تخفیف های ویژه عیدانه توسینسو
تا 60 درصد تخفیف ویژه
00ساعت 00دقیقه 00ثانیه

آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 11 : پروتکل ARP

سرفصل های این ویدیو

پروتکل ARP

دانلود فایل پکت تریسر این سناریو جهت شبیه سازی

arp


آنچه در این ویدیو خواهیم دید

در این ویدیو به بررسی پروتکل ARP که مخفف عبارت address resolution protocol است خواهیم پرداخت.بظور کلی این پروتکل ، جهت بدست آوردن آدرس مک از روی IP در شبکه اترنت است و هر PC ای که IP را می فهمد ، جدول ARP دارد.برای دیدن جدول ARP در کامپیوتر ، کافیست دستور زیر را وارد کنیم:
arp -a

arp


نویسنده و تهیه کننده: صادق شعبانی
ITPRO باشید!

عنوان
1 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 1 : معرفی دوره 5′:35″ رایگان
2 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 2 : تبدیل به مبنای 10 32′:5″ رایگان
3 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 3 : تبدیل مبناها به 10 17′:23″ رایگان
4 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 4 : تبدیل مبناهای مختلف 31′:10″ رایگان
5 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 5 : مبانی شبکه 37′:44″ رایگان
6 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 6 : مفاهیم آدرس IP 29′:36″ رایگان
7 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 7 : مفاهیم آدرس IP 25′:4″ رایگان
8 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 8 : مفاهیم آدرس IP 39′:58″ رایگان
9 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 9 : مفاهیم آدرس IP 27′:34″ رایگان
10 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 10 : کابل شبکه و سوئیچ 53′:52″ رایگان
11 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 11 : پروتکل ARP 25′:49″ رایگان
12 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 12 : مروری بر آموخته ها 21′:24″ رایگان
13 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 13 : چه یاد می گیریم ؟ 19′:11″ رایگان
14 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 14 : سورپرایز ویژه !! 11′:38″ رایگان
15 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 15 : آموزش Subnetting 45′:44″ 7,700
16 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 16 : مبحث VLSM 47′:19″ 9,350
17 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 17 : طراحی IP Plan شهر 1:7′:28″ 13,750
18 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 18 : آموزش Subnetting 36′:16″ رایگان
19 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 19 : آموزش Subnetting 36′:25″ 7,700
20 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 20 : محاسبه آنلاین IP 55′:24″ 11,000
21 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 21 : آموزش Supernetting 8′:21″ رایگان
22 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 22 : آموزش Supernetting 22′:2″ رایگان
23 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 23 : CIDR و Wildcard 18′:59″ رایگان
24 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 24 : چرا سیسکو بیاموزیم؟ 28′:23″ رایگان
25 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 25 : مقدمات سویچینگ 25′:4″ رایگان
26 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 26 : شبیه ساز شبکه 1 45′:24″ رایگان
27 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 27 : شبیه ساز شبکه 2 1:9′:45″ 7,150
28 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 28 : شبیه ساز شبکه 3 1:25′:12″ 11,550
29 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 29 : شبیه ساز شبکه 4 1:46′:57″ 13,750
30 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 30 : شبیه ساز شبکه 5 1:9′:57″ 1,650
31 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 31 : شبیه ساز شبکه 6 1:15′:13″ 5,500
32 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 32 : شبیه ساز شبکه 7 1:18′:35″ 3,300
33 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 33 : شبیه ساز شبکه 8 31′:25″ رایگان
34 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 34 : مقدمات روتر و سویچ 33′:4″ 7,700
35 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است قسمت 35 : مقدمات روتر و سویچ 2 1:14′:26″ 9,350
36 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 36 : دستورات مقدماتی 54′:14″ 9,350
37 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است قسمت 37 : مقدمات روتر و سویچ 3 1:4′:34″ 9,350
38 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است قسمت 38 : مقدمات روتر و سویچ 4 20′:25″ 5,500
39 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 39 : دستور Telnet یک 1:20′:39″ 8,800
40 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 40 : دستور Telnet دو 51′:41″ 3,300
41 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 41 : آزمون دانش سیسکو 8′:36″ رایگان
42 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 42 : سناریو Subnetting 52′:21″ 11,000
43 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 43 : Secure Shell یا SSH 1:23′:26″ 11,000
44 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 44 : مفاهیم VLAN 32′:8″ 6,600
45 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 45 : مفاهیم Trunk 56′:2″ 9,350
46 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 46 : مفاهیم VTP 45′:28″ 7,700
47 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 47 : InterVLAN Routing 1:20′:46″ 11,000
48 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 48 : InterVLAN Routing 33′:1″ 4,400
49 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 49 : آموزش Port Security 1:6′:42″ 9,350
50 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 50 : Spanning Tree یک 48′:58″ 6,600
51 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 51 : PDF امنیت سیسکو رایگان
52 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 52 : Spanning Tree دو 1:13′:40″ رایگان
53 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 53 : Spanning Tree سه 52′:29″ 6,600
54 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 54 : Spanning Tree چهار 1:31′:33″ رایگان
55 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 55 : Spanning Tree پنج 1:22′:21″ 7,700
56 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 56 : Spanning Tree شش 1:29′:36″ 7,700
57 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 57 : Spanning Tree هفت 1:4′:59″ 7,700
58 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 58 : Spanning Tree هشت 43′:13″ 7,700
59 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 59 : IOU WEB 54′:55″ رایگان
60 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 60 : مفاهیم FHRP 40′:39″ رایگان
61 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 61 : بررسی پروتکل HSRP 1:19′:32″ 10,780
62 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 62 : بررسی پروتکل GLBP 1:8′:53″ 10,780
63 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 63 : TOSINSO 1400 52′:13″ رایگان
64 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 64 : بررسی پروتکل VRRP 58′:30″ رایگان
65 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 65 : مفهوم EtherChannel 2:7′:3″ 11,000
66 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 62 : SPAN و RSPAN 1:38′:21″ رایگان
زمان و قیمت کل 54:56′:24″ 292,710
5 نظر
محمد

