تخفیف های ویژه عیدانه توسینسو
تا 60 درصد تخفیف ویژه
00ساعت 00دقیقه 00ثانیه

آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 18 : آموزش Subnetting

ویدئو های مبحث subneting

ویدئو های مبحث subneting

subneting بخش اول ویدیو

subneting بخش دوم ویدیو

subneting بخش سوم ویدیو
سرفصل های این ویدیو

ادامه بحث سابنتینگ براساس زیر شبکه

آنچه در این ویدیو خواهیم دید

در ویدیو قبل ضمن آشنایی با سابنتینگ و حل چندین مثال متفاوت و استفاده از روش های کلاسیک و میانبر در سابنتینگ نوبت به آن میرسد که سراغ IP هایی برویم که اکتد آخر آنها صفر نیست تا ببینیم صفر نبودن آن چه تغییری در محاسبات دارد که در این ویدیو عمیقتر از قبل با بحث بیتهای هاست در سابنتینگ آشنا می شویم.بحث جالب دیگری که دراین ویدیو به آن پرداخته خواهد شد این است که اگر بیت سابنت در 2 اکتد متفاوت باشد شرایط به چه صورتی تغییر خواهد کرد که در همین بحث ، حالت 256 اکتد بررسی خواهد شد.

دانلود فایل pdf این ویدیو


دانلود فایل


توضیحات تکمیلی

پس از یادگیری این مبحث ، در ویدیو شماره 21 ( سایت ) ، شما یاد می گیرید چگونه با وب سایت های معتبر ، محاسبات خود را در کمتر از 1 ثانیه با وارد کردن اطلاعات ، بدست آورید ضمن اینکه تمام محاسبات این ویدیو ، در آنجا تکرار خواهد شد و با روش کار آشنا خواهید شد همچنین در ویدیو مزبور علاوه بر اینکه سناریو این بحث که با نرم افزار شبیه ساز پکت تریسر تشریح شده است ، فایل مربوطه با عکس محاسبات برای شما قرار داده شده است.


زمان و حجم این ویدیو

مدت زمان این ویدیو 36 دقیقه / 72MBنویسنده و تهیه کننده: صادق شعبانی
ITPRO باشید!

