تخفیف های ویژه عیدانه توسینسو
تا 60 درصد تخفیف ویژه
00ساعت 00دقیقه 00ثانیه

آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 5 : مبانی شبکه

سرفصل های این ویدیو

مدل مرجع OSI
مدل TCP/IP

cisco


آنچه در این ویدیو خواهیم دید

در ابتدای این ویدیو در نخستین گام ، به مدل مرجع OSI پرداخته شد ، به طور مختصر هر 7 لایه بررسی شدند .برای هر لایه از واحدی برای شمارش بسته ها تحت عنوان PDU استفاده میشود که در این ویدیو آورده شده است.از مطالب مهمی که میتوان به آن اشاره کرد نخست بحث پورت در لایه TRANSPORT (و همچنین نشان دادن کامند مربوطه برای مشاهده آن در کامپوتر ) و بررسی پروتکل های TCP یا UDP است که با ذکر مثال کامل تشریح شده است. در ادامه بحث ، به مدل TCP/IP و لایه های آن پرداخته شده است.

OSI


PORT

( لینک دریافت تصویر مربوط به آدرس پورت ها که درویدیو به آن اشاره شد.)
لینک دانلود مدل OSI و TCP/IP در یک فایل ZIP


پیشنهاد

در زمان آپلود ویدیوها ، بنا به دلایلی ، برخی ویدیوها خارج از نوبت خود و زودتر از سایرین گذاشته میشود ( و چون هم اکنون امکان تغییرشماره آنها وجود ندارد ) پیشنهاد میگردد برای دسترسی سریع به مبحث مورد نظر خود در بین ویدیوهای این دوره ( سیسکو آسان است ) و یا تمام ویدیوها ( سایر دوره ها ) ، روی فهرست ( ویدیو اول ) کلیک کنید.


نویسنده و تهیه کننده: صادق شعبانی
ITPRO باشید!

