فرصت تخفیف ها تموم شد!! اما صبر کنید شاید تا
00 00 00
فرصت جدیدی پیدا کنید!
در توسینسو تدریس کنید

نکات تست آزمون بین المللی سیسکو : پروتکل های EtherChannel

درباره

این مبحث آموزشی تحت سیاست گذاری "CISCO IS EASY! AND ITPRO1400" نگاشته شده است.


تعریف ETHERCHANNEL
ادغام چند لینک فیزیکی و ایجاد یک لینک مجازی ( تحت عنوان PORT-CHANNEL ) را ETHERCHANNEL گویند.کمپانی سیسکو واژه ETHERCHANNEL را به جای AGGREGATION به کار می برد.پروتکل های ETHERCHANNEL

PAGP (( PORT AGGREGATION PROTOCOL ))
LACP (( LINK AGGREGATION CONTROL PROTOCOL ))شرایط ایجاد ETHERCHANNEL

 • 1.سرعت و DUPLEX یکسان
 • 2.وضعیت ACCESS یا ترانک بودن و پروتکل TRUNKING در صورت TRUNK بودن
 • 3.NATIVE VLAN
 • 4.بحث VLAN های مجاز روی پورت
 • 5.لایه 2 یا لایه 3 ای بودن
 • 6.ویژگی های PORTSECURITY
 • 7.ویژگی های STP

چنانچه هر یک از موارد فوق بین پورتهاییکه قرار است ETHERCHANNEL شوند یکسان نباشد ، ETHERCHANNEL به درستی ایجاد نخواهد شد.

به دلیل نوع الگوریتم LOAD-BALANCING بهتر است تعداد پورتهایی که با یکدیگر ETHERCHANNEL شود توانی از 2 باشد یعنی تعداد لینک ها 2 و 4 و 8 لینک باشد که ما در گروه ETHERCHANNEL می توانیم از پورتهای FE , GIG , 10G استفاده نمائیم.
0.TABLEبعد از ایجاد ETHERCHANNEL در بین سوئیچ ها ، بین آنها شاهد موارد زیر هستیم :
 • افزایش پهنای باند
 • LINK REDUNDANCY


پروتکل PAGP

یک پروتکل اختصاصی مربوطه به شرکت سیسکو می باشد و در صورتی می توانید از این پروتکل استفاده کنید که تجهیزات 2 طرف اتصال شما CISCO باشند ، که در آن حداکثر 8 تا لینک قابل ETHERCHANNEL ( AGGREGATION ) هستند. وظیفه این پروتکل مدیریت و برقراری اتصال منطقی ETHERCHANNEL می باشد.

حالت non-silent در پروتکل pagp
در حالت non-silent ی ، etherchannel به شرطی ایجاد می شود که pagp در دو طرف ، با یکدیگر negotiate کنند ، در واقع در این حالت ما مطمئن هستیم که تجهیزات دو طرف ، سوئیچ های بوده و حالا برای etherchannel شدن حتما" باید با یکدیگر مذاکره نمایند تا etherchannel تشکیل شود.اگر از دستگاه مقابل هیچ پیام pagp دریافت نشود ، به هیچ وجه etherchannel تشکیل نمی شود.


14


P1پروتکل LACP

این پروتکل مربوط به شرکت سیسکونیست ولی توسط تجهیزات شرکت سیسکو و تجهیزات سایر شرکت ها پشتیبانی می شود و در صورتی که تجهیزات شما مربوط به شرکت های مختلفی باشد و می خواهید که ETHERCHANNEL را بین یک سوئیچ سیسکو و یک سوئیچ غیر سیسکوئی یا دو سوئیچ غیر سیسکو پیکره بندی کنید ، میتوانید از این پروتکل برای برقراری و مدیریت اتصال منطقی ETHERCHANNEL استفاده کنید.
در LACP تا 16 لینک را می توان معرفی کرد و تنها 8 لینک آن ACTIVE هستند و در صورت قطع شدن یکی از لینک های ACTIVE ، یکی از لینک های غیر فعال جایگزین میگردد.

L2CP


L1ACPمد ON

ین مد باعث فعال شدن ETHECHANNEL بر روی اینترفیس بدون ارسال هیچ پیام LACP و یا PAGP می شود ، در صورتی پورت منطقی ETHERCHANNEL برقرار خواهد شد که اینترفیس های مقابل نیز در وضعیت ON باشد.یعنی کلا" NEGOTIATION انجام نمی شود و اگر یک سمت ON باشد ، طرف دیگر هر مدی غیر از ON باشد ETHERCHANNEL شکل نمی گیرد.

