آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 8 : مفاهیم آدرس IP

سرفصل های این ویدیو

محاسبه مشخصه ی هر IP ( رنج شبکه و آدرس BROADCAST )
محاسبه آی پی های قابل اختصاص به کارت شبکه

V10


آنچه در این ویدیو خواهیم دید

IP ها فارغ از هر رنج و کلاسی که باشند ، میتوان با دانستن این موضوع که چند بیت آن NET ID و چند تای آن HOST است ، مواردی مثل آدرس BROADCAST و رنج آی پی شبکه را محاسبه کرد و ذکر این مطلب ضروری به نظر میرسد که مسیر دهی بین روترها ،بر اساس همین ای پی های شبکه است.اما نباید از این موضوع غافل شد که همه ی رنج های یک آی پی ، قابل تخصیص به کلاینت های شبکه نیستند. در این ویدیو هر 2 موضوع ، آورده شده که برای درک بیشتر ، یک مثال هم از ای پی های CLASSLESS برای محاسبه آی پی شبکه و ای پی BROADCAST نیز آورده شد تا در زمینه محاسبه این دو مورد ، درک بیشتری نسبت به این موضوع داشته باشیم.

پیشنهاد

در زمان آپلود ویدیوها ، بنا به دلایلی ، برخی ویدیوها خارج از نوبت خود و زودتر از سایرین گذاشته میشود ( و چون هم اکنون امکان تغییرشماره آنها وجود ندارد ) پیشنهاد میگردد برای دسترسی سریع به مبحث مورد نظر خود در بین ویدیوهای این دوره ( سیسکو آسان است ) و یا تمام ویدیوها ( سایر دوره ها ) ، روی فهرست ( ویدیو اول ) کلیک کنید.


نویسنده و تهیه کننده: صادق شعبانی
ITPRO باشید!


