آموزش :: Cisco lab 9 – root guard
درخواست های ارتباط
جستجو
  لیست دوستان من
  صندوق پیام
  همه را دیدم
  • در حال دریافت لیست پیام ها
  صندوق پیام
  رویدادها
  همه را دیدم
  • در حال دریافت لیست رویدادها
  همه رویدادهای من
  تخفیف های وب سایت
  همه تخفیف ها

  عضویت در

  کانال تلگرام

  توسینسو

  اطلاعات مطلب
   مدرس/نویسنده
   صادق شعبانی
   امتیاز: 72446
   رتبه:11
   77
   91
   19
   409
   صادق شعبانی / ccna/ccnp/mcitp/ceh پروفایل کاربر

   Cisco lab 9 – root guard

   تاریخ 25 ماه قبل
   نظرات 0
   بازدیدها 270
   سلام.در این LAB می خواهیم در خصوص فیچر root guard یا همان محافظت از سوئیچ روت صحبت کنیم .

   قبلا" در این ویدیو و همچنین این مقاله که در خصوص stp security بود ، مباحث امنیتی مرتبط با stp را یادگرفتیم ، در همان مقاله مرتبط صحبت از attack شد که به man in the middle attack هم معروف است.می توانید به این مقاله از مهندس شوهانی که در همین خصوص است نیز مراجعه نمائید.حالا قصد داریم این فیچر امنیتی را در این lab پیاده سازی نمائیم.

   1


   در سناریو بالا سوئیچ IOU1 در نقش سوئیچ روت است که ما از طریق کامند زیر آن را سوئیچ ROOT BRIDGE تعیین کرده ایم :
   
   
   IOU1(config)#spanning-tree vlan 1 root primary 
   IOU1(config)#
   IOU1(config)#
   IOU1#
   
   IOU1#show spanning-tree 
   
   VLAN0001
    Spanning tree enabled protocol ieee
    Root ID  Priority  24577
          Address   aabb.cc00.0600
          This bridge is the root
          Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
   
    Bridge ID Priority  24577 (priority 24576 sys-id-ext 1)
          Address   aabb.cc00.0600
          Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
          Aging Time 15 
   
   Interface      Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
   ------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
   Et0/0        Desg FWD 100    128.1  Shr 
   Et0/1        Desg FWD 100    128.2  Shr 
   Et0/2        Desg FWD 100    128.3  Shr
   
   
   


   همچنین سوئیچ IOU2 هم بعنوان BACKUP سوئیچ روت در نظر گرفته شده است .

   IOU2(config)#SPANning-tree VLAN 1 ROOT SECondary 
   IOU2(config)#
   IOU2#
   
   IOU2#SHOW SPANning-tree 
   
   VLAN0001
    Spanning tree enabled protocol ieee
    Root ID  Priority  24577
          Address   aabb.cc00.0600
          Cost    100
          Port    3 (Ethernet0/2)
          Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
   
    Bridge ID Priority  28673 (priority 28672 sys-id-ext 1)
          Address   aabb.cc00.0500
          Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
          Aging Time 15
   
   
   
   همانطور که می بینید مقدار PRIORITY سوئیچ روت برابر با 24XXX و در سوئیچ BACKUP مقدار PR برابر با 28XXX است.در این سناریو ما انتظار داریم سوئیچ روت را روی پورت های RP و یا BLOCK ببنیم .ما هیچوقت انتظار نداریم سوئیچ روت را روی پورت هایی که برای کلاینت ها در نظر گرفته شده و یا سایر پورت های سوئیچ ببینیم.

   از آنجا که انتخابات سوئیچ ها بصورت کاملا" رقابتی است ممکن است شخصی ، یک سوئیچ بهترین BID و به عبارت دقیق تر بهترین PRIORITY و مثلا" سوئیچ با PRIORITY 0 وارد سازمان کرده و سوئیچ خودش را به سوئیچ ACCESS متصل کند.
   در این هنگام ، چون در بین تمام سوئیچ ها فقط یک سوئیچ میتواند روت باشدو سوئیچ روت ، سوئیچی با بهترین BID است ، سوئیچ ATTACKER بعنوان روت در نظر گرفته شده و ترافیک شبکه از آن عبور خواهد کرد.

