در توسینسو تدریس کنید

و

با دانش خود درآمد کسب کنید

خلاصه سازی خودکار Route ها یا Auto Summarization در RIP

Auto Summarization قابلیتی است که به Routing Information Protocol یا RIP اجازه می دهد که بصورت خودکار Route های خود را به شبکه های Classful خلاصه سازی یا Summarize کند. برای مثال تصور کنید که ما قصد داریم از هشت عدد Subnet در کلاس B با Network پیشفرض 172.16.0.0//16 استفاده کنیم و در این قسمت ما 3 بیت را Subnetting انجام می دهیم و آدرس های خروجی ما به شکلی می شوند که در ادامه مشاهده می کنید. اگر ما یک Subnetting با 3 بیت بر روی شبکه پیشفرض کلاس B که 172.16.0.0//16 است انجام دهیم ، آدرس های خروجی Subentting به شکل زیر خواهند بود :

172.16.0.0/19 
172.16.32.0/19 
172.16.64.0/19 
172.16.96.0/19 
172.16.128.0/19 
172.16.160.0/19 
172.16.192.0/19 
172.16.224.0/19

غیرفعال کردن Auto Summarization در روترهای سیسکو

به تصویر بالا دقت کنید ، روتر ITPRO.IR.Router01 دارای چهار Subnet به شماره های 172.16.0.0//19 ، 172.16.32.0//19 ، 172.16.64.0//19 و 172.16.96.0//19 می باشد و روتر دیگه به اسم ITPRO.IR.Router02 دارای باقیمانده 4 شبکه به آدرس های 172.16.128.0//19 ، 172.16.160.0//19 ، 172.16.192.0//19 و در نهایت 172.16.224.0//19 می باشد. بعد از پیکربندی Routing Information Protocol در این سناریو ( آموزش راه اندازی RIP روی روترهای سیسکو ) با استفاده از دستور show به شکل show ip route بر روی روتر ITPRO.IR.Router01 ، خروجی دستور show ip route در این روتر به شکل زیر نشان داده می شود :

ITPRO.IR.Router01>enable
ITPRO.IR.Router01#show ip route
Codes: C – connected, S – static, R – RIP, M – mobile, B – BGP
    D – EIGRP, EX – EIGRP external, O – OSPF, IA – OSPF inter area
    N1 – OSPF NSSA external type 1, N2 – OSPF NSSA external type 2
    E1 – OSPF external type 1, E2 – OSPF external type 2
    i – IS-IS, su – IS-IS summary, L1 – IS-IS level-1, L2 – IS-IS level-2
    ia – IS-IS inter area, * - candidate default, U – per-user static route
    o – ODR, P – periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C   192.168.10.0/24 is directly connected, Serial1/0
   172.16.0.0/16 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
C   172.16.32.0/19 is directly connected, Loopback1
C   172.16.0.0/19 is directly connected, Loopback0
R   172.16.0.0/16 [120/1] via 192.168.10.2, 00:00:05, Serial1/0
C   172.16.96.0/19 is directly connected, Loopback3
C   172.16.64.0/19 is directly connected, Loopback2
ITPRO.IR.Router01#

خروجی دستور show ip route را در روتر ITPRO.IR.Router02 را نیز به شکل زیر مشاهده می کنید :

ITPRO.IR.Router02>enable
ITPRO.IR.Router02#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
    D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
    N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
    E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
    i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
    ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
    o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C  192.168.10.0/24 is directly connected, Serial1/0
   172.16.0.0/16 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
C  172.16.160.0/19 is directly connected, Loopback1
C  172.16.128.0/19 is directly connected, Loopback0
C  172.16.224.0/19 is directly connected, Loopback3
C  172.16.192.0/19 is directly connected, Loopback2
R  172.16.0.0/16 [120/1] via 192.168.10.1, 00:00:02, Serial1/0
ITPRO.IR.Router02#

همانطور که در خروجی دستورات بالا در روترها مشاهده می کنید ، هر دو روتر Subnet های خود را به شبکه Subnet نشده پیشفرض کلاس B به آدرس 172.16.0.0//16 خلاصه سازی یا Summarize کرده اند. این باعث ایجاد ابهام و گیج شده فرآیند مسیریابی در این شبکه می شود زیرا هر دو روتر ITPRO.IR.Router01 و ITPRO.IR.Router02 در حال Advertise کردن یک آدرس شبکه کلاس B مشترک به شکل 172.16.0.0//16 هستند. هر یک از روترها در خصوص یک شبکه مشترک در حال Advertise کردن Route ها هستند این دقیقا همان مشکلی است که در مقاله معرفی فرآیند Route Summarization عنوان کردیم که همیشه هم خلاصه کردن Route ها کار خوبی نیست. به هر حال ما باید در چنین شرایطی فرآیند Auto Summarization را در این روترها و به خصوص در پروتکل RIP غیرفعال کنیم . شما می توانید با استفاده از دستور no auto-summary در Configuration Mode روترهای خود این قابلیت را در RIP غیرفعال کنید. شما می توانید مراحل زیر برای غیرفعال کردن Auto Summarization بر روی روتر ITPRO.IR.Router01 را به ترتیب انجام دهید :

