در توسینسو تدریس کنید

و

با دانش خود درآمد کسب کنید

آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 1 : معرفی دوره

سلام . به دوره آموزشی سیسکو آسان است! خوش آمدید! ( به روز رسانی 5 اسفند 1395 ) این مجموعه آموزشی ( که پیش بینی میشود یک دوره حداقل 80-90 ویدیویی باشد) از ابتدایی ترین مباحث شروع شده که در قسمت نخست ، مباحثی در خصوص ip و مباحث پیرامون آن مثل سابنتینگ ، مطرح شده و سپس برای آشنایی بیشتر شما عزیزان ، در ادامه مباحث سراغ آموزش نرم افزار شبیه ساز می رویم.

در بعضی از ویدیوها در کنار ویدیو من یک فایل PDF هم گذاشته ام تا به درک مبحث مربوطه کمک کند.
تا قبل ازتاریخ فوق ، سیسکو آسان است یک برند ویدیویی بود ولی الان تغیرش میدم به یک برند آموزشی که چندین هدف رو دنبال میکنه از جمله :

1.مقالات آموزشی
2.کامل کردن دانشنامه دوره
3.ارائه پادکست صوتی

و ....

حتما" ببینید :
صفحه رسمی دوره و توضیحات اضافه تر


تهیه کننده : صادق شعبانی
تنها وب سایت صاحب امتیاز و حق نشر این ویدیو آموزشی : انجمن تخصصی فناوری اطلاعات ایران tosinso.com
ITPRO باشيد.