   ما قصد داریم با کانفیگ این فیچر ، اعلام کنیم در سمت سوئیچ IOU3 ، سوئیچ روت فقط باید روی پورت های ROOT PORT و BLOCK PORT باید دیده شود.یعنی نباید سوئیچ روت ، روی پورتهای سمت کلاینت که در دسترس است دیده شود.

   
   IOU3(config)#INTerface RANGe ETHernet 1/0-1
   IOU3(config-if-range)#SPANning-tree GUArd Root 
   IOU3(config-if-range)#
   *Dec 23 06:27:56.907: %SPANTREE-2-ROOTGUARD_CONFIG_CHANGE: Root guard enabled on port Ethernet1/0.
   *Dec 23 06:27:56.919: %SPANTREE-2-ROOTGUARD_CONFIG_CHANGE: Root guard enabled on port Ethernet1/1.
   IOU3(config-if-range)#
   
   
   

   از کامند DEBUG برای دیدن ادامه ای این LAB استفاده می کنیم:

   
   IOU3#DEBug SPANning-tree EVents 
   Spanning Tree event debugging is on
   IOU3#
   


   سوئیچ IOU8 دارای PR 0 است

   IOU8(config)#SPANning-tree VLAN 1 PRiority 0
   
   IOU8#
   IOU8#SHOW SPANning-tree 
   
   VLAN0001
    Spanning tree enabled protocol ieee
    Root ID  Priority  1
          Address   aabb.cc00.0800
          This bridge is the root
          Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
   
    Bridge ID Priority  1   (priority 0 sys-id-ext 1)
          Address   aabb.cc00.0800
          Hello Time  2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
          Aging Time 300
   
   
   


   حالا سوئیچ IOU8 را وارد بازی می کنیم :
   2


   Attacker سویئچ خود را به پورتی که برای کلاینت در نظر گرفته شده بود ، متصل کرد.

   اگر به سوئیج IOU3 برگردیم یک LOG را مرتبا" دریافت می کنیم

   
   IOU3#
   *Dec 23 06:32:47.975: STP: VLAN0001 heard root   1-aabb.cc00.0800 on Et1/0
   *Dec 23 06:32:47.975:   supersedes 24577-aabb.cc00.0600
   *Dec 23 06:32:47.975: %SPANTREE-2-ROOTGUARD_BLOCK: Root guard blocking port Ethernet1/0 on VLAN0001.
   IOU3#
   *Dec 23 06:32:47.975: STP: VLAN0001 sent Topology Change Notice on Et0/0
   *Dec 23 06:32:47.975: STP[1]: Generating TC trap for port Ethernet1/0
   *Dec 23 06:32:47.975: STP: VLAN0001 Et1/0 -> blocking
   *Dec 23 06:32:48.975: STP: VLAN0001 heard root   1-aabb.cc00.0800 on Et1/0
   *Dec 23 06:32:48.975:   supersedes 24577-aabb.cc00.0600
   IOU3#
   *Dec 23 06:32:50.983: STP: VLAN0001 heard root   1-aabb.cc00.0800 on Et1/0
   *Dec 23 06:32:50.983:   supersedes 24577-aabb.cc00.0600
   
   


   بخاطر همین ، من کلا" کامند DEBUG را غیر فعال کردم
   
   IOU3#no DEBug SPANning-tree EVents 
   Spanning Tree event debugging is off
   IOU3#
   
   
   


   خب ، LOG می گفت روی پورت ETH1.0 مک روت را شنیده است اما باز برای اینکه موضوع روشن شود :
   3


   
   MAC SWITCH ROOT BRIDGE (IOU1) = aabb.cc00.0600
   MAC SWITCH ATTACKER (IOU8) = aabb.cc00.0800
   
   

   حالا یکبار دیگر به log نگاه کنیم :

   *Dec 23 06:32:50.983: STP: VLAN0001 heard root   1-aabb.cc00.0800 on Et1/0
   *Dec 23 06:32:50.983:   supersedes 24577-aabb.cc00.0600
   
   
   
   می بینیم که در خط اول BID سوئیچ attacker که pr 1 و مک aabb.cc00.0800 دارد را نوشته است که روی پورت eth 1/0 شنیده شده است اما در خط دوم مک سوئیچ روت را supersede کرده به این مفهوم کرده که این BID سوئیچ روت بر BID های سوئیچ های دیگر ( حتی اگر آنها بهترین BID را هم داشته باشند ) ، ارجحیت دارد .