عنوان
1 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 1 : معرفی دوره 5′:35″ رایگان
2 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 2 : تبدیل به مبنای 10 32′:5″ رایگان
3 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 3 : تبدیل مبناها به 10 17′:23″ رایگان
4 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 4 : تبدیل مبناهای مختلف 31′:10″ رایگان
5 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 5 : مبانی شبکه 37′:44″ رایگان
6 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 6 : مفاهیم آدرس IP 29′:36″ رایگان
7 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 7 : مفاهیم آدرس IP 25′:4″ رایگان
8 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 8 : مفاهیم آدرس IP 39′:58″ رایگان
9 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 9 : مفاهیم آدرس IP 27′:34″ رایگان
10 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 10 : کابل شبکه و سوئیچ 53′:52″ رایگان
11 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 11 : پروتکل ARP 25′:49″ رایگان
12 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 12 : مروری بر آموخته ها 21′:24″ رایگان
13 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 13 : چه یاد می گیریم ؟ 19′:11″ رایگان
14 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 14 : سورپرایز ویژه !! 11′:38″ رایگان
15 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 15 : آموزش Subnetting 45′:44″ 7,700
16 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 16 : مبحث VLSM 47′:19″ 9,350
17 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 17 : طراحی IP Plan شهر 1:7′:28″ 13,750
18 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 18 : آموزش Subnetting 36′:16″ رایگان
19 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 19 : آموزش Subnetting 36′:25″ 7,700
20 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 20 : محاسبه آنلاین IP 55′:24″ 11,000
21 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 21 : آموزش Supernetting 8′:21″ رایگان
22 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 22 : آموزش Supernetting 22′:2″ رایگان
23 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 23 : CIDR و Wildcard 18′:59″ رایگان
24 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 24 : چرا سیسکو بیاموزیم؟ 28′:23″ رایگان
25 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 25 : مقدمات سویچینگ 25′:4″ رایگان
26 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 26 : شبیه ساز شبکه 1 45′:24″ رایگان
27 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 27 : شبیه ساز شبکه 2 1:9′:45″ 7,150
28 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 28 : شبیه ساز شبکه 3 1:25′:12″ 11,550
29 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 29 : شبیه ساز شبکه 4 1:46′:57″ 13,750
30 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 30 : شبیه ساز شبکه 5 1:9′:57″ 1,650
31 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 31 : شبیه ساز شبکه 6 1:15′:13″ 5,500
32 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 32 : شبیه ساز شبکه 7 1:18′:35″ 3,300
33 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 33 : شبیه ساز شبکه 8 31′:25″ رایگان
34 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 34 : مقدمات روتر و سویچ 33′:4″ 7,700
35 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است قسمت 35 : مقدمات روتر و سویچ 2 1:14′:26″ 9,350
36 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 36 : دستورات مقدماتی 54′:14″ 9,350
37 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است قسمت 37 : مقدمات روتر و سویچ 3 1:4′:34″ 9,350
38 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است قسمت 38 : مقدمات روتر و سویچ 4 20′:25″ 5,500
39 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 39 : دستور Telnet یک 1:20′:39″ 8,800
40 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 40 : دستور Telnet دو 51′:41″ 3,300
41 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 41 : آزمون دانش سیسکو 8′:36″ رایگان
42 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 42 : سناریو Subnetting 52′:21″ 11,000
43 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 43 : Secure Shell یا SSH 1:23′:26″ 11,000
44 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 44 : مفاهیم VLAN 32′:8″ 6,600
45 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 45 : مفاهیم Trunk 56′:2″ 9,350
46 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 46 : مفاهیم VTP 45′:28″ 7,700
47 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 47 : InterVLAN Routing 1:20′:46″ 11,000
48 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 48 : InterVLAN Routing 33′:1″ 4,400
49 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 49 : آموزش Port Security 1:6′:42″ 9,350
50 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 50 : Spanning Tree یک 48′:58″ 6,600
51 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 51 : PDF امنیت سیسکو رایگان
52 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 52 : Spanning Tree دو 1:13′:40″ رایگان
53 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 53 : Spanning Tree سه 52′:29″ 6,600
54 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 54 : Spanning Tree چهار 1:31′:33″ رایگان
55 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 55 : Spanning Tree پنج 1:22′:21″ 7,700
56 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 56 : Spanning Tree شش 1:29′:36″ 7,700
57 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 57 : Spanning Tree هفت 1:4′:59″ 7,700
58 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 58 : Spanning Tree هشت 43′:13″ 7,700
59 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 59 : IOU WEB 54′:55″ رایگان
60 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 60 : مفاهیم FHRP 40′:39″ رایگان
61 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 61 : بررسی پروتکل HSRP 1:19′:32″ 10,780
62 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 62 : بررسی پروتکل GLBP 1:8′:53″ 10,780
63 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 63 : TOSINSO 1400 52′:13″ رایگان
64 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 64 : بررسی پروتکل VRRP 58′:30″ رایگان
65 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 65 : مفهوم EtherChannel 2:7′:3″ 11,000
66 آموزش Cisco به روش سیسکو آسان است : قسمت 62 : SPAN و RSPAN 1:38′:21″ رایگان
زمان و قیمت کل 54:56′:24″ 292,710
18 نظر
بهروز   سیروس زاد

سلام دوست عزيز ممنون از ويديو خوبت ولي يه نكته رو كه تو pdf فايلت ديدم مثلا در سناريو اول اومدي و سابنتينگو درست انجاب دادي ولي سابنت مسك آخر كه خروجي اصليت هستو نميبينم مثلا براي مثال ١

Final subnet for 2 network =255.255.255.128

صادق شعبانی

درسته ، ولی تو ویدیو ها مرتبا" گفتم که معادل های cidr با subnetmas و wildcardmask چجوریه و چطور میشه حسابشون کرد ": )

ضمن اینکه من تمام مسائل سابنت مسک رو ( از ویدیو 13 تا 20 ) تو یه ویدیو جدا هم تو سناریو و هم با استفاده از وب سایت هایی که هستن کامل میگم که چجور باید باهاشون کار کرد.