عنوان
1 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 1 : معرفی دوره 5′:35″ رایگان
2 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 2 : تبدیل به مبنای 10 32′:5″ رایگان
3 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 3 : تبدیل مبناها به 10 17′:23″ رایگان
4 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 4 : تبدیل مبناهای مختلف 31′:10″ رایگان
5 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 5 : مبانی شبکه 37′:44″ رایگان
6 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 6 : مفاهیم آدرس IP 29′:36″ رایگان
7 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 7 : مفاهیم آدرس IP 25′:4″ رایگان
8 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 8 : مفاهیم آدرس IP 39′:58″ رایگان
9 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 9 : مفاهیم آدرس IP 27′:34″ رایگان
10 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 10 : کابل شبکه و سوئیچ 53′:52″ رایگان
11 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 11 : پروتکل ARP 25′:49″ رایگان
12 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 12 : مروری بر آموخته ها 21′:24″ رایگان
13 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 13 : چه یاد می گیریم ؟ 19′:11″ رایگان
14 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 14 : سورپرایز ویژه !! 11′:38″ رایگان
15 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 15 : آموزش Subnetting 45′:44″ 7,700
16 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 16 : مبحث VLSM 47′:19″ 9,350
17 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 17 : طراحی IP Plan شهر 1:7′:28″ 13,750
18 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 18 : آموزش Subnetting 36′:16″ رایگان
19 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 19 : آموزش Subnetting 36′:25″ 7,700
20 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 20 : محاسبه آنلاین IP 55′:24″ 11,000
21 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 21 : آموزش Supernetting 8′:21″ رایگان
22 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 22 : آموزش Supernetting 22′:2″ رایگان
23 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 23 : CIDR و Wildcard 18′:59″ رایگان
24 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 24 : چرا سیسکو بیاموزیم؟ 28′:23″ رایگان
25 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 25 : مقدمات سویچینگ 25′:4″ رایگان
26 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 26 : شبیه ساز شبکه 1 45′:24″ رایگان
27 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 27 : شبیه ساز شبکه 2 1:9′:45″ 7,150
28 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 28 : شبیه ساز شبکه 3 1:25′:12″ 11,550
29 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 29 : شبیه ساز شبکه 4 1:46′:57″ 13,750
30 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 30 : شبیه ساز شبکه 5 1:9′:57″ 1,650
31 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 31 : شبیه ساز شبکه 6 1:15′:13″ 5,500
32 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 32 : شبیه ساز شبکه 7 1:18′:35″ 3,300
33 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 33 : شبیه ساز شبکه 8 31′:25″ رایگان
34 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 34 : مقدمات روتر و سویچ 33′:4″ 7,700
35 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است قسمت 35 : مقدمات روتر و سویچ 2 1:14′:26″ 9,350
36 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 36 : دستورات مقدماتی 54′:14″ 9,350
37 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است قسمت 37 : مقدمات روتر و سویچ 3 1:4′:34″ 9,350
38 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است قسمت 38 : مقدمات روتر و سویچ 4 20′:25″ 5,500
39 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 39 : دستور Telnet یک 1:20′:39″ 8,800
40 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 40 : دستور Telnet دو 51′:41″ 3,300
41 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 41 : آزمون دانش سیسکو 8′:36″ رایگان
42 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 42 : سناریو Subnetting 52′:21″ 11,000
43 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 43 : Secure Shell یا SSH 1:23′:26″ 11,000
44 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 44 : مفاهیم VLAN 32′:8″ 6,600
45 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 45 : مفاهیم Trunk 56′:2″ 9,350
46 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 46 : مفاهیم VTP 45′:28″ 7,700
47 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 47 : InterVLAN Routing 1:20′:46″ 11,000
48 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 48 : InterVLAN Routing 33′:1″ 4,400
49 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 49 : آموزش Port Security 1:6′:42″ 9,350
50 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 50 : Spanning Tree یک 48′:58″ 6,600
51 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 51 : PDF امنیت سیسکو رایگان
52 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 52 : Spanning Tree دو 1:13′:40″ رایگان
53 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 53 : Spanning Tree سه 52′:29″ 6,600
54 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 54 : Spanning Tree چهار 1:31′:33″ رایگان
55 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 55 : Spanning Tree پنج 1:22′:21″ 7,700
56 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 56 : Spanning Tree شش 1:29′:36″ 7,700
57 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 57 : Spanning Tree هفت 1:4′:59″ 7,700
58 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 58 : Spanning Tree هشت 43′:13″ 7,700
59 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 59 : IOU WEB 54′:55″ رایگان
60 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 60 : مفاهیم FHRP 40′:39″ رایگان
61 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 61 : بررسی پروتکل HSRP 1:19′:32″ 10,780
62 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 62 : بررسی پروتکل GLBP 1:8′:53″ 10,780
63 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 63 : TOSINSO 1400 52′:13″ رایگان
64 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 64 : بررسی پروتکل VRRP 58′:30″ رایگان
65 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 65 : مفهوم EtherChannel 2:7′:3″ 11,000
66 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 62 : SPAN و RSPAN 1:38′:21″ رایگان
زمان و قیمت کل 54:56′:24″ 292,710
9 نظر
iman_k26

سلام

تشکر بابت زحمتی که میکشید.

یه سوال دوره ویدیویی که گذاشتید چرا از قسمت 5 یدفه رفتید قسمت 8؟ دلیل خاصی داره یا اشتباه شده؟

صادق شعبانی

نه ، تو قسمت 8 گفتم ، قسمت 6 و 7 راجع به کابل شبکه و arp هست که خیلی به بحث ip رابطی نداره ولی چون روزی که داشتم سرفصل ها رو مینوشتم و طبق همون می رفتم جلو ، اون 2 قسمت افتاد تو قسمت 6 و 7 ولی بعدا" که خواستم ویدیو بذارم گفتم که اول مطالب مرتبط به هم رو بگم بعد اون 2 قسمت رو بذارم.