EtherChannel Misconfiguration Guard
فیچر EtherChannel Guard جهت جلوگیری از ایجاد LOOP ، در صورتی که کابل به جای آنکه به پورت هایی که برای ETHERCHANNEL در نظر گرفته شده اند به پورتهای دیگر متصل شوند ، پورت های مربوط ( پورت اینترفیس منطقی که شامل اینترفیس های فیزیکی تحت عنوان PORT-CHANNEL است ) به وضعیت ERROR-DISABLE برود.

ON
الگوریتم های LOAD-BALANCING

مبحث LOAD-BALANCING در ETHERCHANNEL با مفهوم برابری ترافیک در همه ی لینک ها متفاوت است و به عبارت دیگر ترافیک در همه ی لینک ها برابر نخواهد بود بلکه براساس تنظیمات انجام شده و الگوریتم سیسکو ، ترافیک بین لینک ها تقسیم می شود.
در واقع سوال این است که وقتی ، سوئیچ ترافیکی را روی یک لینک LOGICAL ارسال میکند ، آن ترافیک روی کدام پورت فیزیکی ارسال می شود.

S1


1.SOURCE IP ADDRESS 
2.DESTINATION IP ADDRESS 
3.SOURCE-DESTINATION IP ADDRESS 

4.SOURCE-MAC 
5.DESTINATION-MAC 
6.SOURCE-DESTINATION MAC ADDRESS 

7.SOURCE PORT 
8.DESTINATION PORT 
9.SOURCE-DESTINATION PORT IOU1(config)#port-channel load-balance ?
 dst-ip    Dst IP Addr
 dst-mac   Dst Mac Addr
 src-dst-ip  Src XOR Dst IP Addr
 src-dst-mac Src XOR Dst Mac Addr
 src-ip    Src IP Addr
 src-mac   Src Mac Addr


Etherchannel layer 2 and layer 3

L2-L3
بررسی کامندهای ETHERCHANNEL

Switch(config)#INTerface PORT-channel 1
این دستور برای ایجاد یک اینترفیس منطقی برای ETHERCHANNEL با نام PORT-CHANNEL 1 خواهد شد و کلیه پورت های فیزیکی تشکیل دهند ETHERCHANNEL در این اینترفیس قرار خواهند گرفت.

Switch(config)#INT RANGE FA 0/1-4
با استفاده از دستور INTERFACE RANGE گروهی از اینترفیس ها از FA 0.1 تا FA 0.4 انتخاب خواهند شد و شما به مد پیکره بندی این دستور ها هدایت خواهید شد.

Switch(config-if-range)#CHANNEL-GROUP 1 MODE ON
این دستور باعث فعال شدن ETHERCHANNEL بر روی انترفیس منطقی بدون ارسال هیچ پیام LACP و یا PAGP خواهد شد.

Switch(config-if-range)#CHANNEL-GROUP 1 MODE AUTo
این دستور باعث عضویت اینترفیس های فیزیکی در اینترفیس منطقی تعریف شده با نام PORT-CHANNEL 1 خواهد شد وو همچنین باعث تعیین مد AUTO برای پیکربندی ETHERCHANNEL خواهد شد.

برای اتصال به صورت ETHERCHANNEL براساس پروتکل PAGP باید یکی از سوئیچ ها در مد AUTO و سوئیچ دیگر در سمت دیگر اتصال ETHERCHANNEL در مد DESIRABLE یااینکه دو سوئیچ بر روی مد DESIRABLE پیکربندی شوند.

Switch(config-if-range)#CHANNEL-GROUP 1 MODE DESIrable
این دستور باعث عضویت اینترفیس های فیزیکی در اینترفیس منطقی با نام PORT-CHANNEL 1 خواهد شد و همچنین باعث تعیین مد DESIRABLE برای پیکربندی ETHERCHANNEL خواهد شد.

برای اتصال بصورت ETHERCHANNEL براساس پروتکل PAGP باید یکی از سوئیچ ها در مد AUTO و سوئیچ دیگر در سمت دیگر اتصال ETHERCHANNEL در مد DESIRABLE یا اینکه 2 سوئیچ دراتصالات ETHERCHANNEL بر روی مد DESIRABLE پیکربندی شوند.
Switch(config-if-range)#CHANNEL-GROUP 1 MODE PASSive
این دستور باعث عضویت اینترفیس های فیزیکی دراینترفیس منطقی تعریف شده با نام PORT-CHANNEL 1 خواهد شد و همچنین باعث تعیین مد PASSIVE برای پیکره بندی ETHERCHANNEL خواهد شد.

برای اتصال بصورت ETHERCHANNEL براساس پروتکل LACP باید یکی از سوئیچ ها در مد PASSIVE و سوئیچ دیگر در سمت ETHERCHANNEL در مد ACTICE با اینکه 2 سوئیچ در اتصالات ETHERCHANNEL بر روی مد ACTIVE پیکربندی شود.

