تخفیف های ویژه عیدانه توسینسو
تا 60 درصد تخفیف ویژه
00ساعت 00دقیقه 00ثانیه

آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 9 : مفاهیم آدرس IP

آنچه در این ویدیو خواهیم دید

در این ویدو سعی شده که مباحث کلاس های آی پی و آی پی های PRIVATE و PUBLIC که بصورت پراکنده در ویدیوها به آن اشره شد بصورت یکجا آورده شود و همچنین بصورت تخصصی تر با NET ID و HOST ID پرداخته شود.در انتهای این ویدیو به بحث آی پی های CLASSFULL و CLASSLESS پرداخته شده است.

V11


پیشنهاد

در زمان آپلود ویدیوها ، بنا به دلایلی ، برخی ویدیوها خارج از نوبت خود و زودتر از سایرین گذاشته میشود ( و چون هم اکنون امکان تغییرشماره آنها وجود ندارد ) پیشنهاد میگردد برای دسترسی سریع به مبحث مورد نظر خود در بین ویدیوهای این دوره ( سیسکو آسان است ) و یا تمام ویدیوها ( سایر دوره ها ) ، روی فهرست ( ویدیو اول ) کلیک کنید.

نویسنده و تهیه کننده: صادق شعبانی
ITPRO باشید!

عنوان
1 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 1 : معرفی دوره 5′:35″ رایگان
2 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 2 : تبدیل به مبنای 10 32′:5″ رایگان
3 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 3 : تبدیل مبناها به 10 17′:23″ رایگان
4 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 4 : تبدیل مبناهای مختلف 31′:10″ رایگان
5 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 5 : مبانی شبکه 37′:44″ رایگان
6 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 6 : مفاهیم آدرس IP 29′:36″ رایگان
7 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 7 : مفاهیم آدرس IP 25′:4″ رایگان
8 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 8 : مفاهیم آدرس IP 39′:58″ رایگان
9 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 9 : مفاهیم آدرس IP 27′:34″ رایگان
10 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 10 : کابل شبکه و سوئیچ 53′:52″ رایگان
11 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 11 : پروتکل ARP 25′:49″ رایگان
12 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 12 : مروری بر آموخته ها 21′:24″ رایگان
13 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 13 : چه یاد می گیریم ؟ 19′:11″ رایگان
14 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 14 : سورپرایز ویژه !! 11′:38″ رایگان
15 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 15 : آموزش Subnetting 45′:44″ 7,700
16 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 16 : مبحث VLSM 47′:19″ 9,350
17 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 17 : طراحی IP Plan شهر 1:7′:28″ 13,750
18 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 18 : آموزش Subnetting 36′:16″ رایگان
19 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 19 : آموزش Subnetting 36′:25″ 7,700
20 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 20 : محاسبه آنلاین IP 55′:24″ 11,000
21 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 21 : آموزش Supernetting 8′:21″ رایگان
22 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 22 : آموزش Supernetting 22′:2″ رایگان
23 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 23 : CIDR و Wildcard 18′:59″ رایگان
24 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 24 : چرا سیسکو بیاموزیم؟ 28′:23″ رایگان
25 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 25 : مقدمات سویچینگ 25′:4″ رایگان
26 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 26 : شبیه ساز شبکه 1 45′:24″ رایگان
27 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 27 : شبیه ساز شبکه 2 1:9′:45″ 7,150
28 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 28 : شبیه ساز شبکه 3 1:25′:12″ 11,550
29 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 29 : شبیه ساز شبکه 4 1:46′:57″ 13,750
