تا %60 تخفیف خرید برای 2 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00

TROUBLE TICKET 4 : STP AND BPDU FILTER

صادق شعبانی
صادق شعبانی
0 پسند
175 بازدید
0 نظر
46 ماه قبل

TSHOOT LAB


فهرست TSHOOT LAB ها

TSHOOT LAB STP FAMILY


TROUBLE TICKET 1 : COST
TROUBLE TICKET 2 :STP  AND  VLAN 
TROUBLE TICKET 3 : STP  AND  TRUNK
TROUBLE TICKET 4 : STP  AND  BPDU FILTER
 TROUBLE TICKET 5 : تغییر مسیر ترافیک 1
 TROUBLE TICKET 6 : تغییر مسیر ترافیک 2

STP-L

در این لابراتوار 3 عدد سوئیچ وجود دارد که بین آنها از 2 لینک بعنوان REDUNDANCY استفاده کرده ام.سوئیچ IOU2 بعنوان سوئیچ روت در نظرگرفته شده است.تمام لینک ها ازنوع GIG هستند .

2

در این سناریو ، 2 اشکال وجود دارد ، نخست اینکه سوئیچ IOU1 با بدترین BID بعنوان سوئیچ BACKUP سویئچ روت انتخاب شده که BPDU های سوئیچ روت را به سمت سوئیچ IOU3 ی ، FORWARD می کند.

BID IOU1 = 32768-(aabb.cc00.0300)

BID IOU3 = 32768-(aabb.cc00.0200)

BID IOU1 > BID IOU3

(0300)16=(768 )10
(0200)16=(512 )10

اشکال دوم : لینک های بین سوئیچ های IOU2 و IOU3 ؛ همگی در نقش DP هستند!انگار LOOP بوجود آمده است!


IOU2#SHOW SPAnning-tree 

VLAN0001

Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et1/1        Desg FWD 4     128.34  P2p 
Et1/2        Desg FWD 4     128.35  P2p IOU3#SHOW SPANning-tree 

VLAN0001

Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et1/1        Desg FWD 4     128.34  P2p 
Et1/2        Desg FWD 4     128.35  P2p


TSHOOT سناریو


اینکه پورتهای 2 طرف DP شده اند ممکن است به این خاطر باشد که پکت های BPDU به سمت مقابل ارسال یا دریافت نمی شود. در حالت عادی که پروتکل STP روی لینک ها فعال است ، یک طرف ارسال کننده پکت BPDU که نقش آن DP و طرف دیگر دریافت کننده پکت BPDU و در نقش RP است.

برای من در قدم اول وضعیت لینک های GIG 1.1-2 در 2 طرف که به یکدیگر متصل هستند مهم است. می خواهم وضعیت آنها را بررسی کنم :


IOU2#SHOW SPANning-tree INTerface ETHernet 1/1 DEtail 
 Port 34 (Ethernet1/1) of VLAN0001 is designated forwarding 
  Port path cost 4, Port priority 128, Port Identifier 128.34.
  Designated root has priority 24577, address aabb.cc00.0100
  Designated bridge has priority 24577, address aabb.cc00.0100
  Designated port id is 128.34, designated path cost 0
  Timers: message age 0, forward delay 0, hold 0
  Number of transitions to forwarding state: 1
  Link type is point-to-point
  BPDU: sent 4207, received 41
IOU2#
IOU2#
IOU2#SHOW SPANning-tree INTerface ETHernet 1/2 DEtail 
 Port 35 (Ethernet1/2) of VLAN0001 is designated forwarding 
  Port path cost 4, Port priority 128, Port Identifier 128.35.
  Designated root has priority 24577, address aabb.cc00.0100
  Designated bridge has priority 24577, address aabb.cc00.0100
  Designated port id is 128.35, designated path cost 0
  Timers: message age 0, forward delay 0, hold 0
  Number of transitions to forwarding state: 1
  Link type is point-to-point
  BPDU: sent 4208, received 34
IOU2#IOU3#SHOW SPANning-tree INTerface ETH
IOU3#SHOW SPANning-tree INTerface ETHernet 1/1 DE
IOU3#SHOW SPANning-tree INTerface ETHernet 1/1 DEtail 
 Port 34 (Ethernet1/1) of VLAN0001 is designated forwarding 
  Port path cost 4, Port priority 128, Port Identifier 128.34.
  Designated root has priority 24577, address aabb.cc00.0100
  Designated bridge has priority 32769, address aabb.cc00.0200
  Designated port id is 128.34, designated path cost 8
  Timers: message age 0, forward delay 0, hold 0
  Number of transitions to forwarding state: 1
  Link type is point-to-point
  Bpdu filter is enabled
  BPDU: sent 7, received 109
IOU3#


