تا %60 تخفیف خرید برای 7 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00

جزیره تجهیزات زیرساختی سیسکو | صفحه 3 | توسینسو

در این بخش از دوره آموزشی CCNP Service Provider میرسیم به بررسی مفاهیم و مباحث IPQoS و نگاهی کلی و توضیح در رابطه با این تکنولوژی و ابزار پر کاربرد.

در این قسمت از دوره آموزشیمان قصد داریم بپردازیم به ماهیت و بررسی تکنولوژی فوق العاده Quality Of Service(QoS) و مزایا استفاده از آن

در قسمت هشتم دوره آموزشی CCNP Enterprise ENCOR 350-401 و در ادامه مبحث (Spanning Tree Protocol (STP نحوه عملکرد پروتکل STP را در زمان به وجود آمدن تغییرات در شبکه را مورد بررسی قرار می دهیم. در این ویدیو موارد زیر بررسی می شود: بررسی TCN BPDU نحوه عملکرد پروتکل STP در زمان به وجود آمدن تغییرات بررس...

ما مباحثمان را بر روی پروتکل BGP و بستر IPv4 انجام دادیم حال میخواهیم با یک Extension جالب از پروتکل BGP آشنا شویم تحت عنوان MP-BGP که وظیفه پشتیبانی از AF های مختلف را برای ما دارد.

در ادامه مباحث دوره آموزشی CCNP SP میرسیم به مبحث مکانیزم های جلوگیری از Loop در پروتکل BGP؛ آنچه در این قسمت یادمیگیریم: مکانیزم جلوگیری از Loop در eBGP مکانیزم جلوگیری از Loop در iBGP مکانیزم جلوگیری از Loop در BGP RR

در ادامه مباحثمان در رابطه با پروتکل BGP‌میرسیم به بررسی Path Attribute های درون پروتکل BGP و نحوه Path Selection این پروتکل توسط این Path Attribute های آن.

پس از قسمت قبلی که نگاهی بر روی پیکربندی پروتکل BGP داشتیم حال در این قسمت میخواهیم پروتکل BGP را به شکل MultiHop پیکربندی کنیم و بررسی کنیم که پارامتر های در این توپولوژی میبایست رعایت شوند.

در ادامه مباحثمان از سرفصل BGP پس از پایان مباحث iBGP میپردازیم به مباحث و مفاهیم و راه اندازی پایه eBGP در این قسمت از دوره آموزشیمان

در ادامه مباحث نحوه پیکربندی پروتکل BGP به شکل iBGP میرسیم به قسمت دیگری از این آموزش که قرار است BGP را به نحوی دیگری پیکربندی کنیم و نکاتی که در قسمت قبلی گفته نشده را در این قسمت بررسی کنیم.

در ادامه مباحث نحوه پیکربندی پروتکل BGP به شکل iBGP میرسیم به قسمت دیگری از این آموزش استفاده از سناریو دیگری; علاوه بر این ما در این قسمت مباحثی همچون NLRI و RIB-Failure راهم نیز بررسی خواهیم کرد.

پس از پایان سرفصل مباحث ISIS وارد مباحث و سرفصل پروتکل BGP میشویم. در این قسمت از این سرفصل قرار است نگاهی بر روی مبانی پایه پروتکل BGP داشته باشیم و آنهارا مورد بررسی قرار دهیم.

در ادامه مباحثمان در رابطه با سرفصل ISIS میرسیم به نحوه پیکربندی ISIS به شکل Inter-Area به روش استفاده از روتر های Level 2 Only

در این بخش از دوره آموزشیمان قصد داریم بپردازیم به نحوه پیکربندی ISIS به شکل Inter-Area با استفاده از روتر های Level-1/2؛ آنچه در این قسمت یادمیگیریم: پیکربندی ISIS و راه اندازی ISIS پیکربندی روتر های IS Type 1-2 و نحوه برقراری ارتباط در بین دو Area بررسی نحوه Verification سازی پیکربندی انجام شده ...

در ادامه مباحثمان در رابطه با سرفصل ISIS میرسیم به نحوه پیکربندی احراز هویت در ISIS به شکل قدرتمند ترین روش یعنی روش MD5؛ آنچه در این قسمت یادمیگیریم:  بررسی انواع حالت های Authentication Type در ISIS بررسی تفاوت های بین آن‌ها بررسی نحوه پیکربندی ISIS Authentication به روش MD5 به صورت Ove...

