در توسینسو تدریس کنید

و

با دانش خود درآمد کسب کنید

نکات تست آزمون بین المللی سیسکو در پروتکل GLBP


پادکست ها

پادکست صوتی GLBP

FHRP ها در یک نگاه

در جداول زیر هر 3 پروتکل FHRP به لحاظ کارکرد ، توضیحات کلی ، آدرس MULTICAST و ... مقایسه شده اند.

1

2.2.3.3.3.3


چند نکته مهم

1.پروتکل GLBP در شبکه های پر ترافیکی مثل مخابرات استفاده می شود.
2.برعکس پروتکل HSRP و VRRP ، ذات و اساس پروتکل GLBP ، براساس LOAD-BALANCING است که از 3 الگوریتم برای این منظور استفاده میکند.

3.در پروتکل GLBP بر عکس 2 پروتکل قبلی که بطور معمول ، یکی از روتر ها ACTIVE و تمام روتر های دیگر تماما" STANDBY بودند ، در GLBP ، ما 4 روتر داریم که ترافیک از طریق آنها به دنیای اینترنت ارسال می شود.
3.3.3.3


4.در استفاده از پروتکل GLBP ، از بین 4 روتر ، یکی از آنها AVG که خودش نقش AVF هم هست و 3 روتر دیگر نقش AVF دارند.

5.هر کدام از این AVF ها دارای یک VIRTUAL-MAC و تماما آنها یک VIRTUAL-IP دارند.
15.15.15


6.زمانی که هر کدام از کلاینت ها ، برای نخستین بار درخواست خود را ارسال می کنند ، این AVG است که جوابگوی آنهاست و به هرکدام از آنها ، به ازای یک VIRTUAL-IP ، از بین 4 تا VIRTUAL-MAC یکی را براساس نوع الگوریتم استفاده شده ، اختصاص می دهد.

7.بین AVF ها و AVG ، بسته های HELLO ارسال می شود تا از حال یکدیگر باخبر شوند و اگر در این بین یکی از AVF ها به هر دلیل ازکار بیفتد ، AVG ، آن VIRTUAL-MAC ای که AVF مربوطه FAIL شده را به یکی دیگر از AVF ها تخصیص میدهد تا در ارتباط بین کلاینت ها و روتر ها مشکل CONNECTIVITY پیش نیاید.

8.پس از FAIL شدن یکی از AVF ها ، در صورتیکه تنها 3 تا AVF باقی بماند ، باید به تایمرهای REDIRECT-TIMER و HOLD-TIMER توجه کرد.
16.16.16


R1#SHOW GLBP 
Ethernet0/0 - Group 1
 Redirect time 600 sec, forwarder timeout 14400 sec

Redirect time 600 sec ) 10 MIN )
forwarder timeout 14400 sec 

R1(config-if)#GLBP TIMers REdirect 

9.الگوریتم پیش فرض در پروتکل GLBP ، الگوریتم ROUND ROBIN است.

10.اگر میخواهید از قابلیت TRACK در پروتکل GLBP استفاده کنید پیشنهاد می شود از الگوریتم WEIGHT استفاده کنید.
فرمت VIRTUAL-MAC در GLBP

V.MCالگوریتم های LOAD-BALANCING در GLBP

* ROUND ROBIN (DEFAULT)
* WEIGHTED
* HOST  DEPENDENT

9.9.9

10.10.10.10
هدف از TACK در FHRP ها

هدف از TRACK در پروتکل

HSRP این است که یک روتر ACTIVE باشد یا نباشد.
VRRP این است که یک روتر MASTER باشد یا نباشد.
GLBP این است که یک روتر AVF باشد یا نباشد.
( در GLBP اگر از الگوریتم WEIGHT استفاده شود ، از مقدار WEIGHT کم می شود تا مشخص شود یک روتر AVF باشد یا خیر )

1.2.3.47

X2

مقایسه TRACK در FHRP ها

TRACK FHRPاحراز هویت در FHRP ها

0.0.0.0نحوه انتخاب AVG

روتری که در گروه GLBP بالاترین PRIORITY را بر عهده داشته باشد به عنوان AVG انتخاب خواهد شد.مقدار دیفالت PRIORITY 100 می باشد که این مقدار می تواند بین 1-255 تغییر کند.

در صورتی که مقدار PRIORITY یکسان باشد ، روتری که بزرگترین IP ADD در سطح اینترفیس را داشته باشد بعنوان AVG انتخاب خواهد شد.کامندهای پروتکل GLBP

1.کامند های پیکربندی پروتکل GLBP
R1(config)#INTerface FAstEthernet 0/0
این دستور باعث ورود به اینترفیس FAstEthernet 0/0 خواهد شد.

R1(config-if)#GLBP 1 IP 192.168.1.1
این دستور باعث فعال شدن پروتکل GLBP بر روی این اینترفیس و تعیین شماره 1 به عنوان شماره گروه GLBP که این اینترفیس در عضویت آن قرار دارد و در ادامه آدرس 192.168.1.1 به عنوان آدرس گروه GLBP تعیین خواهد شد. این آدرس گروه تحت عنوان VIRTUAL IP در GATEWAY کلاینت ها تخصیص داده می شود.

شماره گروه GLBP عددی بین 0 تا 1023 می باشد.

R1(config-if)#NO GLBP 1 IP 192.168.1.1
این دستور باعث غیر فعال شدن گروه GLBP با شماره گروه 1 و آدرس 192.168.1.1 خواهد شد.

R1(config-if)#GLBP 1 PRIOrity 200
این دستور PRIORITY مربوط به این روتر را برای گروه GLBP تعیین خواهد کرد ، روتری که دارای PRIORITY بالاتری باشد به عنوان روتر AVG انتخاب خواهد شد.البته استفاده از این دستور اختیاری است.