عنوان
1 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 1 : معرفی دوره 5′:35″ رایگان
2 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 2 : تبدیل به مبنای 10 32′:5″ رایگان
3 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 3 : تبدیل مبناها به 10 17′:23″ رایگان
4 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 4 : تبدیل مبناهای مختلف 31′:10″ رایگان
5 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 5 : مبانی شبکه 37′:44″ رایگان
6 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 6 : مفاهیم آدرس IP 29′:36″ رایگان
7 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 7 : مفاهیم آدرس IP 25′:4″ رایگان
8 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 8 : مفاهیم آدرس IP 39′:58″ رایگان
9 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 9 : مفاهیم آدرس IP 27′:34″ رایگان
10 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 10 : کابل شبکه و سوئیچ 53′:52″ رایگان
11 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 11 : پروتکل ARP 25′:49″ رایگان
12 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 12 : مروری بر آموخته ها 21′:24″ رایگان
13 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 13 : چه یاد می گیریم ؟ 19′:11″ رایگان
14 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 14 : سورپرایز ویژه !! 11′:38″ رایگان
15 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 15 : آموزش Subnetting 45′:44″ 7,700
16 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 16 : مبحث VLSM 47′:19″ 9,350
17 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 17 : طراحی IP Plan شهر 1:7′:28″ 13,750
18 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 18 : آموزش Subnetting 36′:16″ رایگان
19 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 19 : آموزش Subnetting 36′:25″ 7,700
20 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 20 : محاسبه آنلاین IP 55′:24″ 11,000
21 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 21 : آموزش Supernetting 8′:21″ رایگان
22 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 22 : آموزش Supernetting 22′:2″ رایگان
23 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 23 : CIDR و Wildcard 18′:59″ رایگان
24 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 24 : چرا سیسکو بیاموزیم؟ 28′:23″ رایگان
25 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 25 : مقدمات سویچینگ 25′:4″ رایگان
26 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 26 : شبیه ساز شبکه 1 45′:24″ رایگان
27 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 27 : شبیه ساز شبکه 2 1:9′:45″ 7,150
28 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 28 : شبیه ساز شبکه 3 1:25′:12″ 11,550
29 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 29 : شبیه ساز شبکه 4 1:46′:57″ 13,750
30 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 30 : شبیه ساز شبکه 5 1:9′:57″ 1,650
31 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 31 : شبیه ساز شبکه 6 1:15′:13″ 5,500
32 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 32 : شبیه ساز شبکه 7 1:18′:35″ 3,300
33 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 33 : شبیه ساز شبکه 8 31′:25″ رایگان
34 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 34 : مقدمات روتر و سویچ 33′:4″ 7,700
35 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است قسمت 35 : مقدمات روتر و سویچ 2 1:14′:26″ 9,350
36 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 36 : دستورات مقدماتی 54′:14″ 9,350
37 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است قسمت 37 : مقدمات روتر و سویچ 3 1:4′:34″ 9,350
38 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است قسمت 38 : مقدمات روتر و سویچ 4 20′:25″ 5,500
39 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 39 : دستور Telnet یک 1:20′:39″ 8,800
40 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 40 : دستور Telnet دو 51′:41″ 3,300
41 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 41 : آزمون دانش سیسکو 8′:36″ رایگان
42 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 42 : سناریو Subnetting 52′:21″ 11,000
43 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 43 : Secure Shell یا SSH 1:23′:26″ 11,000
44 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 44 : مفاهیم VLAN 32′:8″ 6,600
45 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 45 : مفاهیم Trunk 56′:2″ 9,350
46 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 46 : مفاهیم VTP 45′:28″ 7,700
47 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 47 : InterVLAN Routing 1:20′:46″ 11,000
48 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 48 : InterVLAN Routing 33′:1″ 4,400
49 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 49 : آموزش Port Security 1:6′:42″ 9,350
50 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 50 : Spanning Tree یک 48′:58″ 6,600
51 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 51 : PDF امنیت سیسکو رایگان
52 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 52 : Spanning Tree دو 1:13′:40″ رایگان
53 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 53 : Spanning Tree سه 52′:29″ 6,600
54 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 54 : Spanning Tree چهار 1:31′:33″ رایگان
55 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 55 : Spanning Tree پنج 1:22′:21″ 7,700
56 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 56 : Spanning Tree شش 1:29′:36″ 7,700
57 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 57 : Spanning Tree هفت 1:4′:59″ 7,700
58 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 58 : Spanning Tree هشت 43′:13″ 7,700
59 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 59 : IOU WEB 54′:55″ رایگان
60 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 60 : مفاهیم FHRP 40′:39″ رایگان
61 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 61 : بررسی پروتکل HSRP 1:19′:32″ 10,780
62 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 62 : بررسی پروتکل GLBP 1:8′:53″ 10,780
63 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 63 : TOSINSO 1400 52′:14″ رایگان
64 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 64 : بررسی پروتکل VRRP 58′:30″ رایگان
65 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 65 : مفهوم EtherChannel 2:7′:3″ 11,000
66 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 62 : SPAN و RSPAN 1:38′:21″ رایگان
زمان و قیمت کل 54:56′:25″ 292,710
43 نظر
فرهاد پریدار

با سلام

موفق باشید ، من از امروز شروع کردم با شما بریم جلو

صادق شعبانی

ممنون.انشالله که دوره خوب و پرباری داشته باشیم ": )

navid_nejati

باسلام

لینک دانلود فیلم متاسفانه خراب هست.لطفا بررسی بفرمائید.

متشکرم

صادق شعبانی

بله ، درسته . متاسفانه لینک ها مشکل دارن مجدد به ادمین سایت اطلاع میدم ولی موقتا" برای دانلود بجای استفاده از آیکون لینک دانلود و یا کپی آدرس اون فایل در برنامه دانلود ، ابتدا بذارید فیلم اجرا بشه ، بعدش

1

روی فیلم راست کلیک کنید و SAVE VIDEO AS رو بزنید و با نام دلخواه اونو ذخیره کنید . اینطوری اون ویدیو از طریق مرور گرتون دانلود میشه .