پس از پشت سر گذاشتن مباحث پروتکل ISIS میرسیم به نحوه پیکربندی ISIS به شکل Level 1؛ آنچه در این قسمت یادمیگیریم: بررسی نحوه پیاده سازی و پیکربندی ISIS به شکل Level 1 بررسی و Verification سازی جدول مسیریابی روتر و Route های ISIS بررسی و Verification سازی Neighbor ها و LSDB پروتکل ISIS و مباحث دیگری ک...

در ادامه سرفصل مباحث پروتکل ISIS میرسیم به ادامه بررسی مباحث دیگر در این پروتکل؛ آنچه در این قسمت یادمیگیریم عبارتند از: بررسی نحوه آدرس دهی NSAP در ISIS بررسی ماهیت و نحوه نوشتن NET در ISIS بررسی ویژگی TLV در ISIS بررسی انواع PDU Type در ISIS

در ادامه مباحثمان در رابطه با دوره آموزشی CCNP Service Provider پس از پایان سرفصل مباحث OSPF میرسیم به بررسی و راه اندازی و مباحث متنوع پروتکل ISIS و سرفصل این پروتکل؛ در این قسمت قصد داریم که بپردازیم به مباحث پایه و متنوع پروتکل ISIS

به عنوان اخرین قسمت از سرفصل OSPF میرسیم به مبحث انواع Area Type ها و بررسی تفاوت ها و مراحل کار آن + نگاه بر نحوه پیکربندی آنها؛ آنچه در این قسمت یادمیگیریم: بررسی حالت عادی OSPF Area بررسی Stub Area در OSPF بررسی Totally Stubby Area بررسی NSSA Area در OSPF بررسی Totally NSSA Area در OSPF بررسی ...

در ادامه مباحثمان در رابطه با سرفصل OSPF میرسیم به نحوه پیکربندی احراز هویت در OSPF به شکل قدرتمند ترین روش یعنی روش MD5؛ آنچه در این قسمت یادمیگیریم:  بررسی انواع حالت های Authentication Type در Header بسته های OSPF بررسی تفاوت های بین آن‌ها بررسی نحوه پیکربندی OSPF Authentication به روش...

در این بخش از دوره آموزشی CCNP SP قصد داریم بپردازیم به نحوه پیکربندی پروتکل OSPF به شکل Inter-Area و بررسی نحوه قرار گیری مسیرهای آن در جدول Routing؛ آنچه در این قسمت یادمیگیریم: پیکربندی و پیاده سازی OSPF به شکل Inter-Area بررسی نحوه پیکربندی روتر ABR به منظور ایجاد ارتباطات بین دو Area بررسی نح...

در ادامه مباحثمان در رابطه با پروتکل OSPF می‌رسیم به نحوه پیکربندی روتر ASBR و ایجاد External Route ها در جدول Routing روتر های که درون OSPF هستند

در این قسمت از دوره آموزشیمان قصد داریم که شبکه OSPF به شکل و حالت Multi-Access پیکربندی کنیم؛ آنچه در این قسمت یادمیگیریم: بررسی نحوه پیکربندی شبکه OSPF به شکل Multi-Access بررسی فواید اینکار بررسی نحوه انتخاب DR BDR بررسی نحوه انتخاب دستی DR BDR و مباحث دیگری که در این بخش گفته شده است

در این قسمت از دوره آموزشیمان میپردازیم به بررسی نحوه پیکربندی پروتکل OSPF به حالت Single Area و برقراری ارتباطات بین شبکه های Lan مجزا از هم؛ آنچه در این قسمت یادمیگیریم: بررسی نحوه پیکربندی OSPF بررسی نحوه Verification سازی پیکربندی های انجام شده بررسی مفهوم Passive-Interface بررسی مفهوم Hello-I...

پس از به پایان گذاشتن مبانی مختلف پروتکل OSPF میرسیم به بررسی موقعیت تجهیزات در OSPF و بررسی LSA Type های که در LSDB روتر ها قرار میگیرد

در ادامه مباحثمان در رابطه با دوره آموزشی CCNP Service Provider میرسیم به بررسی پروتکل OSPF؛ در این قسمت قرار است بپردازیم به مبانی و مباحث پایه در رابطه با پروتکل OSPF و با آن‌ها آشنا شویم

در قسمت هفتم دوره آموزشی CCNP Enterprise ENCOR 350-401 و در ادامه مبحث (Spanning Tree Protocol (STP نحوه ایجاد ساختار درختی STP را بررسی می کنیم برای ایجاد این ساختار نیاز است تا موارد زیر مشخص شود: نحوه انتخاب Root Bridge مشخص کردن Root port محاسبه path cost مشخص کردن Blocked port و Designated Por...