فعلا" تمام مسائل تئوری هستند در حد یادگیری تاا زمانی که به سیسکو برسیم و اون ویدیو بصورت همنیاز به ویدیوهای روتینگ گذاشته میشه.

موفق باشید ": )

nazli

سلام و خسته نباشيد

چرا ويديوهاي 17-18-19 نيست؟و اينكه كل اين ديديو ها چند قسمته؟

مرسي

صادق شعبانی

والا تو برنامه ام بود که قبل از عید هر طور شده مباحث رو به یه جائی برسونم ولی درگیر پروژه ای شدم که تا همین الان که 3.45 دقیقه شنبه 22 اسفنده درگیرش بودم که کلی از برنامه ریزی ام به هم خورد. اون 3 تا ویدیو 2 تای ابتدائیش درباره superneting هست و یکیش هم محاسبات سابنتینگ و superneting , vlsm با سایت هایی که هست و موجوده. این 3 تا ویدیو با یه ویدیو دیگه که سوال یکی از دوستان که جمعا" میشه 4 ویدیو رو تا ظرف نهایتا" فردا میذارم .

و سعی میکنم تا قبل از عید مباحث مقدماتی سیسکو رو ببندم و انشالله اونور سال مباحث اصلی سوئیچینگ رو شروع کنیم.از مباحث مقدماتی و مباحثی که مد نظرمه اگه بحثی بمونه میره برای اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت.

کل ویدیو ها اگه مباحث آموزش خود سیسکو مد نظر باشه تخمین من شاید نهایتش 60 تا ولی در کنارش ویدیوهای tshoot , activity wizard که بزارم بیشتر هم میشه البته این توضیح رو بدم من تمام این بحث سیسکو رو دارم مطرح میکنم که اخرش برسم به ccna سطح 2 ( یه سناریو گسترده ) و اونجا سناریوهای لینوکس و مایکروسافت رو در کنار سیسکو مطرح کنم و بخاطر همینم هست که این 20 تا رو اول سرش وقت گذاشتم و گفتم.

و فعلا" اولویت من تمام کردن بحث مقدماتیه بعدش سوئیچینگ غیر از pvst و بعدش پروتکل ها و گذاشتن ویدیوهای مجزا درباره اموزش gns3 . بخاطر همین تا وقتی که ccna تموم نشه من نمیتونم بگم کلا" مثلا" این مقداره . ولی میخوام هر چه زودتر که این بحث تموم بشه و انور سال بیشتر روی سیسکوویدیوهاشوقت خواهم گذاشت انشالله.

موفق و itpro باشید.

محمد نصیری

واقعا ... واقعا ممنونم از این همه انرژی و زمانی که برای تکمیل این سری آموزشی گذاشتید ... چون خودم درگیر تولید ویدیو هستم کاملا متوجه هستم که ایجاد یک سری اموزشی به این شکل ، چقدر زمان و انرژی می بره ، همیشه در کنارتون هستیم . با هم رشد می کنیم.

bmw2002

با عرض سلام و خسته نباشید و تشکر بابت آموزش های خوبتون

ببخشید میخواستم به اطلاع برسونم دسترسی به ویدئو شماره 16 مبحث Subnetting ( بخش دوم ) وجود ندارد

