAN ( یا همان PVST ) می توانیم شرایط بهتری را در شبکه ایجاد کرده وپیکره بندی منعطف تر و موثر تری در شبکه داشته باشیم.همچنین دراین حالت می توانیم به پیاده سازی تقسیم و متعادل سازی بار روی لینک های افزونه که VLAN های مختلفی را حمل می کنند اقدام کنیم ، در واقع یک لینک مجموعه ای از VLAN را حمل می کند و لینک دیگر حامل VLAN های متفاوتی با لینک اول خواهد بود.

به علت انحصاری بودن این پروتکل ، لینک بین سوئیچ ها باید از نوع انحصاری سیسکو یعنی ISL باشد با 802.1Q سازگار نیست.همچنین این پروتکل pvst با cst سازگار نیست و اگر یک طرف cst و طرف دیگر pvst باشد، با یکدیگر کار نمی کنند.


 • +PVST : پروتکل PVST PLUS

بعد از پروتکل PVST ، سیسکو نسخه انحصاری دیگری از پروتکل STP را معرفی کرده است که قادر است درکنار دو نوع دیگر یعنی CST و PVST وجود داشته باشد و کار کند ، این پروتکل که PVST+ نام دارد می تواند در شبکه ای که انوع پروتکل STP وجود دارد به کار گرفته شود.

PVST - 2 VLAN

به عبارت دیگر پروتکل PVST+ در نقش یک واسط و مترجم بین سوئچی هایی که از CST و PVST استفاده می کنند عمل می کند و این پروتکل هم اکنون Default سوئیچ های سیسکو می باشد.

پروتکل PVST+ به ازای هر VLAN یک توپولوژی و درخت STP ایجاد میکند که در صورت کم بودن VLAN بهترین راه حل است اما وقتی با تعداد VLAN زیاد مواجه هستیم دیگر بهترین راه حل نخواهد بود.

PVST - 4 VLAN

هر چند در پورتکل PVST+ امکان استفاده همزمان از همه ی لینک ها وجود دارد اما همچنان دارای زمان همگرایی بالا ( 30-50 ثانیه ) می باشد.

بیشتر می خواهم بدانم!

فیلم آموزشی +PVST

مقاله +PVST قسمت اول

مقاله +PVST قسمت دوم


 • (Private vlan (P-vlan : شبکه محلی مجازی خصوصی یا محرمانه

1

2

5

3

عنوان
1 دانشنامه و لغات تخصصی cisco cc-na-np – حروف A,B,C رایگان
2 دانشنامه و لغات تخصصی cisco cc-na-np – حروف D,E,F رایگان
3 دانشنامه و لغات تخصصی cisco cc-na-np – حروف G,H,I,J,K رایگان
4 دانشنامه و لغات تخصصی cisco cc-na-np – حروف L,M,N,O,P رایگان
5 دانشنامه و لغات تخصصی cisco cc-na-np – حروف Q,R,S رایگان
6 دانشنامه و لغات تخصصی cisco cc-na-np – حروف T,U,V,W,X,Y,Z رایگان
زمان و قیمت کل 0″ 0
0 نظر

هیچ نظری ارسال نشده است! اولین نظر برای این مطلب را شما ارسال کنید...

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
×

تو می تونی بهترین نتیجه رو تضمینی با بهترین های ایران بدست بیاری ، پس مقایسه کن و بعد خرید کن : فقط توی جشنواره پاییزه می تونی امروز ارزونتر از فردا خرید کنی ....