عنوان
1 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 1 : معرفی دوره 5′:35″ رایگان
2 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 2 : تبدیل به مبنای 10 32′:5″ رایگان
3 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 3 : تبدیل مبناها به 10 17′:23″ رایگان
4 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 4 : تبدیل مبناهای مختلف 31′:10″ رایگان
5 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 5 : مبانی شبکه 37′:44″ رایگان
6 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 6 : مفاهیم آدرس IP 29′:36″ رایگان
7 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 7 : مفاهیم آدرس IP 25′:4″ رایگان
8 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 8 : مفاهیم آدرس IP 39′:58″ رایگان
9 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 9 : مفاهیم آدرس IP 27′:34″ رایگان
10 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 10 : کابل شبکه و سوئیچ 53′:52″ رایگان
11 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 11 : پروتکل ARP 25′:49″ رایگان
12 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 12 : مروری بر آموخته ها 21′:24″ رایگان
13 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 13 : چه یاد می گیریم ؟ 19′:11″ رایگان
14 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 14 : سورپرایز ویژه !! 11′:38″ رایگان
15 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 15 : آموزش Subnetting 45′:44″ 7,700
16 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 16 : مبحث VLSM 47′:19″ 9,350
17 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 17 : طراحی IP Plan شهر 1:7′:28″ 13,750
18 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 18 : آموزش Subnetting 36′:16″ رایگان
19 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 19 : آموزش Subnetting 36′:25″ 7,700
20 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 20 : محاسبه آنلاین IP 55′:24″ 11,000
21 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 21 : آموزش Supernetting 8′:21″ رایگان
22 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 22 : آموزش Supernetting 22′:2″ رایگان
23 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 23 : CIDR و Wildcard 18′:59″ رایگان
24 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 24 : چرا سیسکو بیاموزیم؟ 28′:23″ رایگان
25 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 25 : مقدمات سویچینگ 25′:4″ رایگان
26 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 26 : شبیه ساز شبکه 1 45′:24″ رایگان
27 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 27 : شبیه ساز شبکه 2 1:9′:45″ 7,150
28 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 28 : شبیه ساز شبکه 3 1:25′:12″ 11,550
29 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 29 : شبیه ساز شبکه 4 1:46′:57″ 13,750
30 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 30 : شبیه ساز شبکه 5 1:9′:57″ 1,650
31 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 31 : شبیه ساز شبکه 6 1:15′:13″ 5,500
32 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 32 : شبیه ساز شبکه 7 1:18′:35″ 3,300
33 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 33 : شبیه ساز شبکه 8 31′:25″ رایگان
34 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 34 : مقدمات روتر و سویچ 33′:4″ 7,700
35 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است قسمت 35 : مقدمات روتر و سویچ 2 1:14′:26″ 9,350
36 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 36 : دستورات مقدماتی 54′:14″ 9,350
37 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است قسمت 37 : مقدمات روتر و سویچ 3 1:4′:34″ 9,350
38 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است قسمت 38 : مقدمات روتر و سویچ 4 20′:25″ 5,500
39 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 39 : دستور Telnet یک 1:20′:39″ 8,800
40 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 40 : دستور Telnet دو 51′:41″ 3,300
41 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 41 : آزمون دانش سیسکو 8′:36″ رایگان
42 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 42 : سناریو Subnetting 52′:21″ 11,000
43 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 43 : Secure Shell یا SSH 1:23′:26″ 11,000
44 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 44 : مفاهیم VLAN 32′:8″ 6,600
45 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 45 : مفاهیم Trunk 56′:2″ 9,350
46 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 46 : مفاهیم VTP 45′:28″ 7,700
47 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 47 : InterVLAN Routing 1:20′:46″ 11,000
48 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 48 : InterVLAN Routing 33′:1″ 4,400
49 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 49 : آموزش Port Security 1:6′:42″ 9,350
50 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 50 : Spanning Tree یک 48′:58″ 6,600
51 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 51 : PDF امنیت سیسکو رایگان
52 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 52 : Spanning Tree دو 1:13′:40″ رایگان
53 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 53 : Spanning Tree سه 52′:29″ 6,600
54 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 54 : Spanning Tree چهار 1:31′:33″ رایگان
55 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 55 : Spanning Tree پنج 1:22′:21″ 7,700
56 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 56 : Spanning Tree شش 1:29′:36″ 7,700
57 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 57 : Spanning Tree هفت 1:4′:59″ 7,700
58 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 58 : Spanning Tree هشت 43′:13″ 7,700
59 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 59 : IOU WEB 54′:55″ رایگان
60 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 60 : مفاهیم FHRP 40′:39″ رایگان
61 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 61 : بررسی پروتکل HSRP 1:19′:32″ 10,780
62 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 62 : بررسی پروتکل GLBP 1:8′:53″ 10,780
63 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 63 : TOSINSO 1400 52′:13″ رایگان
64 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 64 : بررسی پروتکل VRRP 58′:30″ رایگان
65 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 65 : مفهوم EtherChannel 2:7′:3″ 11,000
66 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 62 : SPAN و RSPAN 1:38′:21″ رایگان
زمان و قیمت کل 54:56′:24″ 292,710
10 نظر
محمد حسن پزشکیان

مهندس سلام ببخشید من نفهمید این ادرس شبکه چیه ادرس برود کست چیه؟ یعنی ادرس برود کست همون دیفالت گیت ویه ؟ اسم خارجیش چیه ؟

صادق شعبانی

سلام.

بذار اینطوری مثال بزنم که کامل جا بیفته ، ما یک تیم داریم ، یه تیم فوتبال مثلا. من اگه بخوام یه مطلب رو به همه بگم میگم بچه ها باید این تیم رو بهش 3 تا گل بزنیم این میشه برادکست. حالا فرض کن که کاپیتان تیم ، سرمربی تیم هم هست ( فرض کن ) اگه وسط بازی بازیکنی به هر دلیل نتونه بازی کنه این کاپیتان هست که میگه اون بازیکن با کی تعویض بشه.

ادرس گیت وی میگه هر جایی که خواستی بری ، اول باید بری سراغ اون ای پی گیت وی ، بعد اون شما رو هدایت میکنه به هر سمتی که میخواید.

مثلا تو کلاینت ها من همیشه ادرس گیت وی تنظیم میکنم تا اگه بسته ای نمی دونست که کجا بره ، بره به دست روتر برسه و روتر اون رو مسیریابی کنه.

محمد حسن پزشکیان

درست بعد ادرس شبکه چیه ؟

محمد حسن پزشکیان

استاد سلام وقتتون بخیر سال نو هم مبارک ...