2

سیدرضا بازیار

لطفا در حد یک پاراگراف در بالا توضیح دهید که سیسکو چیست و چه کاربردی دارد

صادق شعبانی

سلام به شما itpro عزیز ": )

البته که اینکار رو در ویدیوهای خود سیسکو خواهم کرد و اولین ویدیو درخصوص همین مورد خواهد بود منتها توضیحات سیسکوئی در ویدیوهای خود سیسکو ولی به درخواست شما ، چشم . وقتی ویدیو مربوطه گذاشته شد ضمن آوردن بخشی از توضیحات در اینجا ، لینکی برای ارجاع به آن ویدیو خواهم گذاشت.

ITPRO باشید !

سیدرضا بازیار

اگه ممکنه در همین جا به صورت متن توضیح بدید

چون واقعا در نگاه اول ممکنه کسی ندونه اصلا سیسکو چیه و اصلا چرا باید سیسکو رو یاد بگیره

pouria razavi

سلام

میخواستم ببینم که این دوره کامل است یا هنوز فیلم اضاف میشه؟

صادق شعبانی

سلام.

خیر - ویدیوها در حال تکمیل هستن - انشالله تا پاییز دوره اش تموم میشه.

احسان قاسمی

سلام

آیا شما در این دوره static dst-nat هم آموزش دادین؟!

صادق شعبانی

سلام .منظورتون دسترسی کاربران از اینترنت به سرورهای داخل شبکه هست؟اگه پاسختون مثبته باید بگم بله.سرویس خاصی مد نظرتونه؟

البته nat کاربردای بیشتری هم داره و تو بحث provider ها از nat استفاده های دیگه ای هم میکنن.اما کلا" حداقل تو ccna ، بحث nat تو static و dynamic و pat گفته میشه .

اتفاقا" دارم مباحث رو و اسلایدهای مربوطه رو جمع و جور میکنم که ویدیشو ظرف چند روز آینده رکورد بگیرم . اگه مبحث خاصی هست بگین که روی اون تمرکز بیشتری داشته باشم.

احسان قاسمی

این توسط eh.gh206 در تاریخ دوشنبه, 28 آبان 1397 حذف شده است.

Reason: 111

دقیقا...

من یک شبکه دارم که میخوام یک سرور رو با Ip 192.168.250.8 رو به ip 10.139.6.9 از بیرون ببینم....

این دستور رو میزنم:

ip nat outside source static 192.168.250.8 10.139.6.9

ولی متاسفانه جواب نمیده بهم...

توی اینترفیس داخلی ip nat inside و توی اینترفیس خارجی ip nat outside رو هم میزنم ولی جوابی نمیگیرم ازش...

مرتضی سلیمانی

سلام مهندس

چرا در ساخت زیرشبکه که توضیح دادید IP 10.0.0.0/12 با 10 تا زیر شبکه مگه نباید برای ساختار بیت ها رو از سمت چپ که نت هستند شروع کرد؟ اما شما از سمت راست شروع به این کار کردید؟

صادق شعبانی

سلام

معمولا" من حساب میکنم برای تعداد زیر شبکه ها چند بیت نیاز دارم ، بیت ها هم 2 دسته هستند یا net هستند یا host ، بیت های سمت راست همیشه host هستند که وضعیت اونها اصلا" مهم نیست.

من احتمالا" گفتم برای 10 تا زیر شبکه n تا بیت نیاز دارم ، پس ااز کل مجموعه بیت های هاست ، 4 تاشو ( همونهایی که به net نزدیک هستند ) قرض گرفتم دادم به نت شد اسلش 16

ببین تصویر پایین رو

2

من حدود 20 تا بیت هاست داشتم ، 2 تا اکتد ( = 2 بایت = 16 بیت ) و 4 تا بیت هم نزدیک بیت های net . من کدومها رو جدا کردم ؟ اون 4 بیت همسایه net id هام.

1

در کل ، در کل ، شما از هاست و از بیت های دیوار به دیوار net قرض میگیرن و به net اضافه میکنید ، این قرض گرفتن حتی ممکنه باعث بشه تنها 1 بیت برای شما در هاست بمونه.