ITPRO.IR.Router01>enable
ITPRO.IR.Router01#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
ITPRO.IR.Router01 (config)#router rip
ITPRO.IR.Router01 (config-router)#no auto-summary
ITPRO.IR.Router01 (config-router)#exit
ITPRO.IR.Router01 (config)#exit
ITPRO.IR.Router01#

همان مراحل بالا را نیز می توانید برای روتر ITPRO.IR.Router02 نیز برای غیرفعال کردن Auto Summary انجام دهید :

ITPRO.IR.Router02>
ITPRO.IR.Router02>enable
ITPRO.IR.Router02#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
ITPRO.IR.Router02(config)#router rip
ITPRO.IR.Router02config-router)#no auto-summary
ITPRO.IR.Router02(config-router)#exit
ITPRO.IR.Router02(config)#exit
ITPRO.IR.Router02#sh

بعد از اینکه Auto Summarization را با استفاده از دستور no auto-summary غیرفعال کردید مجددا با استفاده از دستور show ip route بر روی روترهای ITPRO.IR.Router01 و ITPRO.IR.Router02 محتویات Routing Table موجود در آنها را بررسی می کنیم ، همانطور که در خروجی های دستور show به خوبی پیدا است ، اینبار همگی Route ها بدون خلاصه شدن و بصورت کامل Advertise شده و در اختیار روترهای دیگر قرار گرفته است.

ITPRO.IR.Router01#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
    D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
    N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
    E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
    i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
    ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
    o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C  192.168.10.0/24 is directly connected, Serial1/0
   172.16.0.0/16 is variably subnetted, 9 subnets, 2 masks
R  172.16.128.0/19 [120/1] via 192.168.10.2, 00:00:00, Serial1/0
R  172.16.160.0/19 [120/1] via 192.168.10.2, 00:00:00, Serial1/0
R  172.16.192.0/19 [120/1] via 192.168.10.2, 00:00:00, Serial1/0
R  172.16.224.0/19 [120/1] via 192.168.10.2, 00:00:00, Serial1/0
C  172.16.32.0/19 is directly connected, Loopback1
C  172.16.0.0/19 is directly connected, Loopback0
C  172.16.96.0/19 is directly connected, Loopback3
C  172.16.64.0/19 is directly connected, Loopback2
 
ITPRO.IR.Router02#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
    D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
    N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
    E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
    i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
    ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
    o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set
C  192.168.10.0/24 is directly connected, Serial1/0
   172.16.0.0/16 is variably subnetted, 9 subnets, 2 masks
C  172.16.160.0/19 is directly connected, Loopback1
C  172.16.128.0/19 is directly connected, Loopback0
C  172.16.224.0/19 is directly connected, Loopback3
C  172.16.192.0/19 is directly connected, Loopback2
R  172.16.0.0/19 [120/1] via 192.168.10.1, 00:00:05, Serial1/0
R  172.16.32.0/19 [120/1] via 192.168.10.1, 00:00:05, Serial1/0
R  172.16.64.0/19 [120/1] via 192.168.10.1, 00:00:05, Serial1/0
R  172.16.96.0/19 [120/1] via 192.168.10.1, 00:00:05, Serial1/0

امیدوارم مورد توجه شما قرار گرفته باشد. ITPRO باشید

نویسنده : محمد نصیری

منبع : جزیره سیسکو وب سایت توسینسو

هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد

#کاربرد_route_summarization_چیست #subnet_mask_چیست #auto_summary_در_سیسکو #supernetting_چیست #آموزش_Subnetting #route_summarization_چیست #غیر_فعال_کردن_auto_summary
1 نظر
mja

آیا این مطلب اشتباه نمیباشد ؟؟؟

چون نتیجه summarization در روتر اول(R1) برابر 172.16.0.017 میشود و در روتر دوم (R2) برابر 172.16.128.017 میشود و در شبکه بدون هیچ مشکلی عمل روتینگ انجام میشود

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
×

تو می تونی بهترین نتیجه رو تضمینی با بهترین های ایران بدست بیاری ، پس مقایسه کن و بعد خرید کن : فقط توی جشنواره پاییزه می تونی امروز ارزونتر از فردا خرید کنی ....