استاد بزارید اینطوری بگم ک من معنی براد کست و دیفالت گیت وی رو میدونم ولی ادرس شبکه رو معنی شو ب کلمه نمیدونم ...

یعنی اگر ب عنوان مثلا 192.168.1.1 باشه ادرس دیفالت ... خب

ادرس برادکست هم 192.168.1.1 میتونه باشه ؟ یعنی دوتاشون یکی باشه ؟ من مشکلم اینجاست ک درک نمیکنم اینا هرکدوم ی ادرس جدا هستن یا میتونن یکی باشن ؟ بعد درضمن ادرس شبکه هم نمیدونم دقیقا چیه ب چ دردی میخوره ته شبکس یا سر شبکه ؟ ممنون میشم :-)

صادق شعبانی

سلام و عیدتون مبارک ، سال خوبی براتون آرزومندم.

آدرس شبکه چیه ؟

ادرس شبکه ادرسی هست که به یه سری کلاینت تو شبکه اشاره میکنه اما خب دقیقا یعنی چی . ببین تو دنیای واقعی ، خانواده ها فامیلی دارند ، مثل فامیلی خودم که شعبانی هست یا بعضی ها فامیلیشون مقدم ، محمدی و ... ، هست . هر کدوم از این خانواده ها اعضای خانوادشون اسامی مختلفی دارند ولی فامیلشون یکی هست ، درست ؟

مثلا تو خانواده شعبانی

علی شعبانی صادق شعبانی زهرا شعبانی انسیه شعبانی یاسر شعبانی

ادرس شبکه هم یه همچین مفهمونی هست من وقتی میگم سابنت یا ادرس 192.168.1.0 ، یعنی کلاینت هایی که تو این خانواده هستند.

192.168.1.1 یعنی علی شعبانی

192.168.1.2 یعنی صادق شعبانی

192.168.1.3 زهرا شعبانی

192.168.1.4 انسیه شعبانی

192.168.1.5 یاسر شعبانی

خب ، خانواده شعبانی ( ادرس شبکه یا سابنت ) اینجا دارای 5 عضو ( کلاینت ) هست . پس اگه من گفتم ادرس شبکه یا سابنت شعبانی ، یعنی دارم به اون کلاینت ها ( اعضای خانوادشون ) اشاره میکنم.

اما ادرس دیفالت و ادرس برادکست :

تصور کن ، من یه قانون گذاشتم برای این خانواده و اونم اینکه هر کدوم از اینها خواستند از در خونه برن بیرون و کلا هر جایی خواستند برن ، اول به بزرگترشون میگن مثلا ، به یاسر شعبانی میگن که من میخوام برم خونه همسایه یا میخوام برم میدون انقلاب ، یاسر که اینجا نقش دیفالت گیت وی رو بازی میکنه بهش میگه برای رفتن به مقصد چیکار باید بکنه.

دقت کن که کلاینت ها و کامپیوترها ، ما به کارت شبکشو یک ادرس ای پی میدیم ، برای کامپیوتر یک ادرس گیت وی هم در نظر میگیریم که اگه خواست به ادرسی بره که نمی دونست کجاست حتما اول بره پیش اون بزرگترش تو مثال بعد از اونجا مسیر یابی بشه.

این توضیح هم بدم که تو شبکه برای مسیر یابی ، یک کلاینت اول ادرس ای که میخواد بره رو با ساینت مسک اش اند میکنه اگه با خودش تو یه سابت بود دیگه سراغ گیت وی نمیره ولی اگه نبود میره سراغ گیت وی و از اونجا مسیر یابی میشه.

ادرس گیت وی ، باید یک ادرس قابل استفاده و قابل تخصیص به کلاینت ها باشه.

اما برگردم سر اعضای خانواده ، با فرض اینکه ادرس شبکه ما 192.168.1.0/24 باشه ، اکتد سمت راستی میتونه 2 به توان 8 حالت یعنی 256 حالت داشته باشه که اولیش و اخریش قابل قبول نیست ، یعنی 0 و 255 اون قابل قبول نیستند چون 0 اگه باشه به ادرس شبکه اشاره میکنه و 255 که باشه به ادرس برادکست.