حالا شاید منظور من تو اون ویدیو از اینکه گفتم سمت راست ، سمت راست بیت net بوده و نه کلا" سمت راست اکتد .

امیدوارم توضیحم کامل بوده باشه.ممنون از شما.

مرتضی سلیمانی

net

این عکس رو نگاهی بندازید

من از این که بیت ها از سمت راست شروع شدن متوجه نشدم

صادق شعبانی

از سمت راست شروع شدن یعنی تو اون کادر زرد رنگ ترتیبشون بصورت زیر هست ؟

0000

0001

0010

0011

0100

اگه اره بگید توضیح بدم.

مرتضی سلیمانی

همینو نمیدونم او نجا که گفتید 2 شبکه زیر ساخت درست کنید فهمیدم چی شد چون از سمت چه 2 بیت اضاف شد اما تو این 10 تا از سمت راست اضافه شدن گیچ شدم تو این دو مورد

مرتضی سلیمانی

این مسئله رو واسه من حل کنید استاد من گیرم

چرا اونجا که ip 192.168.1.024 که بعدش شد 192.168.2.025 اما برای محاسبه سابنت از سمت چپ شما شروع کردید

اما در مرحله بعدش همه چیز عوض شد

صادق شعبانی

اول از همه من یک درخواست دارم و اون اینکه فیلم های تبدیل مبنا رو حتما" ببینید ، اونجا من کامل مبنای 2 رو توضیح دادم.

خب حالا مشکل اول و اینکه چرا شمارش بصورت زیر در مبنای 2 هست

0000

0001

0010

0011

اینها همه در مبنای 2 هستند که در مبنای 10 اگه شمارش صورت بگیره میشه

0

1

2

3

هر بیت در مبنای 2 برابر با یک عدد در مبنای 10 هستن ، سیستم شمارش ما اینکه مثلا" میگیم 110 خب این عدد درسته که تماما" 0 و 1 هست اما در مبنای 10 هست درست مثل عدد 187887 ، تو ویدیو های تبدیل مبنا این رو کامل توضیح دادم.

هر بیت در مبنای 2 یک ارزشی داره ، که به ترتیب از سمت راست ارزش اونها

1 2 4 8 16 32 64 ...

هست

ارزش بیت اول - 2 به توان 0

ارزش بیت دوم - 2 به توان 1

ارزش بیت سوم - 2 به توان 2

ارزش بیت چهارم - 2 به توان 3

یعنی 2 به توان n و به مقدار n یکی یکی اضافه میشه.تا اینجا مشکلی نیست؟

صادق شعبانی

در مورد زیر شبکه های

192.168.1.0 اسلش 24

192.168.2.0 اسلش 25

اشکال شما دقیقا" سر چیه ؟

کامل مشکلتونو بگید من بگم.

صادق شعبانی

همون 2 تازیر شبکه ، برای 2 تا زیر شبکه چند بیت نیاز داریم ؟ 1 بیت ، این بیت بصورت باینری یا میتونه 0 باشه یا 1 ، من از فرمول 2 به توان n محاسبه میکنم چند بیت نیاز دارم ، هر تعداد بیتی که نیاز داشتم از هاست قرض میگیرم میدم به net.

صادق شعبانی

باز اگه مشکلی بود که من حس میکنم احتمالا" هست ، مشکل تونو و تصویرشو تو paint با اون بیت هایی که باهاش به مشکل خوردین بکشین و بگین من ببینم با کدوم بیت ها مشکل پیدا کردین.

مرتضی سلیمانی

net1

net2

این تفاوتها را من گیچ کرده

poneh35

سلام

من تازه میخوام سیسکو رو شروع کنم ایا برای دوره های شما پیشنیازی لازمه یا میتونم از همین ویدئوها شروع کنم؟

صادق شعبانی

سلام.

پیشنیاز خاصی نداره.من از 0 شروع کردم و می برمش به سمت سطوح بالا.