خواهشمندم که بررسی کنید

majid salehi

سلام

ضمن خسته نباشید و تشکر بابت آموزش زیبایتان در جایی از ویدئو فرمودین بیت Host هر تغییری بکند عیب ندارد ولی اگر تغییری را در بیت net بوجود بیاورد انگاه شبکه مختل می شود مثالی هم که از این نوع زدین 192.168.1.63/27 بود و گفتید چون تغییرات وارد بیت ۷ که جزو net بود شد باعث تغییر در خروجی و آدرس شبکه شد لطفا کمی در موردش توضیح داد شاید من بد متوجه می شوم

با تشکر

صادق شعبانی

سلام.

این سوال رو یکی دیگه از دوستان هم داشت و مجدد که ویدیو رو دید بیشتر متوجه شد ولی در کل ، در سابنتیگ و بحث نت ایدی ها ، همیشه 2 شبکه به شرطی همدیگه رو می بینن که دارای نت ایدی یکسان باشن یعنی شما ای پی رو در سابنتمسک اند کنید و اگه خروجی 2 تا ای پی ای که مد نظر شما بود یکی بود این 2 تا در یک شبکه هستن.

یک ای پی از 2 بخش نت و هاست تشکیل شده ، دامنه تغییرات تا جایی مجاز هست که جزئ بیت های هاست باشه و اخرین بیت هاست رو سابنت مسک مشخص میکنه . درست ؟

دوست عزی itpro ای من ، برای اینکه بیشتر بتونم این بحث رو توضیح بدم پیشنهاد میکنم 2 تا نرم افزار معروف که برای دانلود تو کانالم گذاشتم یا از این ادرس دانلود کنید ، اینجا

فک کنم جفت نرم افزار ها داخلش باشه ولی اگه برنامه Bitcricket IP Calculator نبود بگو که جداگونه دانلودش کنم ، خب این تصویر رو ببین

1

2

تو این تصویر بیت های هاست رنگشون سبز هست و ارزش هر بیت یکی کمتر از بیت بغلیش هست مثلا ارزش 3 بیت سمت راست میشه 7 و ارزش بیت چهارم 8 هست ، بیت های هاست چون در سابنتمسک اند میشند و این یعنی بیت هاست هر چیزی که باشه و فارغ از اینکه 1 یاشه یا 0 چون در 0 اند میشه پس خروجی همیشه 0 هست.

اما نکته اینجاست که بیتهای سابنت مسک برای بیت های نت ایدی همیشه 1 هست و این یعنی اگر 1 اند 1 باشه خروجی 1 و اگه ا اند 0 باشه خروجی 0 هست.

امیدوارم با توابع منطقی مشکلی نداشته باشی .

بذار یه جور دیگه مثال بزنم و چیز ی که الان به ذهنم میرسه ، تصور کن سابنت مسک رئیس یک اداره ای باشه و بیت های نت و هاست هم کارمند هاش ، یکی معاون و یکی هم یه کارمند معمولی ، هر کدوم از اینها وقتی نامه ای مینویسن یا درخواستی دارند ( بیت های نت یا هاست که 0 یا 1 هستند ) باید به تایید رئیس شرکت برسن.

حالا رئیس شرکت میگه من تمام درخواست های کارمند معمولیم رو امروز رد میکنم ولو اینکه همه اون در خواست رو امضا کرده باشند ( یعنی اگه تمام بیت هاست 1 باشه چون در 0 که بیت سابنت مسک هست که رو دنده لج هست ، اند میشه ) پس نتیجه این میشه که کاری پیش نمیره و کارمنده به خواسته اش نمیرسه.

حالا تصور کن اون معاون اول درخواستی داره ( بیت های نت که یک یا 0 هستن ) این رئیسه میگه باشه هر چی تو معاون اولم گفتی من قبول میکنم و اگه چیزی رو رد کنم من ردش میکنم ، ( معاون اول بیت نت هست که میتونه 0 یا 1 باشه که در بیت های رئیس شرکت که همه اش برای این معاول - همه اش برای بیت های نت برابر با 1 هست - اند میشه و خروجی وابسته به ورودی هست و تنها به شرطی خروجی 1 هست که هر 2 باید 1 باشند.