در این قسمت از دوره آموزشیمان میپردازیم به بررسی ماهیت Static Routing Floating و نحوه پیکربندی آن. آنچه که قرار است در این قطمت یاد بگیریم: بررسی ماهیت Static Routing Floating پیاده سازی RIP به منظور انجام سناریو Static Routing Floating بررسی نحوه پیاده سازی و ماهیت کاری Static Routing Floating ...

در این قسمت قرار است با مفاهیم و نحوه پیاده سازی Default Getaway و Default Network آشنا شویم. آنچه در این قسمت فرا میگیریم عبارتند از: بررسی مفهوم Default Getaway بررسی مفهوم Default Route  بررسی نحوه پیاده سازی Default Getaway بررسی نحوه پیاده ساری Default Route بررسی نحوه ایجاد ارتباط بی...

در این قسمت از دوره آموزشیمان قرار است با نحوه راه اندازی Static Routing بر روی بستر IPv6 آشنا شویم

در ادامه مباحثمان در رابطه با دوره آموزشی CCNP Service Provider میرسیم به بررسی و نحوه پیاده سازی Static Routing در شبکه و ایجاد ارتباطات بین دو شبکه Lan مجزا از طریق Static Routing  آنچه در این قسمت قرار است یاد بگیریم:بررسی ماهیت Static Routing پیاده سازی Static Routing و ایجاد ارتباط بی...

در این قسمت از دوره از آموزشی CCNP Service Provider قصد داریم بپردازیم به معرفی معماری iOS XR و ویژگی های متنوع و قدرتمندی که در آن وجود داشته دارد آنچه در این قسمت یادمیگیریم:بررسی iOS XR و سیستم های قبل آنبررسی مکانیزم های امنیتی iOS XRبررسی ماهیت iOS XR و استفاده های آنبررسی موقعیت قرارگیری iOS X...

۸۹برای اولین بار در ایران تدریس دوره بین اللملی CCNP Service Provider SPCOR 2020  سلام و عرض ادب و احترام خدمت کاربران عزیز وب سایت توسینسو، بنده امیرحسین تنگسیری نژاد هستم و قصد دارم که دوره CCNP Service Provider SPCOR 350-501 را خدمت شما عزیز تدریس کنم و شمارا با مباحث و سرفصل ها و فرآیند های...

در ادامه مباحثمان در رابطه با سرفصل VPN And Tunnelling در دوره آموزشی CCNA Service Provider میرسیم به مباحث راه اندازی و بررسی پروتکل IPIP که یک پروتکل Tunnelling استاندارد می‌باشد

در ادامه مباحثمان در رابطه با سرفصل VPN And Tunnelling در دوره آموزشی CCNA Service Provider میرسیم به مباحث راه اندازی و بررسی پروتکل GRE که یک پروتکل Tunnelling بسیار پر استفاده و قدرتمند می‌باشد    

در ادامه مباحثمان در رابطه با دوره آموزشی CCNA Service Provider می‌رسیم به بررسی بستر GETVPN؛ آنچه در این قسمت یادمیگیریم: بررسی ماهیت GETVPN بررسی دلایل استفاده از GETVPN بررسی KS و GM در GETVPN بررسی KEK و TEK در GETVPN و مباحث دیگری که این بخش گفته شده است

در ادامه مباحثمان در رابطه با دوره آموزشی CCNA Service Provider می‌رسیم به بررسی بستر DMVPN؛ آنچه در این قسمت یادمیگیریم: بررسی ماهیت بستر DMVPN بررسی حالت های متنوع بستر DMVPN بررسی موقعیت های تجهیزات در بستر DMVPN و مباحث دیگری که رابطه با این بستر گفته شده است

در این قسمت از دوره آموزشیمان قرار است با مباحث مختلف VPN ها و Tunnelling آشنا شویم؛ آنچه در این بخش یادمیگیریم: بررسی مفهوم VPN بررسی نحوه کار VPN بررسی Site To Site VPN بررسی RA VPN بررسی انواع پروتکل های VPN و تفاوت های آن و مباحث دیگری که در این بخش آموزش داده شده است

در این قسمت از دوره آموزشی CCNA Service Provider می‌رسیم به بررسی حملات متنوعی که بر روی پروتکل DHCP رخ می‌دهند و ارائه راه کار هایی به منظور جلوگیری از این حملات؛ آنچه در این بخش یادمیگیریم: ماهیت پروتکل DHCP و مکانیزم آدرس دهی آن بررسی حمله DHCP Starvation بررسی حمله DHCP Spoofing برر...

