تخفیف های ویژه عیدانه توسینسو
تا 60 درصد تخفیف ویژه
00ساعت 00دقیقه 00ثانیه

آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 6 : مفاهیم آدرس IP

سرفصل های این ویدیو

یادآوری از مبنای اعداد
یادآوری از حافظه ها
آدرس IP
NET ID & HOST ID

V8آنچه در این ویدیو خواهیم دید

در ابتدا ذکر این توضیح لازم به نظر می رسد که بابت پیوستگی مطالب بین ویدیوهای تبدیل مبنا و سرفصل های این ویدیو ، ویدیوهای 6و7 پس از ویدیوی 11 اضافه خواهد شد چرا که سرفصل های آندو ، کمی متفاوت و در خصوص کابل شبکه و نکات مربوط به آن و پروتکل ARP است .در این ویدیو در ابتدا ، یادآوری ای در خصوص تبدیل مبنا و سپس حافظه ها خواهیم رفت و ذکر این نکته که واحد سنجش ظرفیت حافظه "بایت" و ضریبی از آن است.پس از آن به مباحث IP خواهیم پرداخت . صرفه نظر از اینکه IP خود یک پروتکل است وip ها دو دستهip v4 & ip v6 هستند و مطالب مرتبط با Ip v6 بعدا" بصورت مجزا به مجموعه اضافه خواهد شد ولی تا آنزمان ، در کل مجموعه هر جا صحبت از ip رفت منظور ip v4 است.در شبکه ، همیشه برای معرفی شبکه و کلاینت ها ، از مفهومی تحت عنوان NET ID و HOST ID استفاده میشود که به 3 روش ، میتوان مشخص کرد که در یک آدرس IP ، چند بیت آن NET و چند بیت آن HOST هستند که در این ویدیو به آن پرداخته شده است.در انتها یادآوری میشود که مباحث مرتبط با آی پی ، به مرور در ویدوهای بعدی مطرح میشود.

پیشنهاد

در زمان آپلود ویدیوها ، بنا به دلایلی ، برخی ویدیوها خارج از نوبت خود و زودتر از سایرین گذاشته میشود ( و چون هم اکنون امکان تغییرشماره آنها وجود ندارد ) پیشنهاد میگردد برای دسترسی سریع به مبحث مورد نظر خود در بین ویدیوهای این دوره ( سیسکو آسان است ) و یا تمام ویدیوها ( سایر دوره ها ) ، روی فهرست ( ویدیو اول ) کلیک کنید.


نویسنده و تهیه کننده: صادق شعبانی
ITPRO باشید!

عنوان
1 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 1 : معرفی دوره 5′:35″ رایگان
2 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 2 : تبدیل به مبنای 10 32′:5″ رایگان
3 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 3 : تبدیل مبناها به 10 17′:23″ رایگان
4 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 4 : تبدیل مبناهای مختلف 31′:10″ رایگان
5 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 5 : مبانی شبکه 37′:44″ رایگان
6 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 6 : مفاهیم آدرس IP 29′:36″ رایگان
7 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 7 : مفاهیم آدرس IP 25′:4″ رایگان
8 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 8 : مفاهیم آدرس IP 39′:58″ رایگان
9 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 9 : مفاهیم آدرس IP 27′:34″ رایگان
10 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 10 : کابل شبکه و سوئیچ 53′:52″ رایگان
11 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 11 : پروتکل ARP 25′:49″ رایگان
12 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 12 : مروری بر آموخته ها 21′:24″ رایگان
13 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 13 : چه یاد می گیریم ؟ 19′:11″ رایگان
14 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 14 : سورپرایز ویژه !! 11′:38″ رایگان
15 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 15 : آموزش Subnetting 45′:44″ 7,700
16 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 16 : مبحث VLSM 47′:19″ 9,350
17 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 17 : طراحی IP Plan شهر 1:7′:28″ 13,750
18 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 18 : آموزش Subnetting 36′:16″ رایگان
19 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 19 : آموزش Subnetting 36′:25″ 7,700
20 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 20 : محاسبه آنلاین IP 55′:24″ 11,000
21 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 21 : آموزش Supernetting 8′:21″ رایگان
22 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 22 : آموزش Supernetting 22′:2″ رایگان
23 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 23 : CIDR و Wildcard 18′:59″ رایگان
24 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 24 : چرا سیسکو بیاموزیم؟ 28′:23″ رایگان
25 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 25 : مقدمات سویچینگ 25′:4″ رایگان
26 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 26 : شبیه ساز شبکه 1 45′:24″ رایگان
27 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 27 : شبیه ساز شبکه 2 1:9′:45″ 7,150
28 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 28 : شبیه ساز شبکه 3 1:25′:12″ 11,550
29 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 29 : شبیه ساز شبکه 4 1:46′:57″ 13,750
30 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 30 : شبیه ساز شبکه 5 1:9′:57″ 1,650
31 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 31 : شبیه ساز شبکه 6 1:15′:13″ 5,500
32 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 32 : شبیه ساز شبکه 7 1:18′:35″ 3,300
33 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 33 : شبیه ساز شبکه 8 31′:25″ رایگان
34 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 34 : مقدمات روتر و سویچ 33′:4″ 7,700
35 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است قسمت 35 : مقدمات روتر و سویچ 2 1:14′:26″ 9,350
36 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 36 : دستورات مقدماتی 54′:14″ 9,350
37 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است قسمت 37 : مقدمات روتر و سویچ 3 1:4′:34″ 9,350
38 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است قسمت 38 : مقدمات روتر و سویچ 4 20′:25″ 5,500
39 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 39 : دستور Telnet یک 1:20′:39″ 8,800
40 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 40 : دستور Telnet دو 51′:41″ 3,300
41 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 41 : آزمون دانش سیسکو 8′:36″ رایگان
42 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 42 : سناریو Subnetting 52′:21″ 11,000
43 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 43 : Secure Shell یا SSH 1:23′:26″ 11,000
44 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 44 : مفاهیم VLAN 32′:8″ 6,600
45 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 45 : مفاهیم Trunk 56′:2″ 9,350
46 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 46 : مفاهیم VTP 45′:28″ 7,700
47 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 47 : InterVLAN Routing 1:20′:46″ 11,000
48 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 48 : InterVLAN Routing 33′:1″ 4,400
49 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 49 : آموزش Port Security 1:6′:42″ 9,350
50 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 50 : Spanning Tree یک 48′:58″ 6,600
51 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 51 : PDF امنیت سیسکو رایگان
52 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 52 : Spanning Tree دو 1:13′:40″ رایگان
53 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 53 : Spanning Tree سه 52′:29″ 6,600
54 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 54 : Spanning Tree چهار 1:31′:33″ رایگان
55 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 55 : Spanning Tree پنج 1:22′:21″ 7,700
56 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 56 : Spanning Tree شش 1:29′:36″ 7,700
57 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 57 : Spanning Tree هفت 1:4′:59″ 7,700
58 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 58 : Spanning Tree هشت 43′:13″ 7,700
59 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 59 : IOU WEB 54′:55″ رایگان
60 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 60 : مفاهیم FHRP 40′:39″ رایگان
61 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 61 : بررسی پروتکل HSRP 1:19′:32″ 10,780
62 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 62 : بررسی پروتکل GLBP 1:8′:53″ 10,780
63 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 63 : TOSINSO 1400 52′:13″ رایگان
64 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 64 : بررسی پروتکل VRRP 58′:30″ رایگان
65 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 65 : مفهوم EtherChannel 2:7′:3″ 11,000
66 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 62 : SPAN و RSPAN 1:38′:21″ رایگان
زمان و قیمت کل 54:56′:24″ 292,710
5 نظر
مجید ابراهیمی پلارتی