یک توضیح رو لازم میدونم که همین ابتدا به شما بگم ، سیسکو برای خودش 3 تا سطح ccna - cnp و ccie داره که دوره اولش میشه ccna و الان مهندس شوهانی عزیز دارن ویدیوهای همین دوره رو با همون سرفصل ها میگذارند.

به نظر شخصی من ، کسی که میاد تو فیلد سیسکو ، وقتی که دوره اش ، حالا هر کدومش ، تموم شد یک اشکال اساسی داره و اون بحث کامند ها و داشتن sample هایی جهت مرور سناریوهاست.این موضوع نقطه ضعفی هست که به نظر من وجود داره.

من به جای اینکه بیام الان ccna بگم و بعدش برم ccnp ، میخوام سرفصل های مشترک بین 2 دوره و حتی یکسری مباحث بیشتر رو از ccnp در همین دوره بگم و مثلا" به جای اینکه یه بحثی مثل fhrp رو دوبار در 2 دوره بخونیم ، یکجا بخونیمش. در کنار ویدیو ها ، مبحث مرور شب امتحانی هم باشه تا هر موقع خواستیم هم یک سناریو 0 تا 100 داشته باشیم و تو مباحثی مثل نوبت شما ، دانش خودمون رو محک بزنیم.

میدونم دیر یا زود ، در انجمن ما دوره های سیسکو مثل ccna 200-125 ، ccnp route - ccnp switch و ... تهیه میشن ، اما تمامش دوره ی ویدیو ای هست و هدف نهایتا" گفتن سرفصل ها ، اما من هدفم این نیست.هدف اصلی من گرفتن ccie هست ، من میدونم چه چالش هایی داریم ، میخوام بااین دوره ویدیوای ، که حالا در کنارش آفرهای دیگه هم هست ، راه رو برای خودمون به سمت مقاطع بالا هموار کنیم.

ممکنه بزرگواری بیاد بگه نه من هدفم فقط ccna هست و یه آشنایی مختصر ، من میگم در اینصورت ویدیوهای مهندس شوهانی رو دنبال کنه ، یکی هم ممکنه بیاد بگه نه ، دوست دارم بیشتر از ccna بدونم ، این دوره ویدیوای ،گزینه دومه ، سرفصل های یکسری از مباحث بیشتر از ccna هست ، با اینکه شاید این دوره یک دوره غیر رسمی باشه اما دارم به این فکر میکنم وقتی رفتیم بالا ، اگه موضوعی رو فقط خواستیم مرور کنیم به جای اینکه جزوه مون رو زیر رو رو کنیم سراغ آفرهای همین برند در itpro بیایم ( مثل مرور شب امتحانی ) و 5 دقیقه ای مرور کنیم.یا حتی گاهی تو مترو و ایستگاه اتوبوس بودیم به جای اینکه سرمون تو گوشی باشه ، پادکست های آموزشی رو گوش کنیم .این چیزی هست که من دنبالشم و عملیاتیش خواهم کرد.

باز همه چیز به نظر شما بستگی داره.

تشکر از نظر شما.

behzad_p

با سلام

در ویدیوی شماره 3 که مربوط هست به تبدیل از مبنای 10 به سایر مبناها در قسمتی از ویدیو شما گفتین حالا باید اعداد رو 4 تا 4 جدا کنیم

سوال : از چه سمتی باید این کارو کرد ؟ ایا تفاوتی داره ؟

راهنمایی کنید

ممنون

صادق شعبانی

سلام

در مورد تبدیل مبنا از مبنای 10 به سایر مبناها به نظر من 3 روش وجود داره و هر کدوم بسته به موقعیت خودشون استفاده میشه ، مثلا" ما تو هنرستان چون این درس رو تو تو کتاب مبانی دیجیتال میخوندیم روش تبدیل مبنا تقسیم های متوالی بود که کمی وقت گیر بود

اما به هر حال اون 3 روش اینا هستن :

1.تقسیم های متوالی

2.روش ذهنی ( نوشتن ارزش مکانی هر بیت و محاسبه سریع )

3.استفاده از ماشین حساب


اما در مورد سوالتون ، اینکه چند تا چند تا جدا بشه ، من گمونم اون چیزی که گفتم تبدیل مبنای 10 به 16 بوده که ابتدا به مبنای 2 برده شده بعد 4 تا 4 تا جدا شده.