در ادامه سرفصل های Security دوره CCNA SP می‌رسیم به بررسی حمله Vlan Hopping؛ آنچه در این قسمت یادمیگیریم: بررسی حمله Vlan Hopping بررسی انواع این حملات و ماهیت آن ها معرفی ابزار مورد نیاز برای پیاده سازی این حمله پیاده سازی یک شبکه امن و دادن راه کار های برای جلوگیری از رخ دادن این حملات در ش...

در ادامه مباحثمان در رابطه با دوره آموزشی CCNA Service Provider می‌رسیم به مباحث Security؛ آنچه در این قسمت یادمیگیریم: بررسی حمله CAM Table OverFlow یا همان Mac Flooding بررسی نحوه پیاده سازی حمله Mac Flooding بررسی نحوه جلوگیری از حمله Mac Flooding از تجهیزات لایه دو سیسکو

در این قسمت از دوره آموزشی CCNA Service Provider قصد داریم که شمارا تکنولوژی و راهکار های CGNAT و NAT46 و DNS64 آشنا نماییم

در این قسمت از دوره آموزشی CCNA Service Provider قصد داریم بپردازیم به نحوه پیاده سازی شبکه MPLS و راه اندازی پروتکل LDP

در ادامه مباحثمان در رابطه با دوره CCNA SP قصد داریم که در این قسمت به مبحث پروتکل VRRP بپردازیم که درست شبیه به پروتکل HSRP است و فرق آنچنانی در بین Concept های آن وجود ندارد

در ادامه مباحثمان در رابطه با دوره CCNA SP حال میرسیم به مباحث High Availability در سطح لایه 3؛ آنچه در این قسمت یادمیگیریم: بررسی ماهیت High Availability در سطح لایه 3 بررسی ماهیت پروتکل HSRP بررسی نحوه کار پروتکل HSRP مقایسه ورژن های HSRP بررسی پیغام های HSRP بررسی نحوه پیاده سازی و Verification ...

در ادامه مباحثمان از دوره CCNA SP میرسیم به بررسی چگونگی راه اندازی BGP Route Reflector؛ آنچه در این قسمت یادمیگیریم بررسی مفهوم و ماهیت BGP Route Reflector بررسی مفاهیم‌ BGP Route Reflector نحوه پیاده سازی BGP Route Reflector بررسی جدول Rib Failure بررسی مکانیزم های جلوگیری از Loop در iBG...

در قسمت ششم دوره آموزشی CCNP Enterprise ENCOR 350-401 و در ادامه مبحث (Spanning Tree Protocol (STP موارد زیر را بررسی خواهیم کرد: معرفی 802.1D وضعیت های مختلف پورت ها در 802.1D نقش های مختلف پورت ها در 802.1D بررسی مفاهیم مرتبط با STP مانند Root Bridge ، Priority ، Bridge ID و ... بررسی BPDU بررسی ...

در ادامه مباحثمان در رابطه با دوره آموزشی CCNA Service Provider میرسیم به مبحث BGP؛ آنچه در این بخش یادمیگیریم: بررسی ماهیت پروتکل BGP بررسی ماهیت iBGP و eBGP بررسی نحوه تشکیل همسایگی در BGP بررسی پیغام های BGP بررسی الگوریتم Path Vector بررسی Path Attribute ها بررسی نحوه Route Selection در BGP ...

در ادامه مباحثمان در رابطه با دوره آموزشی CCNA Service Provider و مباحث پروتکل BGP می‌رسیم به نحوه پیاده سازی و نحوه کار کردن به صورت عملی BGP؛ آنچه در این بخش یادمیگیریم  نحوه پیاده سازی شبکه iBGP نحوه پیاده سازی eBGP نحوه پیاده سازی eBGP MultiHop

در ادامه مباحثمان می‌رسیم به راه اندازی پروتکل ISIS، در این قسمت قرار است مباحث زیر را یادبگیریم بررسی NET در ISIS بررسی آدرس دهی NSAP و اجزا مختلف آن در ISIS بررسی LSP در ISIS بررسی Authentication در ISIS بررسی نحوه راه اندازی ISIS و فعال سازی آن بررسی نحوه Area بندی و اختصاص System ID بررسی ...