30 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 30 : شبیه ساز شبکه 5 1:9′:57″ 1,650
31 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 31 : شبیه ساز شبکه 6 1:15′:13″ 5,500
32 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 32 : شبیه ساز شبکه 7 1:18′:35″ 3,300
33 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 33 : شبیه ساز شبکه 8 31′:25″ رایگان
34 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 34 : مقدمات روتر و سویچ 33′:4″ 7,700
35 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است قسمت 35 : مقدمات روتر و سویچ 2 1:14′:26″ 9,350
36 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 36 : دستورات مقدماتی 54′:14″ 9,350
37 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است قسمت 37 : مقدمات روتر و سویچ 3 1:4′:34″ 9,350
38 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است قسمت 38 : مقدمات روتر و سویچ 4 20′:25″ 5,500
39 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 39 : دستور Telnet یک 1:20′:39″ 8,800
40 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 40 : دستور Telnet دو 51′:41″ 3,300
41 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 41 : آزمون دانش سیسکو 8′:36″ رایگان
42 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 42 : سناریو Subnetting 52′:21″ 11,000
43 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 43 : Secure Shell یا SSH 1:23′:26″ 11,000
44 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 44 : مفاهیم VLAN 32′:8″ 6,600
45 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 45 : مفاهیم Trunk 56′:2″ 9,350
46 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 46 : مفاهیم VTP 45′:28″ 7,700
47 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 47 : InterVLAN Routing 1:20′:46″ 11,000
48 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 48 : InterVLAN Routing 33′:1″ 4,400
49 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 49 : آموزش Port Security 1:6′:42″ 9,350
50 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 50 : Spanning Tree یک 48′:58″ 6,600
51 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 51 : PDF امنیت سیسکو رایگان
52 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 52 : Spanning Tree دو 1:13′:40″ رایگان
53 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 53 : Spanning Tree سه 52′:29″ 6,600
54 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 54 : Spanning Tree چهار 1:31′:33″ رایگان
55 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 55 : Spanning Tree پنج 1:22′:21″ 7,700
56 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 56 : Spanning Tree شش 1:29′:36″ 7,700
57 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 57 : Spanning Tree هفت 1:4′:59″ 7,700
58 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 58 : Spanning Tree هشت 43′:13″ 7,700
59 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 59 : IOU WEB 54′:55″ رایگان
60 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 60 : مفاهیم FHRP 40′:39″ رایگان
61 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 61 : بررسی پروتکل HSRP 1:19′:32″ 10,780
62 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 62 : بررسی پروتکل GLBP 1:8′:53″ 10,780
63 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 63 : TOSINSO 1400 52′:13″ رایگان
64 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 64 : بررسی پروتکل VRRP 58′:30″ رایگان
65 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 65 : مفهوم EtherChannel 2:7′:3″ 11,000
66 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 62 : SPAN و RSPAN 1:38′:21″ رایگان
زمان و قیمت کل 54:56′:24″ 292,710
16 نظر
محمد