پس تا الان این نکته رو فهمیدیم که ادرس برادکست یه ادرس قابل اختصاص برای کلاینت ها نیست ، خب پس چیه و چه بدرد میخوره ؟

ip subnet calculator

دقت بشه من نمیگم که کلا بدرد نمیخوره بلکه دارم میگم این ادرس ها 0 و 255 اون جزئ ای پی های قابل تخصیص به کلاینت نیستند.

192.168.1.0 اشاره به ادرس شبکه میکنه

192.168.1.255 اشاره به ادرس برادکست میکنه.

اما توضیحات ادرس برادکست

خب اولندش که گفتم میدونیم این ادرس قابل اختصاص ب کلاینت ها نیست . یه موقع هایی هست که من میخوام یه پیغامی رو به تمام اعضای خانواده برسونم و بگم ، اینجا بصورت شفاهی میگم مثلا : بچه ها یه بسته پستی اومده و ننوشته که برا کیه ، فقط نوشته خانواده شعبانی با اکتد اخر 255 یعنی 192.168.1.255 این بسته رو باز کنید ببینید برا کیه . این بسته دست تک تک اعضا میچرخه و خلاصه همه یک نگاهی بهش میندازن . تو بحث پروتکل arp این کامل توضیح داده شده .

اما در کل ، ادرس برادکست ادرسی هست که قابل تخصیص برا کلاینت ها نیست اما از اون طرف ، این ادرس برای دریافت و ارسال پیغام ها ( بسته های برداکست ) در نظر گرفته شده .

خود این بسته های برادکست کجا میان تو بازی ؟ اونجایی که تمام کلاینت ها وصل میشن به سوئیچ و سوئیچ نمی دونه که هر کلاینت متصل به کدوم پورتشه ، همچنین تو شبکه وقتی کامپیوتری بخواد بسته ای رو بفرسته اون رو براساس ادرس ای پی و مکش میفرسته و اگه ادرس مک رو ندونه ، اول از طریق arp یه بسته تولید میکنه با ادرس برادکست ، مک رو بدست میاره و بعد بسته اصلی رو میفرسته.

صادق شعبانی

خب فک کنم کامل توضیح دادم ولی بازم یه جمع بندی کنم

یک بازه ای پی بصورت زیر هست ، یعنی من وقتی میگم 192.168.1.0/24 اینطوری میشه که

192.168.1.0/24 اشاره به ادرس شبکه

192.168.1.1-254 اعضای خانواده

192.168.1.255/24 ادرس برادکست ( ارسال به همه اعضای خانواده ) برای بحث نامه نگاری و ارسال بسته های همگانی که قابل تخصیص به کلاینت ها نیست.

اون چیزی که میشه به کلاینت ها داد فقط ادرس های قابل تخصیص هست یعنی 0 و 255 ها رو نمیشه بهشون داد.

اما ادرس شبکه چه بدرد میخوره ، فک کن تو مملکت ما کلی خانواده با کلی اسم و فامیل داریم ، خب ادرس شبکه ها هم اسم و فامیل خانواده ها تو دنیای دیجیتال هستند دیگه.

محمد حسن پزشکیان

استاد سلام خیلی ممنون خیلی کامل گفتید

بعد بزارید ببینم درست میگم

یعنی 192.168.1.0 شد ادرس شبکه ک کل نود ها و اعضا شبکه شروع میشن .. خب این ک هیچ

ادرس برادکست هم ک شد 192.168.1.255 ک هیچ

ادرس دیفالت چی شد ؟ ی مثال بزنید ...

من میگم 192.168.1.255 ک برادکسته میتونه دیفالت هم باشه ؟

بعد برادکست برای خارج شبکست یا لبه ادج ؟ و دیفالت برای داخله ؟ درست؟

ببخشید هی میپرسم واقعا سوال اینجا شده ک برادسکت و دیفالت میشه ی ایپی باشن ؟

خنگم دیگ !!

صادق شعبانی

سلام .

اول از همه تکلیف ادرس برادکست رو روشن کنم ، ادرس برادکست یعنی همه ، ادرسی که روی بسته های ارسالی مینویسین و ارسال میکنن به همه و این ادرس قابل اختصاص به کلاینت نیست ولی یک کلاینت میتونه یک بسته ای رو تولید کنه ، روش برچسب بزنه بگه همه ، ارسالش کنه به همه ولی نمیشه به یک کلاینت ادرس برادکست اختصاص داد.

