تا %60 تخفیف خرید برای 5 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
مشکل قطعی در سرورهای آسیاتک برطرف شده و درگاه پرداخت سایت فعال است.
در توسینسو تدریس کنید

CISCO LAB 14 : ETHERCHANNEL - PAGP PART 1

درباره


این مبحث آموزشی تحت سیاست گذاری "CISCO IS EASY! AND ITPRO1400" نگاشته شده است.

در سناریو زیر کانفیگ های مربوط به etherchannel را انجام داده و از پروتکل pagp استفاده کنید.

1
sw1(config)#interface range fastEthernet 0/1-2
sw1(config-if-range)#channel-pr
sw1(config-if-range)#channel-protocol pag
sw1(config-if-range)#channel-protocol pagp 
sw1(config-if-range)#chann
sw1(config-if-range)#channel-group 1 mode des
sw1(config-if-range)#channel-group 1 mode desirable

sw2(config)#interface range fastEthernet 0/1-2
sw2(config-if-range)#chann
sw2(config-if-range)#channel-pr
sw2(config-if-range)#channel-protocol pagp
sw2(config-if-range)#channel-protocol pagp 
sw2(config-if-range)#chann
sw2(config-if-range)#channel-gr
sw2(config-if-range)#channel-group 1 mode au
sw2(config-if-range)#channel-group 1 mode auto

2
sw1(config)#
sw1(config)#interface fa 0/3
sw1(config-if)#switchport access vlan 2
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 2
sw1(config-if)#
sw1(config-if)#interface fa 0/4
sw1(config-if)#switchport access vlan 3
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 3
sw1(config-if)#

sw2(config)#
sw2(config)#interface fa 0/3
sw2(config-if)#switchport access vlan 2
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 2
sw2(config-if)#
sw2(config-if)#interface fa 0/4
sw2(config-if)#switchport access vlan 3
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 3
sw2(config-if)#


sw1(config)#interface port-channel 1
sw1(config-if)#sw
sw1(config-if)#switchport mode tr
sw1(config-if)#switchport mode trunksw1#show interfaces trunk 
Port Mode Encapsulation Status Native vlan
Po1 on 802.1q trunking 1

Port Vlans allowed on trunk
Po1 1-1005

Port Vlans allowed and active in management domain
Po1 1,2,3

Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Po1 none

sw1#

sw2#show interfaces trunk 
Port Mode Encapsulation Status Native vlan
Po1 auto n-802.1q trunking 1

Port Vlans allowed on trunk
Po1 1-1005

Port Vlans allowed and active in management domain
Po1 1,2,3

Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Po1 1,2,3

sw2#

sw1#show etherchannel summary 
Flags: D - down    P - in port-channel
    I - stand-alone s - suspended
    H - Hot-standby (LACP only)
    R - Layer3   S - Layer2
    U - in use   f - failed to allocate aggregator
    u - unsuitable for bundling
    w - waiting to be aggregated
    d - default port


Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:      1

Group Port-channel Protocol  Ports
------+-------------+-----------+----------------------------------------------

1   Po1(SU)      PAgP  Fa0/1(P) Fa0/2(P) 
sw1#Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

Link-local IPv6 Address.........: FE80::2D0:D3FF:FEC7:3EDE
IP Address......................: 192.168.2.1
Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
Default Gateway.................: 0.0.0.0

C:\>
C:\>ping 192.168.2.2

Pinging 192.168.2.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=28ms TTL=128
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=12ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.2.2:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 28ms, Average = 10ms

C:\>

C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

  Link-local IPv6 Address.........: FE80::2E0:F9FF:FE75:A978
  IP Address......................: 192.168.3.2
  Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
  Default Gateway.................: 0.0.0.0

C:\>
C:\>ping 192.168.3.1

Pinging 192.168.3.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time=13ms TTL=128
Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.3.1:
  Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
  Minimum = 0ms, Maximum = 13ms, Average = 3ms

C:\>


نویسنده : صادق شعبانی

تنها وب سایت صاحب امتیاز این مقاله آموزشی : انجمن تخصصی فناوری اطلاعات ایران tosinso.com

موفق و itpro باشید!


1

2

5

3
نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
0 نظر

هیچ نظری ارسال نشده است! اولین نظر برای این مطلب را شما ارسال کنید...

افرادی که این مطلب را خواندند مطالب زیر را هم خوانده اند