در توسینسو تدریس کنید

و

با دانش خود درآمد کسب کنید

CISCO LAB 16 : ETHERCHANNEL - LACP

درباره


این مبحث آموزشی تحت سیاست گذاری "CISCO IS EASY! AND ITPRO1400" نگاشته شده است.


سناریو زیر را براساس متد های خواسته شده و الگوریتم LACP کانفیگ کنید .

1

SW1(config)#port-channel load-balance src-ip 
SW1(config)#interface range fa 0/1-2
SW1(config-if-range)#channel-protocol lacp 
SW1(config-if-range)#channel-group 1 mode active

SW2(config)#port-channel load-balance dst-ip
SW2(config)#interface range fa 0/1-2
SW2(config-if-range)#channel-protocol lacp
SW2(config-if-range)#channel-group 1 mode passive

2

SW1#show etherchannel summary 
Flags: D - down P - in port-channel
I - stand-alone s - suspended
H - Hot-standby (LACP only)
R - Layer3 S - Layer2
U - in use f - failed to allocate aggregator
u - unsuitable for bundling
w - waiting to be aggregated
d - default port


Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators: 1

Group Port-channel Protocol Ports
------+-------------+-----------+----------------------------------------------

1 Po1(SU) LACP Fa0/1(P) Fa0/2(P) 
SW1#

SW2#show etherchannel summary 
Flags: D - down P - in port-channel
I - stand-alone s - suspended
H - Hot-standby (LACP only)
R - Layer3 S - Layer2
U - in use f - failed to allocate aggregator
u - unsuitable for bundling
w - waiting to be aggregated
d - default port


Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators: 1

Group Port-channel Protocol Ports
------+-------------+-----------+----------------------------------------------

1 Po1(SU) LACP Fa0/1(P) Fa0/2(P) 
SW2#

SW1#show etherchannel load-balance 
EtherChannel Load-Balancing Configuration:
src-ip

EtherChannel Load-Balancing Addresses Used Per-Protocol:
Non-IP: Source MAC address
IPv4: Source IP address
IPv6: Source IP address

SW1#

SW2#
SW2#show etherchannel loa
SW2#show etherchannel load-balance 
EtherChannel Load-Balancing Configuration:
dst-ip

EtherChannel Load-Balancing Addresses Used Per-Protocol:
Non-IP: Destination MAC address
IPv4: Destination IP address
IPv6: Destination IP address

SW2#

C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

Link-local IPv6 Address.........: FE80::260:3EFF:FEA7:79EE
IP Address......................: 192.168.1.2
Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
Default Gateway.................: 192.168.1.1

C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=25ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=12ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=11ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 1ms, Maximum = 25ms, Average = 12ms

C:\>نویسنده : صادق شعبانی

تنها وب سایت صاحب امتیاز این مقاله آموزشی : انجمن تخصصی فناوری اطلاعات ایران tosinso.com

موفق و itpro باشید!


1

2

5

3

#لابراتوار_etherchannel_با_lacp
عنوان
1 CISCO LAB 1 - Root PRimary AND Root SEcondary رایگان
2 مراحل 3 گانه پروتکل درخت پوشا - CISCO LAB 2 رایگان
3 کاهش زمان همگرایی براساس HELLO TIME و عمق شبکه - CISCO LAB 3 رایگان
4 CISCO LAB 4 - portfast رایگان
5 CISCO LAB 5 - UPLINKFAST رایگان
6 CISCO LAB 6 - BACKBONE FAST رایگان
7 Cisco lab 7 – bpdu guard رایگان
8 Cisco lab 8 –auto recovery error disable رایگان
9 Cisco lab 9 – root guard رایگان
10 Cisco lab 10 – loop guard + bpdu filter رایگان
11 CISCO LAB 11 - HSRP رایگان
12 CISCO LAB 12 - VRRP رایگان
13 CISCO LAB 13 - GLBP رایگان
14 CISCO LAB 14 : ETHERCHANNEL - PAGP PART 1 رایگان
15 CISCO LAB 15 : ETHERCHANNEL LAYER3 - PAGP PART 2 رایگان
16 CISCO LAB 16 : ETHERCHANNEL - LACP رایگان
زمان و قیمت کل 0″ 0
0 نظر

هیچ نظری ارسال نشده است! اولین نظر برای این مطلب را شما ارسال کنید...

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
×

تو می تونی بهترین نتیجه رو تضمینی با بهترین های ایران بدست بیاری ، پس مقایسه کن و بعد خرید کن : فقط توی جشنواره پاییزه می تونی امروز ارزونتر از فردا خرید کنی ....