ادرس دیفالت :

من گفتم که تو شبکه مون یه سری ای پی داریم ، اونایی که قابل تخصیص هستند ( یعنی تمام ای پی ها غیر از خود برادکست و شبکه ) میشه به کلاینت اختصاص داده بشه. اما نود های شبکه که فقط کامپیوتر ها نیستند که ، روتر هست ، موبایل هست ، تبلت هست ، همه اینها جزئ نود های شبکه هستن و هر دیوایسی که ای پی بگیره میشه بخشی از شبکه.

اما تمام این نود (node) ها باید ترافیک خودشون رو بفرستن به سمت روتر ، روتر در داخل شبکه یک کارت شبکه داره که ای پی ای که میگیره از همون خانواده ای پی های پروایوت هست. مثلا 192.168.1.0/24 یه خانواده 254 نفره هست که یه تعداد از ای پی رو کامپیوتر ها ، بخشیش رو مبایل و تبلت و سرور و اینا بر میدارن یکیش رو هم روتر بر میداره و به کارت شبکه اش که به سمت داخل شبکه هست اختصاص میدن.

معمولا ای پی 192.168.1.1 رو روی کارت شبکه روتر اختصاص میدن و ادرس کارت شبکه روتر بعنوان ادرس گیت وی برای سایر کلایت ها تخصیص داده میشه.

مثلا تو یکی از دیوایس ها من ای پیش رو میزنم 192.168.1.3 و گیت وی رو میزنم 192.168.1.1 ، اینکه چه ای پی ای باشه کامل دست خودمه و حتی این ای پی رو من جزئ ای پی های رزرو قرارش میدم که dhcp به هیچ کلاینتی اینو اختصاص نده.

یکی از تفاوت های سوئیچ و روتر در اینه که روتر ها ترافیک برادکست رو از خودشون عبور نمیدن بر عکس سوئیچ ها ، الان اگه یکی از کامپیوترها بسته برادکست بفرسته ، این بسته به سمت اینترنت ارسال نمیشه چون روتر بهش اجازه عبور نمیده.ادرس دیفالت برای داخل شبکه هست ، یعنی کل دیوایس های شبکه ترافیک هاشونو به سمت روتری که ادرس گیت وی داره بفرستن تا از طریق اون روتر به سمت خارج از شبکه ارسال بشه.

شما چرا سخت میکنید قضیه رو ، ببین یک خانواده 6 نفره رو در نظر بگیر

1.علی مقدم

2.حسن مقدم

3.یاسر مقدم

4.ابراهیم مقدم

5.نسرین مقدم

6.ارمین مقدم

اخرین ادرس ، اخرین نفر میشه برادکست ، یعنی مثلا ارمین مقدم اخرین ادرس هست که من نمیتونم اینو به کلاینتی اختصاص بدم ولی اگه خانواده ام بزرگتر شد ، معلومه که میتونم اون ادرس ای پی رو استفاده کنم. اینا همه شون ادرس ای پی هستند و اینا قرار داد هایی هستن که بسته شده.

یه سوال ، شما خرید پستی میکنید مگه روش کد پستی نمی نویسید؟ خب این یه قرار داده ، تو شبکه هم یه قرار داد برا ادرس برادکست گذاشتن که جزئ ای پی ها هست ولی در حالت معمول قابل تحصیص به کلاینت نیست.

صادق شعبانی

تهش اینه که ادرس روتر ، هر چی که هست بعنوان ادرس گیت وی ، برای سایر کلاینت ها تنظیم میشه .

این ادرس ها باید یونیک باشن و 2 تا دیوایس نباید یک ای پی داشته باشن ، مثل اون خانواده که قرار بر اینه که هر عضو خانواده یک نام مستقل داشته باشن و اینطوری نباشه که 2 عضو ، دارای نام مشابه باشه . 2 تا علی مقدم نمیشه .

محمد حسن پزشکیان

استاد بالاخره فهمیدم ...دستتون درد نکنه واقعا زحمت دادم ولی تهش فهمیدم :-) هوری هوری هوریا !!!

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
×

تو می تونی بهترین نتیجه رو تضمینی با بهترین های ایران بدست بیاری ، پس مقایسه کن و بعد خرید کن : فقط توی جشنواره پاییزه می تونی امروز ارزونتر از فردا خرید کنی ....