خدا قوت استاد شعبانی ممنون بابت این فیلم های اموزشی

استاد من فیلم های اموزشی استاد نصیری رو هم دنبال میکنم اونجا کلاس های ip خصوصی این جور گفته شده

قوانین این کلاس های خصوصی فرق کرده؟؟

http://uupload.irfilesgp9c_untitled.jpg

صادق شعبانی

سلام

لطفا" یک عبارت لینک دار بذارین و نه خود ادرس رو

من نتونستم عکس رو ببینم

قوانینیش رو مگه چطور گفتن ؟

این خیلی خوبه که مباحث رو در کنار هم دنبال میکنید چون من نمیگم ویدیوهای من کامل هستن و نیاز به منبع دیگه نیست ولی در طول این مدتی که فاصله گرفتم و برای بحث روتینگ IPV4 و IPV6 مباحث رو با وسواس بیشتری ، جمع اوری و میرم برا رکورد میبینم که همیشه برای یه مبحث تو هر سطحی همیشه بازم نکته جدید هست و احتمالا" قوانینی که گفتین جزئ همین مورد هست .

موفق باشید .

محمد

ممنونم استاد از وقتی که میگزارید از سایت دیگه اپلود کردم

http://up.upinja.com/yg236.jpg

صادق شعبانی

اکی - سوال شما در خصوص اسلش 8 و 12 و 24 هست هست درسته ؟

تو اموزش ها من گفتم کلاس A اسلش 8 ، کلاس B اسلش 16 و کلاس C اسلش 24 هست ، این چیزی هست که الان تو ذهن منه و اگه غیر از این بود ، بگین

سر کلاس A بحثی نیست و می مونه کلاس B و C ، این سایت رو ببین

اگه به قسمت MASK و BITMAP اون که با کادر قرمز مشخص کردم ، دقت کنی جواب سوالتون رو میگیرین هر چند تو ویدیو سایت هم یه سری توضیحات رو دادم ،

1.1

2.2

3.3

گمونم اینم گفتم که به جز این 3 کلاس که البته من سایت هایی رو هم معرفی کردم که سریعتر بتونم بازه ای پی های مجاز و ادرس برادکست اش رو حساب کنیم ( مثل همین سایت ) ، کلاس دیگه ای هم داریم که استفاده نمیشه.

البته این رو هم مد نظر داشته باشین که این بحث ای پی های پابلیک و پرایویت و بحث nat یک راه حل موقت برای این موضوع که ای پی های ipv4 در حال اتمام هستن استفاده میشه و راه حل دائمی ، استفاده از IPV6 هست که گمونم این بحث تو میکروتیک با دوره ای تحت عنوان MTCIPv6E گفته میشه و تو گرایش سیسکو ، این موضوع رو دوست دارم بصورت کامل برای روتینگ پروتکل ها بگمش ، چون ابلاغیه اش هم توسط سازمان ارتباطات اعلام شده بهر حال ،

تو IPV4 کلا" میگن شما چند تا هاست یا NODE داری ، بعد از یکی از کلاس ها استفاده کن بعد از اونجا که هدر رفت IP نداشته باشیم می اومدیم از سابنیتیگ استفاده می کردیم و اگه دقت می کردیم اینا حول یه نقطه میگشت ، کمبود IPV4 ، یه زمانی شبکه ها ، شبکه هایی که IP پابلیک داشتن خب همین شبک های شعب و بانک ها و موسسات و شرکت ها بودن ولی الان نگاه کن ، هر خانواده اقلا" 3 تا گوشی هوشمند داره که از اینترنت استفاده میکنن و یه سری تجهیزات دیگه که قبلا" اصن مطرح نبود ،

اگه این مقدار رو بسط بدی به جمعیت متوسطی از مردم که ااصن ITMAN هم نیستن و این تعداد CUSTOMER فقط از یه کشور رو به کل مناطق و دنیا بسط بدی و اینکه اینا برای حضور در اینترنت باید ای پی پابلیک داشته باشن و همین تعدد استفاده باعث شده که IPV4 کم بیاد و عملا" نگاه ها به سمت IPV6 بره.

امیدوارم که توضیحاتم مفید واقع شده باشه . موفق باشین.

محمد

استاد خیلی خیلی ممنون از وقتی که میگذارید و لطفی که دارید

استاد منظور من این بود که در کلاس c و در قسمت ip های پرایویت شما فرموده بودید 24 و استاد نصیری گفته بودن 16 عدد ساب نت داره برای همین من یکم قاطی کردم از توضیحات شما من اینگونه برداشت میکنم که با توجه به نیازمون میتونیم ساب نت متفاوت بهش اختصاص بدیم پس یک قانون کلی نیست که بگیم در کلاس c (پرایویت) ساب نت حتما باید 16 یا 24 باشد

درسته؟؟

صادق شعبانی

بله ، شما متناسب با نیازتون باید سابنتینگ انجام بدید.

اما اینکه کلاس c اسلش 24 هست یا 16 ، معمولا" اسلش 24 میگیرن ولی چون پرایویت هست براش سابنتینگ هم میکنن و باز خوبه که این موضوع رو از مهندس شوهانی هم بپرسین .

محمد حسن پزشکیان

سلام استاد شما خوبید؟ بازم من مثل همیشه ب سوال خوردم :-)

این تعداد هاست هایی ک حساب میکنیم ک چند تا ایپی بدیم ب شبکه های مختلف ک هیچ اون حله

اون شبکه های مختلف یعنی چی ؟ مثلا برای کلاس a میشد 126 تا ... خب 126 تا چی ؟

بعد گفتید برای کلاسa میشه 2 بتوان 24 منهای 2 تا ایپی میتونیم بدیم یعنی 16.777.216تا

خب اون 126 چیه ک برای کلاس a گفتید ...