ضمن اینکه قسمت 6و7 رو امروز تا نهایتا" فردا میذارم.

حسن مقدم

سلام خسته نباشید

لینک قسمت نهم مشکل داره بررسی کنید

صادق شعبانی

سلام.

ممنون بابت اطلاع ، فقط قسمت 9 نبود ، چند تا ویدیو این اشکال رو داشت.به ادمین سایت اطلاع دادم.

علی محمودی توانا

باسلام و خسته نباشین

با مطالعه این ویدیو ها ایا نیاز به خوندن کتاب هست برای امتحان یا همین ویدیو ها پوشش میدن ؟

صادق شعبانی

سلام.

اگر قصد شما امتحان بین المللی باشه با توجه به اینکه اونجا بصورت تستی از شما امتحان گرفته میشه مثل کنکور قاعدتا" باید روی کتاب و سایت هایی که نمونه سوالات رو میذارن بیشتر تکیه کنید. ( سایت هایی مثل این وب سایت )

تو ویدیوها هدف امتحان بین المللی و آمادگی برای تست نیست بلکه هدف یادگیری مطالب برای راه اندازی سناریو ها و اجرا اون هست. شما بعد از یادگیری مطالب چه این ویدیوها و چه آموزشگاه با مباحث آشنا خواهید شد ولی اگه هدف امتحان بین المللی باشه باید 1-2 ماه وقت صرف تست و آشنایی با سوالات تستی بذارین تا انشالله بتونید اونجا موفق بشید.

برای خود امتحان سیسکو ، جدا از خود کتاب هاش کتابهایی هم هستن که کامندهاش و توضیحاتش رو بصورت خلاصه آوردن و یا سایر تالیفات مشابه.خلاصه اینکه همه چی بستگی به هدف شما داره ، تو داخل کشور و مدارک داخلی گمون نکنم مثل خود سیسکو سخت بگیرن و ازتون بخوان که در قالب یک سناریو شما رو محک بزنن که خب برای من هم همینطور بود.

بهر صورت ، انشالله 2-3 تا سناریو جامع + 2 تا فیلم آموزشی از تمام کامندها و یاداوریش بعنوان جمع بندی مباحث سیسکوئی ( روتر و سوئیچ ) میذارم که در هر 2 زمینه برای دوستان مفید واقع بشه. که البته تو امتحان سیسکو زبان هم باید حتما" خوب و عالی باشه که البته نیاز به گفتنش نیست.

براتون آرزوی موفقیت دارم ": )

علی محمودی توانا

سپاس گذارم از راهنماییتون

محمدرضا احمدی

خسته نباشید

میشه استک رو بیشتر توضیح بدین؟

منظورتون از استک همون هدر هایی است که در لایه های مختلف یکی یکی به دیتا چسبیده میشن و در کامپیوتر مقصد یکی یکی از اخر برداشته میشه تا دیتا خام به کامپیوتر برسه؟

صادق شعبانی

سلام.اره تو هر لایه یه سری چیزا از لایه 7 تا 1 به اطلاعات اضافه میشه بعد ارسال میشه بعد در سمت مقابل در هر لایه نظیر اون هدرها دور انداخته میشن.

استک مثل همین ظرف هایی هست که میشوریم تو سینک میذاریم ؟ شما فک کن 7 تا بشقاب شستی سرهم گذاشتی تو سینک ، میخوای برشون داری اول او بالایی رو بر میداری دیگه ؟ بشقاب اخری رو که بر نمی داری.اخرین بشقابی که گذاشتی میشه اولین بشقابی که بر میداری منظور استک همینه - استک اصطلاحی هست که گرایش کامپیوتر تو برنامه نویسی استفاده میکنه من خودم باهاش سروکار نداشتم ولی مفهوم کلیش همینه که گفتم

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
×