بله تفات داره. مبنای 2 در واقع 2 به توان n و یعنی 2 به توان 1

مبنای 8 یعنی 2 به توان 3

16 یعنی 2 به توان 4

معمولا" یه روش تبدیل مبنا از مبنای 10 به هر مبنایی این هست که ابتدا اون رو ببریم مبنای 2 بعد با توجه به مقدار n تعداد بیت ها رو جدا کنیم و حالا مثلا" ببینم اون 3 یا 4 بیت در مبنای 10 چند میشه.

مثلا" 125 در مبنای 10 رو من میخوام مبنای 8 و 16 رو بدونم ، 8 و 16 هر جفتش توانی از 2 هست پس من اول اونها رو به مبنای 2 می برم و از مبنای 2 به مبنای 8 و 16 خواهم برد.ببین

(125)10 = ( 01111101 ) 2

(0111   1101)2 = ( 7 D )16

(01  111  101 )2= ( 175 )8 

وقتی به مبنای 2 بردید از سمت راست بسته به تعداد N اون مبنایی که می خواهید ببیرید بیت هار و جدا کنید و مثلا" قصد دارید مبنای 16 ببرید و 5 بیت بیشتر ندارید ، از سمت راست 4 تا جدا می کنید ، بعد بیت 5 رو برای اینکه 4 بیت داشته باشید سمت جپ اون 3 تا 0 می گذارید.

(1  1111)2=(X)16

(0001 1111)2=( X )16
behzad_p

یعنی اگر درست متوجه شده باشم مثلا اگر قرار هست بر مبنای 16 برده بشه باید تبدیل شده بر مبنای 2 رو از سمت راست 4 تا 4 تا جدا کنم

بر مبنای 8 باید 3 تا 3 تا جدا کنم

درست متوجه شدم

صادق شعبانی

بله کاملا" درسته.

مبنای 2 یه مبنای واسط بین مبنای 10 و مبناهایی که توانی از 2 هستند ( مثل 8 یا 16 ) می باشد.بخاطر همینم هست که میگن اگه خواستین از 10 برین 8 یا 16 اول ببرینش مبنای 2 و از اونجا به مبنایی که مد نظرتون هست.

برداشت شما با چیزی که گفتم کاملا" درسته.

behzad_p

درود بر شما

behzad_p

با سلام مجدد

استاد خواستم بدونم چرا ارزش مبناهای اوکتال و هگزادسیمال یکی کمتر از خود مبنا هست .

لطفا راهنمایی کنید

با سپاس

صادق شعبانی

یعنی دارین میگین مبنای 8 چرا 8 نداره و سر 7 تموم میشه و مبنای 16 چرا آخرش 16 نداره

خب واضحه

ببین مبنای 8 بازه اش بین چند تا چنده ؟ 0 تا 7 یعنی مجموعا" 8 عدد

مبنای 16 هم همینطور ، بین 0 تا 15 و مجموعا" 16 تا.

حتی مبنای 10 بازه اش بین 0 تا 9 هست .مبنای 10 یعنی اون بازه شامل 10 عدد باشه و نه اینکه خود 10 تو بازه باشه و همینطور مبناهای دیگه.این قابل بسطه.

behzad_p

سپاس

توضیحاتتون کامل و دقیق - کاملا متوجه شدم

poneh35

با سلام

این دوره مربوط به CCNA R&S میشه؟

صادق شعبانی

سلام - بله اما مباحث اون بیشتر از CCNA هست تا جایی که برخی از مباحث میره تو CCNP و یه سری از مباحثی که تو CCNP یا همین CCNA بهش گذری نگاه میشه ، مثلا" BGP در CCNA خیلی تخصصی وارد اون نمیشن اما من میخوام کامل اینجا بازش کنم یا یه سری مباحث دیگه مثل QOS یا MPLS رو اینجا کامل باز کنم.