R1(config-if)#GLBP 1 PREEmpt
با استفاده از این کامند در صورتی که روتر AVG در گروه GLBP دچار مشکل شود و یکی از روترهای داخل گروه GLBP نقش روتر AVG را بر عهده بگیرد در صورت به کار افتادن دوباره روتر AVG ، آن روتر قادر به گرفتن نقش روتر AVG خواهد بود.البته استفاده از این دستور اختیاری است.

R1(config-if)#GLBP 1 TIMERS   4   12
این دستور باعث تعیین زمان hello timer و hold timer خواهد شد که دراین مثال برای این روتر زمان 4 ثانیه برای hello timer و زمان 12 ثانیه برای hold timer در نظر گرفته شده است.
استفاده از این دستور اختیاری است ، بصورت پیش فرض برای hello timer زمان 3 ثانیه و زمان 10 ثانیه برای hold timer در نظر گرفته شده است.


R1(config-if)#GLBP 1 WEighting 200
استفاده از این دستور باعث تعیین WEIGHT بر روی اینترفیس خواهد شد که عددی بین 1 تا 254 خواهد بود و از این خصوصیات برای تعادل بار استفاده خواهد شد ، روتری که دارای WEIGHT بزرگتری باشد آدرس mac address مربوط به آن روتر بیشتر از آدرس mac address سایر روتر ها داخل گروه glbp در پاسخ به پرسش arp به سمت کامپیوترهای کلاینت ارسال خواهد شد ، به عبارت دیگر مقدار بیشتری ترافیک را نسبت به سایر روترها forward خواهد کرد که البته این کامند اختیاری است.

R1(config-if)#glbp 1 load-balancing weighted
با استفاده از این دستور روش load-balance بصورت weight تعیین خواهد شد.

باید توجه کردن که کلیه روترهای داخل گروه glbp باید دارای روش load-balance یکسانی باشند و در صورت تعیین نشدن روش load-balance ، دیفالت بر روی روترهای گروه glbp روش round-robin استفاده خواهد شد.


R1(config-if)#glbp 1 load-balancing round-robin
با استفاده از این دستور روش load-balance بصورت round-robin تعیین خواهد شد که البته دیفالت روترهای گروه glbp است.

R1(config-if)#glbp 1 load-balancing host-dependent
با استفاده از این دستور روش load-balance بصورت host-dependent تعیین خواهد شد.


2.مدیریت و مشاهده وضعیت پروتکل GLBP

R1#show running-config
با استفاده از این دستور محتویات پیکر بندی های فعال موجود ram نمایش داده می شود.

R1#show glbp
این کامند باعث نمایش اطلاعات مربوط به پروتکل GLBP خواهد شد.

R1#show GLBP brief
این کامند باعث نمایش خلاصه ای از دستورات گروه های GLBP خواهد شد.

R1#show GLBP 1
این کامند باعث نمایش اطلاعات مربوط به گروه GLBP شماره 1 خواهد شد.

R1#show GLBP ethernet 0/1 brief
این کامند باعث نمایش اطلاعات GLBP مربوط به اینترفیس Ethernet 0/1 خواهد شد.

R1#show GLBP ethernet 0/1 1
این دستور باعث نمایش اطلاعات مربوط به گروه GLBP شماره 1 بر روی اینترفیس Ethernet 0/1 خواهد شد.


3. عیب یابی پروتکل GLBP

R1#DEBUg condition glbp ethernet 0/0 1
این دستور باعث نمایش وضعیت پیام های GLBP گروه 1 در اینترفیس مربوطه خواهد شد.

R1#debug GLBP errors
این دستور باعث نمایش پیام های ERROR پروتکل GLBP خواهد شد .

R1#debug GLBP events
این دستور باعث نمایش وقایع مربوط به پروتکل GLBP خواهد شد.

R1#debug GLBP packets
این دستور باعث نمایش کلیه بسته های ارسالی و دریافتی مربوط به پروتکل GLBP خواهد شد.


کانفیگ GLBP در یک نگاه

GLBP.1.JKH

نویسنده و تهیه کننده : صادق شعبانی
تنها وب سایت صاحب امتیاز و حق نشر این مبحث آموزشی : انجمن تخصصی فناوری اطلاعات ایران tosinso.com
موفق و itpro باشید!


#مرور_شب_امتحانی #پروتکل_glbp
عنوان
1 برنامه Cisco Is Easy برای سال 1400 در توسینسو رایگان
2 نکات تست آزمون بین المللی سیسکو : دستورات خط فرمان رایگان
3 نکات تست آزمون بین المللی سیسکو پروتکل FHRP رایگان
4 نکات تست آزمون بین المللی سیسکو در پروتکل VRRP رایگان
5 نکات تست آزمون بین المللی سیسکو در پروتکل GLBP رایگان
6 نکات تست آزمون بین المللی سیسکو در پروتکل FHRP رایگان
7 نکات تست آزمون بین المللی سیسکو : مدل OSI و TCPIP رایگان
8 نکات تست آزمون بین المللی سیسکو : پروتکل های EtherChannel رایگان
9 نکات تست آزمون بین المللی سیسکو : SPAN و انواع آن رایگان
زمان و قیمت کل 0″ 0
0 نظر

هیچ نظری ارسال نشده است! اولین نظر برای این مطلب را شما ارسال کنید...

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
×

تو می تونی بهترین نتیجه رو تضمینی با بهترین های ایران بدست بیاری ، پس مقایسه کن و بعد خرید کن : فقط توی جشنواره پاییزه می تونی امروز ارزونتر از فردا خرید کنی ....