1 & 1 = 1

0 & * = 0

که ستاره میتونه 0 یا 1 باشه

حالا دامنه تغییرات از هاست خارج میشه ، یعنی مثلا اون کارمند معمولی تنها اجازه داره تو اتاق خودش نامه ها رو بزنه ( محدوده تغیررات تو همون سطح هاست باشه ) و به هیچ وجه مجاز نیست که بره فتر معاون اول و مهرش رو برداره ، درسته ؟

ما وقتی سابنتینگ انجام میدیم به نتورک هامون میگیم محدوده مجازت دقیقا تا کجاست ؟ یک بیت هاست حق نداره که یه جوری تغیرر کنه که بره تو محدوده بیت نت و مثلا اگه 3 بیت برای هاست باشه باید دیگه ته تغییرش بشه 7 ( باینری 111 ) مجاز نیست بشه 8 چون 8 به باینری یعنی 1000 ، به این 1 دقت کن ، ما گفتیم محدوده تغیررات تنها 3 بیت باشه ، رقم چهارم اصن جزئ هاست نیست

اصل صحبت سر همینه که یک بیت یا اون کارمند هاست تا کجا مجازه که تغییر کنه و بیت ها رو 0 یا 1 کنه ، محدوده تغییرات بیت هاست و اینکه نهایتا چند میشه رو خود سابنت مسک مشخص میکنه ، نمی دونم توضیحاتم خوب بود و مطلب جا افتاد یا نه ولی یه سوال دارم ، شما یه نیرو استخدام میکنید میگید با همه ساعات اضافه کاری و اینا دیگه نهایت من به شما 2 میلیون سرماه حقوق میدم و تو قرار دادش هم مینویسد ، حالا این کارمند مجازه که سر ماه از شما تقاضای حقوق 3 میلیونی کنه ؟

majid salehi

سپاسگزارم

محمدرضا احمدی

سلام ویدیو هاتون خیلی عالیه امیدوارم اموزشی های سیسکو رو همینجوری ادامه بدین بنده مشتاقانه منتظرش هستم

یه درخواست:

در مثال دوم که نوشته بودید ip : 192.168.1.35 /27 رو به دو زیر شبکه تقسیم کنین رو میشه حساب کنین:

ادرس زیر شبکه 192.168.1.32 میشه که خودتون حساب کردید

ولی با توجه با توضیحات قبلیتون من نتونستم به دو زیر شبکه تقسیم کنم.

صادق شعبانی

سلام

ممنون از انرژی های مثبتتون - برای اینکه این بحث سابنتینگ کامل جا بیفته ، پیشنهاد میکنم از نرم افزار

IP Subnet Calculator

استفاده کنید ، واقعا کار راه اندازه و من زمانی که داشتم اون ویدیوها رو رکورد میگرفتم با این برنامه عالی آشنا نشده بودم ولی الان برای دوره جدید روتینگ من چند تا نرم افزار عالی برای محاسبات سابنتینگ معرفی خواهم کرد و فایل هاشم رو هم میذارم ، اما سوال شما

بذار من از همین برنامه هه استفاده کنم ، همین الان تو پیکو فایل هم برنامه شو میذارم که همه چیز با هم سینک باشه

اول این لینک دانلود

لینکشو از قبل داشتم و همونو هم گذاشتم که یه فایل زیپ یا 2 تا برنامه برا همین محاسبات هست

خب اما سوال شما

.

