تا %60 تخفیف خرید برای 5 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
در توسینسو تدریس کنید

STP TROUBLE TICKET 1 : COST

TSHOOT LAB


فهرست TSHOOT LAB ها

TSHOOT LAB STP FAMILYCISCO IS EASY!
------------------
UPDATE 1395/10/7

TROUBLE TICKET 1 : COST
TROUBLE TICKET 2 :STP  AND  VLAN 
TROUBLE TICKET 3 : STP  AND  TRUNK
TROUBLE TICKET 4 : STP  AND  BPDU FILTER
TROUBLE TICKET 5 : تغییر مسیر ترافیک 1
TROUBLE TICKET 6 : تغییر مسیر ترافیک 2

TL STP

در این لابراتوار 3 عدد سوئیچ وجود دارد که بین آنها از 2 لینک بعنوان REDUNDANCY استفاده کرده ام.سوئیچ SW1 بعنوان سوئیچ روت در نظرگرفته شده است.تمام لینک ها ازنوع GIG هستند به جز لینک FA0.2 بین سوئیچ های SW1 و SW2 که از نوع FAST ETHERNET می باشد.

012

توجه کنید برای اینکه من این سناریو را در محیط شبیه ساز انجام دهم سناریو را بصورت زیر در GNS ترسیم کرده ام

2

چون در GNS تمام لینک ها از نوع ETHERNET هستند ، من با تغییر COST و LINK TYPE از نوع P2P ، خواستم سناریو مشابه تصویر اول باشد ، در محیط GNS فرض کرده ام تمام لینک ها همگی GIG و با COST 4 هستند به جز لینک ETH0/2 بین سوئیچ های IOU1 و IOU2 که از نوع FAST ETHERNET فرض کرده ام.

سوئیچ IOU1 چون روت است پس تمام پورتهایش باید DP و PR پائین تر نسبت به سایر سوئیچ ها باشد :


IOU1#SHOW SPANning-tree 

VLAN0001
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID  Priority  24577
       Address   aabb.cc00.0200
       This bridge is the root
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

 Bridge ID Priority  24577 (priority 24576 sys-id-ext 1)
       Address   aabb.cc00.0200
       Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
       Aging Time 300

Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------

Et0/1 ( GI0/1 )       Desg FWD 4     128.2  P2p 
Et0/2 ( FE0/2 )       Desg FWD 19    128.3  P2p 
    
 
Et1/1( Gi1/1 )        Desg FWD 4     128.34  P2p 
Et1/2 ( Gi1/2 )       Desg FWD 4     128.35  P2p

همانطور که می بینید وضعیت PR و نقش پورتها و COST همان چیزی است که ما انتظار داریم.

حال سراغ سوئیچ دوم میرویم :


IOU2#SHOW SPANning-tree 

Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------

Et0/1( GI0/1 )        Altn BLK 4     128.2  P2p 
Et0/2 ( FE0/2 )       Root FWD 2     128.3  P2p 

Et2/1( GI2/1 )        Desg FWD 4     128.66  P2p 
Et2/2( GI2/2 )        Desg FWD 4     128.67  P2p

همانطور که می بینیم پورت Et0.2 که معادل ( FE0.2 ) بعنوان ROOT PORT انتخاب شده است ، در حالی که ما یک لینک بهتر که GIG باشد داریم ، اگر به مقدار COST آن نگاه کنیم می بینیم که مقدار COST از مقدار پیش فرض خود که 19 بود به 2 عوض شده است.

انتخاب نقش ROOT PORT با وجود لینک GIG برای FAST ETHERNET صحیح نیست.از قبل می دانیم که معیار انتخاب ROOT PORT ، براساس معیارهای زیر بود :

1.LOWER ROOT PATH COST
2.SENDER BID کمتر
3.SENDER PORT ID کمتر

یادآوری :

لطفا" این cisco lab را ببیند.


می دانیم که هر چقدر سرعت یک لینک افزایش پیدا کند مقدار COST آن کاهش پیدا می کند ولی ظاهرا" در سوئیچ IOU2 مقادیر پیش فرض عوض شده اند.

همچنین اگر SHOW RUN بگیریم :


IOU2#SHOW RUN 
!
interface Ethernet0/2 ( FE0/2 )
 duplex auto
 spanning-tree link-type point-to-point
 spanning-tree cost 2

همانطور که می بینید این مقدار بصورت دستی عوض شده است.از آنجا که در شبیه ساز GNS3 ، تمام لینک ها ETHERNET با COST 100 هستند و ما تمام لینک ها را به FAST یا GIG معادل سازی کرده ایم ، بصورت دستی خودمان COST را عوض می کنیم اما اگر در یک سوئیچ واقعی که COST ها واقعی هستند تنها کافیست دستورات وارد شده را با گذاشتن یک NO در ابتدای آن لغو کنید ولی اینجا و در محیط شبیه ساز :


IOU2(config)#INTerface ETHernet 0/2
IOU2(config-if)#SPAnning-tree COST 19
IOU2(config-if)#
IOU2#

IOU2#SHOW SPANning-tree 

Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/1( GI0/1 )        Root LIS 4     128.2  P2p 
Et0/2 ( FE0/2 )       Altn BLK 19    128.3  P2p

حالا بهترین لینک مان نقش ROOT PORT دارد.

3
#اشکال_در_انتخاب_root_port #اشکالات_stp #تغییر_نقش_پورتها_براساس_cost
نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
0 نظر

هیچ نظری ارسال نشده است! اولین نظر برای این مطلب را شما ارسال کنید...

افرادی که این مطلب را خواندند مطالب زیر را هم خوانده اند