در توسینسو تدریس کنید

و

با دانش خود درآمد کسب کنید

آموزش راه اندازی Static Route در روترهای سیسکو بصورت سناریو بخش 2

تنظیمات Static Route مربوط به ITPRO-R1

به پورت کنسول ITPRO-R1 متصل شوید و با استفاده از دستورات IOS زیر تنظیمات static Routing را بر روی آن انجام دهید. دستور ip route در دستور پایین به این معناست که برای دسترسی پیدا کردن به شبکه های 172.18.0.0//16 و 172.19.0.0//16 و 172.20.0.0//16 بسته های اطلاعاتی یا Packet ها باید از آدرس IP مربوط به Gateway ی 172.17.0.2 عبور داده شوند. شبکه های 172.16.0.0//16 و 172.17.0.0//16 بصورت مستقیم به ITPRO-R1 متصل شده اند.
ITPRO-R1>enable
ITPRO-R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
ITPRO-R1(config)#ip route 172.18.0.0 255.255.0.0 172.17.0.2
ITPRO-R1(config)#ip route 172.19.0.0 255.255.0.0 172.17.0.2
ITPRO-R1(config)#ip route 172.20.0.0 255.255.0.0 172.17.0.2
با استفاده از دستور copy running-config startup-config در enable mode تنظیمات را ذخیره کنید . برای مشاهده routing table موجود بر روی ITPRO-R1 می توانید از دستور show ip route به شکل زیر استفاده کنید :
ITPRO-R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
C  172.16.0.0/16 is directly connected, FastEthernet0/0
C  172.17.0.0/16 is directly connected, Serial0/0
S  172.18.0.0/16 [1/0] via 172.17.0.2
S  172.19.0.0/16 [1/0] via 172.17.0.2
S  172.20.0.0/16 [1/0] via 172.17.0.2
حرف S که در ابتدای برخی از route ها مشاهده می شود به معنای این است که یک static route به routing table اضافه شده است و این route نیز Static می باشد و حرف C که در کنار برخی از خط های routing table مشاهده می شود به معنای این است که این شبکه بصورت مستقیم به interface های روتر متصل شده است و به معنای directly Connected network می باشد.

تنظیمات Static Route مربوط به ITPRO-R2

با استفاده از پورت کنسول به روتر ITPRO-R2 متصل شوید و با استفاده از دستورات IOS زیر تنظیمات Static Routing را بر روی آن انجام دهید. دستور ip route ای که در پایین مشاهده می کنید به این معناست که اگر می خواهید به شبکه ی 172.16.0.0//16 متصل شوید Packet های خود را به سمت gateway ای به آدرس 172.17.0.1 ارسال کنید و اگر می خواهید به شبکه 172.20.0.0.//16 متصل شوید Packet های خود را به Gateway ای به آدرس 172.19.0.2 ارسال کنید . شبکه های 172.17.0.0//16 و 172.18.0.0//16 و 172.19.0.0. بصورت مستقیم به روتر متصل شده اند.
ITPRO-R2>enable
ITPRO-R2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
ITPRO-R2(config)#ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 172.17.0.1
ITPRO-R2(config)#ip route 172.20.0.0 255.255.0.0 172.19.0.2
با استفاده از دستور copy running-config startup-config در enable mode تنظیمات را ذخیره کنید . برای مشاهده routing table موجود بر روی ITPRO-R2 می توانید از دستور show ip route به شکل زیر استفاده کنید :
ITPRO-R2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
S  172.16.0.0/16 [1/0] via 172.17.0.1
C  172.17.0.0/16 is directly connected, Serial0/0
C  172.18.0.0/16 is directly connected, FastEthernet0/0
C  172.19.0.0/16 is directly connected, Serial0/1
S  172.20.0.0/16 [1/0] via 172.19.0.2
حرف S که در ابتدای برخی از route ها مشاهده می شود به معنای این است که یک static route به routing table اضافه شده است و این route نیز Static می باشد و حرف C که در کنار برخی از خط های routing table مشاهده می شود به معنای این است که این شبکه بصورت مستقیم به interface های روتر متصل شده است و به معنای directly Connected network می باشد.

