تا %60 تخفیف خرید برای 5 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
مشکل قطعی در سرورهای آسیاتک برطرف شده و درگاه پرداخت سایت فعال است.
در توسینسو تدریس کنید

CISCO LAB 16 : ETHERCHANNEL - LACP

درباره


این مبحث آموزشی تحت سیاست گذاری "CISCO IS EASY! AND ITPRO1400" نگاشته شده است.


سناریو زیر را براساس متد های خواسته شده و الگوریتم LACP کانفیگ کنید .

1
SW1(config)#port-channel load-balance src-ip 
SW1(config)#interface range fa 0/1-2
SW1(config-if-range)#channel-protocol lacp 
SW1(config-if-range)#channel-group 1 mode active

SW2(config)#port-channel load-balance dst-ip
SW2(config)#interface range fa 0/1-2
SW2(config-if-range)#channel-protocol lacp
SW2(config-if-range)#channel-group 1 mode passive

2
SW1#show etherchannel summary 
Flags: D - down P - in port-channel
I - stand-alone s - suspended
H - Hot-standby (LACP only)
R - Layer3 S - Layer2
U - in use f - failed to allocate aggregator
u - unsuitable for bundling
w - waiting to be aggregated
d - default port


Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators: 1

Group Port-channel Protocol Ports
------+-------------+-----------+----------------------------------------------

1 Po1(SU) LACP Fa0/1(P) Fa0/2(P) 
SW1#

SW2#show etherchannel summary 
Flags: D - down P - in port-channel
I - stand-alone s - suspended
H - Hot-standby (LACP only)
R - Layer3 S - Layer2
U - in use f - failed to allocate aggregator
u - unsuitable for bundling
w - waiting to be aggregated
d - default port


Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators: 1

Group Port-channel Protocol Ports
------+-------------+-----------+----------------------------------------------

1 Po1(SU) LACP Fa0/1(P) Fa0/2(P) 
SW2#

SW1#show etherchannel load-balance 
EtherChannel Load-Balancing Configuration:
src-ip

EtherChannel Load-Balancing Addresses Used Per-Protocol:
Non-IP: Source MAC address
IPv4: Source IP address
IPv6: Source IP address

SW1#

SW2#
SW2#show etherchannel loa
SW2#show etherchannel load-balance 
EtherChannel Load-Balancing Configuration:
dst-ip

EtherChannel Load-Balancing Addresses Used Per-Protocol:
Non-IP: Destination MAC address
IPv4: Destination IP address
IPv6: Destination IP address

SW2#

C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

Link-local IPv6 Address.........: FE80::260:3EFF:FEA7:79EE
IP Address......................: 192.168.1.2
Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
Default Gateway.................: 192.168.1.1

C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=25ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=12ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=11ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 1ms, Maximum = 25ms, Average = 12ms

C:\>نویسنده : صادق شعبانی

تنها وب سایت صاحب امتیاز این مقاله آموزشی : انجمن تخصصی فناوری اطلاعات ایران tosinso.com

موفق و itpro باشید!


1

2

5

3
نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
0 نظر

هیچ نظری ارسال نشده است! اولین نظر برای این مطلب را شما ارسال کنید...

افرادی که این مطلب را خواندند مطالب زیر را هم خوانده اند