ممنون

صادق شعبانی

سلام گمون نمیکنم من اینطوری گفته باشم که تو کلاس a ما 126 تا داشته باشیم . من گفتم اون تعداد ای پی یعنی به هر دیوایس ای که میتونه ای پی بگیره ، هر چیزی که چه الان هست و چه اونهایی که نمی دونیم چیه ، مثل کامپیوتر ، لبتاب ، نود پد ، ای پد ، آیفون ، هر چیزی که بتونه ای پی بگیره اینا node هستن و ما حساب میکنیم در هر بازه یا کلاس یا محاسبات سابنتیگ چند تا ای پی می تونیم داشته باشیم که بدیم به این node ها .

گمونم من اینطور گفتم که با سانتینگ بتونیم 126 تا nod داشته باشیم.

محمد حسن پزشکیان

سلام استاد ..

وب سایت توسینسو

استاد بزارید اینطوری بگم ...فرق این دوتا چیه ؟ اصلا یعنی چی ؟

صادق شعبانی

اهان این شبکه ( سابنت ) و کلاینت هاست ، یعنی وقتی من میگم سابنت (شبکه ) یعنی خانواده های مختلف ، همون مثال خانواده مقدم که زدم ، حالا فک کن ما تو کلاس a متیونیم 128 تا خانواده مختلف داشته باشیم.

وقتی میگم هاست ، یعنی اعضای خانواده . 128 تا خانواده که هر کدومشون اون مقدار عضو دارن ، یه همچین چیزیه!

مثال عامیانه ترش اینه که یک خانواده ای 5 تا پسر داره ، هر کدوم از اینها ازدواج میکنن و فرزند دار که شدن ، مثلا هر کدوم بین 3-1 تا بچه دارن ، پس نتیجه اینه که من 5 تا سابنت دارم که هر سابنت به طور متوسط تعداد نودهاش بین 1-3 تا هست.

محمد حسن پزشکیان

استاد سلام شما خوبید؟ ی سوال .... چطوری میشه بفهمی ایپی برای کجاعه ؟ یعنی ایپی های پابلیک .. خب ؟ مثلا این 712.16.32.2 خب ؟ مثلا .. بعنوان مثال ..

ی جایی خوندم میگفت مثلا 712 میشه ایران....16 استان مرکزی . نمیدونم ب همین ترتیب...یا فک کنم میگفت 16 برای فلان ای اس پیه و ...

میگم میشه از روی ایپی بفهمی برای کجاعه ؟(بدون سایت و هوایز گرفتن ) که مثلا این رقم ها برای این مکانه و این ها برای این کشورو و این

دقیقا خلاصه بگم کدوم 8 بیت مشخه ی کشوره ... کدوم 8 بیت مشخه ی آی اس پیه ؟ کدوم 8 بیت مشخصه ی شهره یا منطقه و ...

ممنون

صادق شعبانی

سلام.معمولا از رو سایت ها در میارن ولی من الان حفظ نیستم کدوم ای پی برای کدوم شهره.

محمد حسن پزشکیان

سلام ن منظورم اینه

مثلا فرض کنید 720.16.32.2

خب این ی ایپی ؟

712 نشون دهنده ی کشوره ؟

16 نشون دهنده ای اس پیه ؟ و...

نمیخواد ببینم کدوم عدد برای کجاست..فقط کدوم اوکتت ها نشون دهنده ی کجاست برام بسه..

محمد حسن پزشکیان

مهندس شعبانی عزیز منظور من اینه عکس زیر درسته ؟ ب عدد کار ندارم میگم اون اکتت اول نوشته کشور حالا هر عددی

کشور رو از اکتت اول میخونن؟

مثلا 37 برای ایرانه

63 برای استان مرکزی

128 برای اراک

اینطوری ایپی رو میخونن و مکان یابی میکنن و میفهمن برای کجاس؟

ب اعداد کاری ندارم

وب سایت توسینسو

محمد حسن پزشکیان

مهندس شعبانی بی زحمت سوال بنده رو پاسخ میدید؟

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
×