یعنی اگه یه بحث 0-100 باشه ، 0تا 50 برای CCNA و مابقیش میشه CCNP من گفتم نه ، 0 تا 100 یکجا و در یک ویدیو .

اما چون میخوام جدا از موارد بالا ، دوره ای دربیاد که هیچ نمونه خارجی نداشته باشه ، برای مرور همه ی مباحث فرار در سیسکو ، مبحث شب امتحانی که بصورت SAMPLE سناریو ها و کامندها رو اونجا اوردم و مورد توجه دوستان واقع شده است.در صورتی که تمایل داشتین حتی اگه از ویدیوهای این دوره استفاده نمی کنید یا آموزشگاه میرید نگاهی به مرور شب امتحانی بیندازید.

تشکر از شما

poneh35

این دوره به اتمام رسیده؟

صادق شعبانی

خیر - هنوز کار داره و هیچ زمانی هم نمیتونم بدم که دقیقا" کی تموم میشه .اما اینو میتونم بگم ویدیوهای بعدی بحث طراحی 3 لایه و CEF SWITCHING- مرور مباحث سوئچینگ و بعدش سناریو جامع سوئیچنگ خواهد بود.

محمدرضا سربازوطن

سلام

با چه دستوری میتونیم بفهمیم بر روی کدام یک از پورتهای سوئیچ 1x. اعمال نشده است ؟

SaeidSK

باسلام این دوره کل مبحث CCNA Routing and Swiching رو شامل میشه؟

مثلا اگه بخواهیم یه دوره CCNA R&S رو بگذرونیم تا بتونیم وارد امنیت بشیم این دوره مناسبه؟

یه سوال دیگه ، پیش نیاز این دوره چیه؟باید ویندوز سرور هم بلد باشیم؟

صادق شعبانی

سلام

ممنون از کامنتتون

حقیقت اینه که بر خلاف چیزی که تو توضیحات مقدماتی دوره ( یعنی تو خود دوره ها که برین نوشته شده پیشنهاد میشه قبل ccna این رو بگذرونید و اینا ) اینطور نیست

، در واقع من میخواستم و میخوام که این دوره مختص اون علاقه مندان به سیسکو باشه که بخوان یک ضرب 3 تا دوره ccna و ccnp route , switch رو بگذرونن و تا همین الانش با همین تعداد ویدیوها من به چیزی که خواستم نرسیدم و اون هدف محقق نشده.

سرفصل های این دوره اینهاست ( کلیک ) که بیشتر از خود ccna یا ccnp هست ولی زمانبر هست و الان دارم ویدیوهای روتینگ دوره با رعایت پیشنیاز ها همونطور که در ccnp route هست آماده میکنم و میام جلو که با این روند این دوره ، یعنی دوره سیسکو آسان است از دوره های تکمیل شده خارج میشه و به دوره های تکمیل انجمن اضافه میشه که اونوقت و به مرور مباحث بهش اضافه میشه که این مسئله زمانبر خواهد بود.

نگاه من به مباحث و آموزش اینه که الان من یه دوره اماده کنم و بذارم که تا مدتها کاربردی باشه و نه اینکه یه دوره بذارم بعد 2 سال اکسپایر بشه بعد سیسکو اگزم نامبر جدید بده بعد دیگه یه دوره آموزشی با اگزم نامبر قبلی دیگه کلا فراموش بشه.

اما همین الانش مباحث stp و fhrp هم پوشانی با مباحث ccna و ccnp داره و مباحث سابنتینگ مورد استقبال کاربران انجمن قرار گرفته.

پس جواب سوال اولتون خیر هست ، چه دوره بعدا تکمیل بشه و چه الان که گفتم بهر صورت دوره شامل مباحث مقدماتی و پیشرفته خواهد بود.البته باید این رو هم در نظر داشت که دوره ccna اولین قدم و گام برای ورود به دنیای سیسکو هست و الان دوره ccna v3 توسط مهندس شوهانی عزیز تهیه شده که در قسمت دوره ها موجود هست.