این تصویر محاسبات برنامه برا اون مثال هست

subneting

بذار اینطوری مثال بزنم که یک کلید برق در نهایت برای ما 2 حالت برای یک لامپ میاره یا اون لامپ روشن یا خاموش هست ، یا اون کلید در وضعیت 1 که یعنی روشن یا 0 که یعنی خاموش هست یعنی کلا برا 2 تا زیر شبکه یک بیت میخواهیم که یا اون بیت 0 یا 1 هست.

تو اون تصویر به subnet bit mask دقت کن با s مشخص شده

3333

اون بیت سابنت ، تو اکتد اخر ، بیت 5 میفته یعنی اینطوریه که

nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnShhhh

خب این سوال یه نکته داره و نکته اش هم اینه 192.168.1.35 ادرس نتورک نیست بلکه یک ای پی از یک نتورک هست که اگه سابنت مسک اون رو حساب کرده و نتورک رو بصورت باینری بنویسیم به نتورک 192.168.1.32 می رسیم که هاست 35 یکی از ای پی های این نتورک هست پس این نکته اول ، باز هم به اون تصویر که گذاشتم دقت کنی مخصوصا باینری اش کاملا واضحه.

حالا این نتورک رو قرار شد به 2 تا زیر شبکه تقسیم کنیم ، باید یک بیت قرض بگیریم و این یک بیت یا 0 هست یا 1 و من کافیه باینریش رو بنوسیم و یه تبدیل مبنا انجام بدم

در اکتد اخر برای بیت سابنت یکبار مقدار 0 و یکبار هم مقدار 1 میگذارم

nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnShhhh(192.168.1.32)10 = ( 1100,0000.1010,1000.0000,0001.0010,0000)2

OCTED 4 = 0010 0000
            
IF SUBNET BIT = 0 --> (0010 0000 )2 = (32)10 

IF SUBNET BIT = 1 --> (0011 0000 )2 = (48)10 

544

همیشه هر ای پی ای که به شما میدن از بابت نتورک مطمئن باشید اگه نبودید از این نرم افزار فوق العاده استفاده کنید همه محاسبات رو براتون با باینری براتون حل میکنه.

امیدوارم توضیحاتم کامل بوده باشه.

محمدرضا احمدی

توضیحاتتون کامل کامل بود و نرم افزار هایی معرفی کردین تو جا افتادن مطالب وحل مسائل خیلی کمک میکنند

مرسی

hassan.net

سلام. خسته نباشیداستاد من یه سوال داشتم.

فرض کنید یک IP به این شکل داریم 192.168.100.70 و با subnet ای به شکل 255.255.255.252

لطفا روش حل این سیستم رو انجام دهید و بگید کدوم IP ها میتونن همدیگر رو ببینن؟

ممنون

صادق شعبانی

سلام

اول از همه لطفا برنامه ip subnet calculator رو دانلود و نصب کنید و محاسبات خودتون رو با اون انجام بدید مثل تصویر زیر

ip subnet calculator

اون رو که نصب کنید واضح میتونید ببینید که چه ای پی هایی در یک سابنت هستند و میتونن همدیگه رو ببینند.

صادق شعبانی

ای پی هایی همدیگه رو میبیند که هم نت آیدی باشن با هم ، یعنی از اند کردن ای پی در سابنت مسک که نت آیدی بدست اومد ، ای پی هایی که هم نت آیدی باشند میتونن هم رو ببینند.

موفق باشید.

حمیدرضا یوسفی

سلام مهندس ، خسته نباشید

ممکنه لینک فایل قسمت دوم و سوم سابنتینگ را معرفی کنید؟ من هر کاری کردم موفق نشدم ، حتی وقتی لینک آدرسشون را تو گوگل سرچ میکنم به غیر از قسمت اول بقیه قسمتها بالا نمیاد ،ممنون.

toorandokht

سلام استاد. لطف میکنید لینک دانلود فایل پی دی اف این ویدئو ( ویدئوی دوم subnetting ) رو بررسی کنید.
متاسفانه امکان دانلودش وجود نداره

 

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
×