سلام

استاد بازم من و چندتا سوال

استاد میخواستم ببینم مفهوم Arp رو درست متوجه شدم یا نه؟! استاد کامپیوترها ادرس های ip همدیگرو از طریق برادکستی که ابتدا وقتی وارد شبکه میشن انجام میدن . متوجه ip های همدیگر میشن؟؟

و دیگه اینکه استاد چون سوئیچ لایه 2 هست و درکی از ادرس ip ندارد از طریق ffff.ffff.ffff میفهمد که باید فلان بسته رو براد کست بکنه؟؟

و البته بازم سوال!!

استاد تا جایی که میدونم در محیط اینترنت ما arp نداریم پس فرضا الان ما با یک سیستمی میخواییم ارتباط بگیریم که ان طرف شبکه است و ما از طریق روتر به ان وصل شدیم از روتر هم برادکست عبور نخواهد کرد پس در این حالت ادرس مک اون سیستم رو چگونه بدست میاریم؟؟

صادق شعبانی

ببین بذار یه مثال ساده بزنم ، من با علی کار دارم و مثلا" میخوام بهش یه پیغامی رو بدم ، اول از همه رو به جمع داد میزنم علی آقا کیه ؟ ( برادکست ی میپرسم علی آقا کیه ؟ ) بعد که اون شخص جواب داد حالا بهش پیغاممو میرسونم و میگم.

سوئیچ بسته ها رو جابجا میکنه و با مک سرو کار داره و البته هر پورت سوئیچ هم مک خاص خودشو داره ، یه بسته بیاد با آدرس برادکستی که گفته تو سطح شبکه به همه ارسالش میکنه و ووقتی اون طرف جواب داد ، بسته رو بصورت یونیکست به مقصد میفرسته.

پی سی ها وقتی بخوان بسته رو بفرستن ، مثل یه نامه که مبدا و مقصد داره و کد پستی مبدا و مقصد ، عینا" همونه ، فک کن کد پستی همون مک هست ، حالا تحلیل کن بین که برا ارسال باید جدوال مورد نیازش باید پر باشه و گرنه بسته برادکست میشه.

در مورد سوال دوم ، از بالا بهش نگاه کن و نه از داخل شبکه lan

یعنی فک کن 2 تا خانواده میخوان با هم تماس بگیرن ، هر خانواده ای اطلاعات مربوط به خانواده خودشو میدونه ولو اینکه تو هر شبکه ما سابنیتنگ براش انجام داده باشم ، بسته های arp که ماهیت برادکست هستن از روتر عبور نمی کنن و اون بسته هایی هم که عبور میکنن برا اینکه تو لوپ نیفتن یه چیزی دارن تحت عنوان ttl که از هر روتری که رد میشن یکی ازش کم یشه تا نهیاتا که 0 میشه و بسته دراپ میشه .

اما حالا که بحث مک رو کشوندی وسط و ارتباطات روتینگ رو سوال پرسیدی ، این یه مقدار تحلیلی هست که باید خیلی با چزئیات بهش پرداخت ، احساس میکنم اگه الان توضیح بدم کمی باعث گیج شدن بشه ، گمون کنم مهندس شوهانی تو بحث روتینگ کامل این مسئله رو باز کرده باشه منم تو ویدیوهای روتینگ بهش اشاره میکنم اما همیشه تو بحث روتینگ یادتون باشه که همیشه برای ما دیدن شبکه های مقصد مهمه و هر بسته ای که از هر روتر رد میشه ، مقصدش بصورت هاپ بای هاپ بهش داده میشه .

بذار تو ویدیوهای روتینگ کامل توضیح بدمش.

nazimatin

خسته نباشید خیلی خوب بود

saeid.aram62

سلام خسته نباشید میشه مطالب را به صورت قسمت قسمت خریداری کرد

علی  سروری

سلام

مهندس وقتی بسته از سوییچ برای کلیه کلاینت ها ارسال میشه تنها کلاینتی که صاحب بسته است مک خود رو برای سوییچ ارسال میکنه یا نه کلیه کلاینت ها حتی بعد از دراپ بسته مک خود رو برای سوییچ جهت تکمیل مک تیبل سوییچ ارسال می کنند؟

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
×