Switch(config-if-range)#CHANNEL-GROUP 1 MODE ACTIVE
این دستور باعث عضویت اینترفیس های فیزیکی دراینترفیس منطقی تعریف شده با نام PORT-CHANNEL 1 خواهد شد و همچنین باعث تعیین مد ACTIVE برای پیکره بندی ETHERCHANNEL خواهد شد.

برای اتصال بصورت ETHERCHANNEL براساس پروتکل LACP باید یکی از سوئیچ ها در مد PASSIVE و سوئیچ دیگر در سمت ETHERCHANNEL در مد ACTICE با اینکه 2 سوئیچ در اتصالات ETHERCHANNEL بر روی مد ACTIVE پیکربندی شود.

Switch#SHOW ETHERchannel
این دستور باعث نمایش کلیه اطلاعات مربوط به ETHERCHANNEL خواهد شد.

Switch#SHOW ETHERchannel SUMmary
این دستور باعث نمایش خلاصه ای از اطلاعات ETHERCHANNEL خواهد شد.

Switch#SHOW ETHERchannel PORT-channel
این دستور باعث نمایش کلیه اطلاعات مربوط به PORT-CHANNEL شماره 1 خواهد شد.

Switch#SHOW ETHERchannel LOAd-balance
این دستور باعث نمایش کلیه اطلاعات مربوط به متد LOAd-balance می شود.بررسی خروجی دستورات ETHERCHANNEL

بررسی وضعیت لایه 2 و لایه 3 ای بودن لینک منطقی ( PORT-CHANNEL ) ، تعداد لینک ها و نوع پروتکل
SW1#SHOW ETHERCHannel 
        Channel-group listing: 
        ----------------------

Group: 1 
----------
Group state = L3 
Ports: 4  Maxports = 4
Port-channels: 1 Max Port-channels = 1
Protocol:  PAgP
Minimum Links: 0

چک کردن تشکیل یا عدم تشکیل PORT-CHANNEL
SW1#SHOW IP INT BRief 
Interface       IP-Address   OK? Method Status        ProtocoL
 
Port-channel1     unassigned   YES unset up          up   
 

یادگیری مک روی PORT-CHANNEL
SW1#show mac address-table 
     Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan  Mac Address    Type    Ports
----  -----------    --------  -----
  1  00e0.f733.c818  DYNAMIC   Po1
بررسی دقیق تر وضعیت PORT-CHANNEL در حالتی که به وضعیت ERROR-DISABLE رفته است.
SW1#SHOW INTerfaces PORT-CHannel 1
Port-channel1 is up, line protocol is up (connected)

بررسی وضعیت SILENT/NON-SILENT

SW1#SHOW ETHERCHannel 1 PORT-CHannel 
        Port-channels in the group: 
        ---------------------------

Port-channel: Po1
------------

Age of the Port-channel  = 0d:01h:06m:14s
Logical slot/port  = 16/0     Number of ports = 4
GC         = 0x00010001   HotStandBy port = null
Passive port list  = Et0/0 Et0/1 Et0/2 Et0/3 
Port state     = Port-channel L3-Ag Ag-Inuse 
Protocol      =  PAgP
Port security    = Disabled

Ports in the Port-channel: 

Index  Load  Port   EC state    No of bits
------+------+------+------------------+-----------
 0   00   Et0/0  Desirable-Sl    0
 0   00   Et0/1  Desirable-Sl    0
 0   00   Et0/2  Desirable-Sl    0
 0   00   Et0/3  Desirable-Sl    0

Time since last port bundled:  0d:01h:06m:08s  Et0/0
     
SW1#

نمایش فعال یا غیر فعال بودن EtherChannel Misconfiguration Guard
SW1#SHOW SPAnning-tree SUMmary 
EtherChannel misconfig guard      is enabled

بررسی الگوریتم LOAD-BALANCE در ETHERCHANNEL
Switch#show etherchannel load-balance 
EtherChannel Load-Balancing Operational State (src-mac):بررسی میزان LOAD ترافیک
IOU2#show etherchannel port-channel 
IOU2#show interfaces port-channel 1 etherchannelنویسنده و تهیه کننده : صادق شعبانی
تنها وب سایت صاحب امتیاز و حق نشر این مبحث آموزشی : انجمن تخصصی فناوری اطلاعات ایران tosinso.com
موفق و itpro باشید!#اترچنل #کامند_های_etherchannel #مرور_شب_امتحانی_etherchannel
نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
2 نظر
افرادی که این مطلب را خواندند مطالب زیر را هم خوانده اند