IOU3#
IOU3#SHOW SPANning-tree INTerface ETHernet 1/2 DEtail 
 Port 35 (Ethernet1/2) of VLAN0001 is designated forwarding 
  Port path cost 4, Port priority 128, Port Identifier 128.35.
  Designated root has priority 24577, address aabb.cc00.0100
  Designated bridge has priority 32769, address aabb.cc00.0200
  Designated port id is 128.35, designated path cost 8
  Timers: message age 0, forward delay 0, hold 0
  Number of transitions to forwarding state: 1
  Link type is point-to-point
  Bpdu filter is enabled
  BPDU: sent 1, received 105
IOU3#

اگر دقت کنیم متوجه می شویم که در مورد اینترفیس های سوئیچ IOU3 اشاره کرده است که

IOU3#
IOU3#SHOW SPANning-tree INTerface ETHernet 1/1 DEtail 
  Bpdu filter is enabled

IOU3#
IOU3#SHOW SPANning-tree INTerface ETHernet 1/2 DEtail 
  Bpdu filter is enabled

همانطور که دیدیم اشاره کرده است که Bpdu filter روی این 2 پورت فعال است و روی این پورت ها هیچ BPDU ای ارسال نمی شود و همین موضوع سبب شده که نقش پورتهای 2 طرف DP شود که نهایتا" LOOP بوجود بیاید.

ما باید این فیچر را غیر فعال کنیم :

IOU3(config)#INTerface RANge ETHernet 1/1-2
IOU3(config-if-range)#SPANning-tree BPDuFILTer DISable 
IOU3(config-if-range)#

حالا اگر به نقش پورتها دقت کنیم وضعیت به صورت زیر تغییر پیدا کرده است.

IOU3#SHOW SPAnning-tree 

VLAN0001

Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et1/1        Root FWD 4     128.34  P2p 
Et1/2        Altn BLK 4     128.35  P2p


حال که این اشکال برطرف شده است یکبار دیگر نقش پورتها در همه سوئیچ ها را بررسی میکنیم :


IOU2#SHOW SPAnning-tree                

VLAN0001

Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/1        Desg FWD 4     128.2  P2p 
Et0/2        Desg FWD 4     128.3  P2p 

Et1/1        Desg FWD 4     128.34  P2p 
Et1/2        Desg FWD 4     128.35  P2p 


IOU1#SHOW SPANning-tree 

VLAN0001

Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/1        Root FWD 4     128.2  P2p 
Et0/2        Altn BLK 4     128.3  P2p 

Et2/1        Altn BLK 4     128.66  P2p 
Et2/2        Altn BLK 4     128.67  P2p 


IOU3#
IOU3#SHOW SPAnning-tree 

VLAN0001

Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et1/1        Root FWD 4     128.34  P2p 
Et1/2        Altn BLK 4     128.35  P2p 

Et2/1        Desg FWD 4     128.66  P2p 
Et2/2        Desg FWD 4     128.67  P2p


3
#حل_اشکال_loop_در_شبکه #ایجاد_loop__در_شبکه
نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
0 نظر

هیچ نظری ارسال نشده است! اولین نظر برای این مطلب را شما ارسال کنید...