تنظیمات Static Route مربوط به ITPRO-R3

به پورت کنسول روتر ITPRO-R3 متصل شوید و با استفاده از دستورات IOS زیر تنظیمات Static Routing را انجام دهید.دستور ip route ای که در پایین نشان داده شده است به این معنا می باشد که اگر می خواهید به شبکه های 172.17.0.0//16 و 172.17.0.0//16 متصل شوید Packet های شما باید از طریق gateway ای به آدرس 172.19.0.1 عبور داده شوند.. شبکه های 172.19.0.0//16 و 172.20.0.0//16 بصورت مستقیم به روتر ITPRO-R3 متصل شده اند.
Router03>enable
Router03#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router03(config)#ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 172.19.0.1
Router03(config)#ip route 172.17.0.0 255.255.0.0 172.19.0.1
Router03(config)#ip route 172.18.0.0 255.255.0.0 172.19.0.1
با استفاده از دستور copy running-config startup-config در enable mode تنظیمات را ذخیره کنید . برای مشاهده routing table موجود بر روی ITPRO-R3 می توانید از دستور show ip route به شکل زیر استفاده کنید :
ITPRO-R3#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
S  172.16.0.0/16 [1/0] via 172.19.0.1
S  172.17.0.0/16 [1/0] via 172.19.0.1
S  172.18.0.0/16 [1/0] via 172.19.0.1
C  172.19.0.0/16 is directly connected, Serial0/1
C  172.20.0.0/16 is directly connected, FastEthernet
حرف S که در ابتدای برخی از route ها مشاهده می شود به معنای این است که یک static route به routing table اضافه شده است و این route نیز Static می باشد و حرف C که در کنار برخی از خط های routing table مشاهده می شود به معنای این است که این شبکه بصورت مستقیم به interface های روتر متصل شده است و به معنای directly Connected network می باشد.

تست برقراری ارتباط بین شبکه ها با استفاده از دستور Ping

برای اینکه مطمئن بشوید که ارتباط بین شبکه های شبکه برقرار شده است می توانید با استفاده از دستور ping در ITPRO-Host01 به آدرس 172.16.0.10//16 و ping کردن آدرس ITPRO-Host03 به آدرس 172.20.0.10//16 و دریافت Reply درست از ارتباط درست شبکه ها مطمئن شوید ، در زیر نتیجه این دستور را مشاهده می کنید که نشان از درست انجام شدن عملیات routing در شبکه ها دارد :
C:\>ping 172.20.0.10
Pinging 172.20.0.10 with 32 bytes of data:
Reply from 172.20.0.10: bytes=32 time=125ms TTL=125
Reply from 172.20.0.10: bytes=32 time=176ms TTL=125
Reply from 172.20.0.10: bytes=32 time=187ms TTL=125
Reply from 172.20.0.10: bytes=32 time=187ms TTL=125
Ping statistics for 172.20.0.10:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 172ms, Maximum = 235ms, Average = 195ms
نتیجه دستور بالا به معنای این است که static route بر روی هر سه روتر بصورت درست پیکربندی شده است و ارتباط بین شبکه ها برقرار است.

چگونه Default Route را در روترهای سیسکو پیکربندی کنیم ؟

با استفاده از قالب دستوری زیر شما می توانید Default route ها را پیکربندی کنید ، در سناریوی بالا این مورد چندان کاربردی ندارد :
 Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 default_gateway [administrative_distance] [permanent]
یا
 Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 interface_to_exit [administrative_distance] [permanent] 
امیدوارم مورد توجه شما قرار گرفته باشد . ITPRO باشید

نویسنده : محمد نصیری
منبع : جزیره سیسکو وب سایت توسینسو
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد
#نوشتن_static_route_در_سیسکو #راه_اندازی_static_route_در_سیسکو #static_route_در_سیسکو #static_route_چیست #تفاوت_static_routing_و_dynamic_routing #سناریوی_static_route #چگونه_static_route_ایجاد_کنیم #آموزش_راه_اندازی_static_route_در_سیسکو #تفاوت_static_route_و_dynamic_route
عنوان
1 آموزش راه اندازی Static Route در روترهای سیسکو بصورت سناریو بخش 1 رایگان
2 آموزش راه اندازی Static Route در روترهای سیسکو بصورت سناریو بخش 2 رایگان
زمان و قیمت کل 0″ 0
4 نظر
ali asadzadeh

عالی بود استاد ممنون

امیرحسین کریم پور

سلام ،

پیکربندی های من همه درست بودن ولی End-device ها هیچکدوم همدیگرو نتونستن پینگ کنن.

امیرحسین کریم پور

حل شد. توی روتر دوم یک Route رو به اشتباه اضافه کرده بودم.

سعید عزیزی

عالی مثل همیشه.ممنون

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
×

تو می تونی بهترین نتیجه رو تضمینی با بهترین های ایران بدست بیاری ، پس مقایسه کن و بعد خرید کن : فقط توی جشنواره پاییزه می تونی امروز ارزونتر از فردا خرید کنی ....