با این دیفالت سوال دوم شما رو جواب میدم که شما دوره ccna رو میگذرونید و نه الزاما این دوره سیسکو آسان است یا دوره های انجمن ، بهر صورت این دوره رو شما می گذرونید ، حالا با این دیفالت من قبلا نظرم این بود که برای ورود به دنیای امنیت بهتره که اول ccnp بشیم بعد مثلا وارد دنیای امنیت بشیم و یه دوره ای مثل ccna security رو بگذرونیم.

البته من این دوره ccna security رو نگذروندم ولی الان که اموزش های ceh و ecsu رو گذروندم دیدم بهتره ، یعنی این نظر منه ها ، باز ممکنه نظر دیگر اساتید متفاوت از نظر من باشه ولی نظر من اینه و دلیل هم براش دارم ، بعد از دوره ای مثل ccna برین سراغ یادگیری کالی لینوکس و یادگیری تست نفوذ با کالی ، حداقل با حملات mitm آشنا بشین و این یعنی گذروندن دوره ای مثل ceh رو بگذرونید که دید امنیت به شما میده ولی در کنارش حتما کالی لینوکس رو یاد بگیرین که حالا از اون طریق بتونید حملات خودتون رو انجام بدید و یادبگیرین وقتی به شبکه شما حمله ای میشه دقیقا چطور میشه و شما کامل نحوه اون اتکی که توسط کالی یا ابزار های دیگه انجام میشه رو یاد بگیرین نه اینکه مثلا فقط به شما تو دوره یه اسمی رو بگن و کامندهایی رو بزنن که اصلا هیچ آشنایی با کالی نداشته باشید.

برای دوره ccna ، معمولا بعد از دوره مایکروسافت میان سروقت سیسکو یا با هم اینو یاد میگیرن ولی کلا" به هم ربطی نداره .مایکروسافت مثل چیدن وسایل داخل خونست ولی سیسکو مثل اینه که بخوای ارتباط واحدهای مختلف رو با هم برقرار کنی.

اگه ابتدای دنیای شبکه هستید اول دوره network+ مهندس نصیری رو بگذرونید ، بعد اگه تمایل داشتید برای مباحث سابنتینگ ایا fhrp ها از ویدیوهای این دوره استفاده کنید و به همه دوستانم گفتم به شما دوست عزیز هم میگم اگه هدف شما تنها ccna هست از دوره ccna v3 مهندس شوهانی عزیز استفاده کنید و اگه تا اون زمان این دوره کامل شد و علاقه مند بودید که یه دوره ای کامل باشه که همه چیز رو یکجا داشته باشه میتونید سراغ این دوره بیاید که البته گمونم بخاطر مشغله هایی که من دارم تا 6 ماه اول سال 97 دیگه بتونم بگم که همه ویدیوهای این دوره آماده شده!

برای شما دوست عزیز itpro ای آرزوی موفقیت و سربلندی در همه مراحل زندگی دارم .

ESardari

سلام،

آقای مهندس در کدام ویدئو یا ردیف شماره چند، آموزش راه اندازی DHCP هست؟

صادق شعبانی

سلام ، اگه تو عناوین ویدیو ، اون ویدیو مد نظر نبود حتما نذاشتمش ولی قبلا من سناریوش رو بصورت نکته اینجا گذاشتم ، روی لینکش کلیک کنید نکته اش میاد.

ممنون از شما

---------------

فهرست نکات

سناریو dhcp

ESardari

خیلی خیلی متشکرم

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
×

تو می تونی بهترین نتیجه رو تضمینی با بهترین های ایران بدست بیاری ، پس مقایسه کن و بعد خرید کن : فقط توی جشنواره تابستانه می تونی امروز ارزونتر از فردا خرید کنی ....