تشخیص Slash (/) و Backslash (\):

اسلش سرسره ای از راست به چپ.

بک اسلش سر سره ای از چپ به راست.

مجید ابراهیمی پلارتی

تبدیل آی پی بدون ماشین حساب به مبنای 2 (باینری):

مثال: معادل باینری آی پی 24/ 192.168.1.4 را بنویسید؟

قدم اول: اعداد 1 2 4 8 16 32 64 128 را گوشه ای یاد داشت کنید (جمع کلیه این اعداد برابر با 255 که حداکثر سیستمی که میتواند در یک سابنت 24/ وجود داشته باشند است).

قدم دوم: معادل باینری 192 میشود 64+128 پس فقط بیت های این دو برابر 1 هستند و ما بقی 0 هستند پس برای 192 داریم:

11000000

قدم سوم: معادل باینری 168 میشود 8+32+128 پس فقط بیت های این سه برابر 1 هستند و ما بقی 0 هستند پس برای 168 داریم:

10101000

و ...

mohammad.abz

با سلام خدمت استاد گرامی واقعا ممنونم از اموزش های بسیار قابل فهم و عالیتون

استاد عزیز اگر بخواهیم بهترین تعریف ازsubnet mask داشته باشیم اون چیه ممنوم میشم راهنمایی بفرمایید.

مهسا

سلام 

آموزشتون رو تا این قسمت دیدم ممنون که وقت گذاشتید و علم و وقتتون رو گذاشتید به توصیه جناب نصیری اومدم که دورتون رو ببینم

فقط انتقادی داشتم که لازم دیدم بگم اینکه از ویدیو اول تا این قسمت که دیدم به شدت بهم ریختی توی ویدیو بود تاحدی که آدم رو کلافه میکرد خیلی لقمه دور سر چرخونده شد حتی وسطاش برام خیلی خسته کننده شد

انقدر این بهم ریختگی و خوب ادا نشدن مطلب طولانی شد که بنده منصرف شدم که ادامه بدم دوره رو 

میشد خیلی راحت این اسلاید ها رو از قبل آماده کرد و توی ویدیو توضیحات رو روی تصویر بدید که هر بار لازم نباشه برای یه تبدیل مبنا paint باز بشه و با اون قلم واقعا اعصاب خورد کن همه چیز در لحظه نوشته بشه 

متاسفم که نتونستم اینطور بایدوشاید از این دوره لذت ببرم

 

 

مجید ابراهیمی پلارتی

این توسط مجید ابراهیمی پلارتی در تاریخ پنجشنبه, 17 مرداد 1398 حذف شده است.

سلام

 

دوست من جناب "+9****77" سیستم پیام دهی سایت مشکل داره،  میشه یه پیام بهم تو تلگرام بدین؟
آی دی من در تلگرام:

MWeb

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
×