تا %60 تخفیف خرید برای 3 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
در توسینسو تدریس کنید

مجموعه سناریوهای سیسکو آسان است قسمت 5 : سناریو EtherChannel

این مبحث آموزشی تحت سیاست گذاری "CISCO IS EASY! AND ITPRO1400" نگاشته شده است.بعد از یادگیری مباحث مربوط به ETHERCHANNEL شما باید قادر به حل سناریو مرتبط باشید. سناریو زیر را در نظر بگیرید.

1

خواسته ها

1.بین 2 سوئیچ از طریق پروتکل PAGP ، اترچنل ایجاد کنید .

2.در سوئیچ 0 نوع الگوریتم LOAD-BALANCE باید SRC-DST-MAC و در سوئیچ 1 نوع الگوریتم باید یdst-ip باشد.

3.با توجه به اینکه 2 سمت اترچنل سوئیچ است چه فیچری باعث ارتقای امنیت می شود؟کانفیگ های مربوطه به آنرا انجام دهید.


مباحث مفهومی

1.در سناریو فوق ، در چه شرایطی ، اترچنل درست شکل نمی گیرد؟و خروجی زیر را شاهد خواهیم بود؟

IOU2#show etherchannel summary 
Flags: D - down    P - bundled in port-channel
    I - stand-alone s - suspended

Group Port-channel Protocol  Ports
------+-------------+-----------+-----------------------------------------------
1   Po1(SD)     PAgP   Et0/0(I)  Et0/1(I)  


می دانیم که اگر اترچنل درست شکل بگیرد ، وضعیت کامند خروجی بصورت زیر است :

IOU1#show etherchannel summary 
Flags: D - down    P - bundled in port-channel
    I - stand-alone s - suspended

Group Port-channel Protocol  Ports
------+-------------+-----------+-----------------------------------------------
1   Po1(SU)     PAgP   Et0/0(P)  Et0/1(P)  

IOU1#

2. با توجه به اینکه در یک سمت 4 کلاینت و در سمت دیگر 2 سرور داریم ، چه تمهیداتی جهت جلوگیری از ایجاد گلوگاه انجام می دهید؟ ایا در این سناریو ما چنین مشکلی داریم؟چه تغییری باید در سناریو انجام شود؟

3.شما بعنوان ادمین شبکه itpro در صورتی که در شبکه ، غیر از سوئیچ های کاتالیست سیسکو ، سوئیچ های برند دیگری هم دارید جهت ایجاد اترچنل از چه پروتکلی استفاده میکنید؟

4.اگر بخواهید از مد on استفاده کنید جهت جلوگیری از اشتباهات انسانی چه تمهیدی انجام می دهید؟

موفق باشید.نویسنده و تهیه کننده : صادق شعبانی

تنها وب سایت صاحب امتیاز و حق نشر این مبحث آموزشی : انجمن تخصصی فناوری اطلاعات ایران tosinso.com

موفق و itpro باشید!


#نوبت_شما #سناریو_اترچنل

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
2 نظر
افرادی که این مطلب را خواندند مطالب زیر را هم خوانده اند