در توسینسو تدریس کنید

و

با دانش خود درآمد کسب کنید

CISCO LAB 14 : ETHERCHANNEL - PAGP PART 1

درباره


این مبحث آموزشی تحت سیاست گذاری "CISCO IS EASY! AND ITPRO1400" نگاشته شده است.

در سناریو زیر کانفیگ های مربوط به etherchannel را انجام داده و از پروتکل pagp استفاده کنید.

1

sw1(config)#interface range fastEthernet 0/1-2
sw1(config-if-range)#channel-pr
sw1(config-if-range)#channel-protocol pag
sw1(config-if-range)#channel-protocol pagp 
sw1(config-if-range)#chann
sw1(config-if-range)#channel-group 1 mode des
sw1(config-if-range)#channel-group 1 mode desirable

sw2(config)#interface range fastEthernet 0/1-2
sw2(config-if-range)#chann
sw2(config-if-range)#channel-pr
sw2(config-if-range)#channel-protocol pagp
sw2(config-if-range)#channel-protocol pagp 
sw2(config-if-range)#chann
sw2(config-if-range)#channel-gr
sw2(config-if-range)#channel-group 1 mode au
sw2(config-if-range)#channel-group 1 mode auto

2

sw1(config)#
sw1(config)#interface fa 0/3
sw1(config-if)#switchport access vlan 2
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 2
sw1(config-if)#
sw1(config-if)#interface fa 0/4
sw1(config-if)#switchport access vlan 3
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 3
sw1(config-if)#

sw2(config)#
sw2(config)#interface fa 0/3
sw2(config-if)#switchport access vlan 2
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 2
sw2(config-if)#
sw2(config-if)#interface fa 0/4
sw2(config-if)#switchport access vlan 3
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 3
sw2(config-if)#


sw1(config)#interface port-channel 1
sw1(config-if)#sw
sw1(config-if)#switchport mode tr
sw1(config-if)#switchport mode trunksw1#show interfaces trunk 
Port Mode Encapsulation Status Native vlan
Po1 on 802.1q trunking 1

Port Vlans allowed on trunk
Po1 1-1005

Port Vlans allowed and active in management domain
Po1 1,2,3

Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Po1 none

sw1#

sw2#show interfaces trunk 
Port Mode Encapsulation Status Native vlan
Po1 auto n-802.1q trunking 1

Port Vlans allowed on trunk
Po1 1-1005

Port Vlans allowed and active in management domain
Po1 1,2,3

Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Po1 1,2,3

sw2#

sw1#show etherchannel summary 
Flags: D - down    P - in port-channel
    I - stand-alone s - suspended
    H - Hot-standby (LACP only)
    R - Layer3   S - Layer2
    U - in use   f - failed to allocate aggregator
    u - unsuitable for bundling
    w - waiting to be aggregated
    d - default port


Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:      1

Group Port-channel Protocol  Ports
------+-------------+-----------+----------------------------------------------

1   Po1(SU)      PAgP  Fa0/1(P) Fa0/2(P) 
sw1#Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

Link-local IPv6 Address.........: FE80::2D0:D3FF:FEC7:3EDE
IP Address......................: 192.168.2.1
Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
Default Gateway.................: 0.0.0.0

C:\>
C:\>ping 192.168.2.2

Pinging 192.168.2.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=28ms TTL=128
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=12ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.2.2:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 28ms, Average = 10ms

C:\>

C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

  Link-local IPv6 Address.........: FE80::2E0:F9FF:FE75:A978
  IP Address......................: 192.168.3.2
  Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
  Default Gateway.................: 0.0.0.0

C:\>
C:\>ping 192.168.3.1

Pinging 192.168.3.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time=13ms TTL=128
Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.3.1:
  Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
  Minimum = 0ms, Maximum = 13ms, Average = 3ms

C:\>


نویسنده : صادق شعبانی

تنها وب سایت صاحب امتیاز این مقاله آموزشی : انجمن تخصصی فناوری اطلاعات ایران tosinso.com

موفق و itpro باشید!


1

2

5

3

#لابراتوار_etherchannel_با_pagp #سناریو_etherchannel
عنوان
1 CISCO LAB 1 - Root PRimary AND Root SEcondary رایگان
2 مراحل 3 گانه پروتکل درخت پوشا - CISCO LAB 2 رایگان
3 کاهش زمان همگرایی براساس HELLO TIME و عمق شبکه - CISCO LAB 3 رایگان
4 CISCO LAB 4 - portfast رایگان
5 CISCO LAB 5 - UPLINKFAST رایگان
6 CISCO LAB 6 - BACKBONE FAST رایگان
7 Cisco lab 7 – bpdu guard رایگان
8 Cisco lab 8 –auto recovery error disable رایگان
9 Cisco lab 9 – root guard رایگان
10 Cisco lab 10 – loop guard + bpdu filter رایگان
11 CISCO LAB 11 - HSRP رایگان
12 CISCO LAB 12 - VRRP رایگان
13 CISCO LAB 13 - GLBP رایگان
14 CISCO LAB 14 : ETHERCHANNEL - PAGP PART 1 رایگان
15 CISCO LAB 15 : ETHERCHANNEL LAYER3 - PAGP PART 2 رایگان
16 CISCO LAB 16 : ETHERCHANNEL - LACP رایگان
زمان و قیمت کل 0″ 0
0 نظر

هیچ نظری ارسال نشده است! اولین نظر برای این مطلب را شما ارسال کنید...

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
×

تو می تونی بهترین نتیجه رو تضمینی با بهترین های ایران بدست بیاری ، پس مقایسه کن و بعد خرید کن : فقط توی جشنواره پاییزه می تونی امروز ارزونتر از فردا خرید کنی ....