   اگر از کامند زیر استفاده کنیم:

   
   IOU3#SHOW SPanning-tree INCONsistentports 
   
   Name         Interface       Inconsistency
   -------------------- ---------------------- ------------------
   VLAN0001       Ethernet1/0      Root Inconsistent
   
   Number of inconsistent ports (segments) in the system : 1
   
   IOU3#
   
   


   می بینیم که پورت Ethernet1/0 در وضعیت Root Inconsistent قرار گرفته است. تا زمانی که ارتباط سوئیچ ATTACKER با سوئیچ IOU3 برقرار است و ادعای روت بودن کند و BPDU بهتر بفرستد در این وضعیت باقی می ماند.

   توجه کنید ، این فیچر الزاما" با خود BPDU مشکلی ندارد بلکه با دریافت BPDU بهتر روی پورت هایی که این فیچر روی آنها فعال شده است ، مشکل دارد.

   مجددا" من کامند DEBUG را فعال کرده و ارتباط سوئیچ ATTACKER را قطع خواهم کرد.

   4


   
   IOU3#DEBug SPAnning-tree EVents 
   Spanning Tree event debugging is on
   IOU3#
   
   


   قبل از قطع ارتباط
   
   IOU3#
   *Dec 23 06:55:55.831: STP: VLAN0001 heard root   1-aabb.cc00.0800 on Et1/0
   *Dec 23 06:55:55.831:   supersedes 24577-aabb.cc00.0600
   IOU3#
   


   پس از قطع ارتباط

   IOU3#
   *Dec 23 06:56:15.839: %SPANTREE-2-ROOTGUARD_UNBLOCK: Root guard unblocking port Ethernet1/0 on VLAN0001.
   IOU3#
   *Dec 23 06:56:15.839: STP: VLAN0001 Et1/0 -> listening
   IOU3#
   *Dec 23 06:56:30.843: STP: VLAN0001 Et1/0 -> learning
   IOU3#
   *Dec 23 06:56:45.847: STP[1]: Generating TC trap for port Ethernet1/0
   *Dec 23 06:56:45.847: STP: VLAN0001 sent Topology Change Notice on Et0/0
   *Dec 23 06:56:45.847: STP: VLAN0001 Et1/0 -> forwarding
   IOU3#
   
   

   همانطور که می بینید چون روی پورت مربوطه دیگر BPDU بهتر دریافت نشد ، پورت ETH1.0 از وضعیت Root Inconsistent خارج و نهایتا" FORWARD شد.
   
   IOU3#SHOW SPANning-tree INCONsistentports 
   
   Name         Interface       Inconsistency
   -------------------- ---------------------- ------------------
   
   Number of inconsistent ports (segments) in the system : 0
   
   IOU3#
   
      نویسنده : صادق شعبانی
   تنها وب سایت صاحب امتیاز این مقاله آموزشی : انجمن تخصصی فناوری اطلاعات ایران tosinso.com
   موفق و itpro باشید!


   1

   2

   5

   3


   برچسب ها
   ردیفعنوان
   1CISCO LAB 1 - Root PRimary AND Root SEcondary
   2مراحل 3 گانه پروتکل درخت پوشا - CISCO LAB 2
   3 کاهش زمان همگرایی براساس HELLO TIME و عمق شبکه - CISCO LAB 3
   4CISCO LAB 4 - portfast
   5CISCO LAB 5 - UPLINKFAST
   6CISCO LAB 6 - BACKBONE FAST
   7Cisco lab 7 – bpdu guard
   8Cisco lab 8 –auto recovery error disable
   9Cisco lab 9 – root guard
   10Cisco lab 10 – loop guard + bpdu filter
   11CISCO LAB 11 - HSRP
   12CISCO LAB 12 - VRRP
   13CISCO LAB 13 - GLBP
   14CISCO LAB 14 : ETHERCHANNEL - PAGP PART 1
   15CISCO LAB 15 : ETHERCHANNEL LAYER3 - PAGP PART 2
   16CISCO LAB 16 : ETHERCHANNEL - LACP
   دورهمجموعه کل دوره
   مطالب مرتبط

   در حال دریافت اطلاعات

   نظرات
   هیچ نظری ارسال نشده است

    برای ارسال نظر ابتدا به سایت وارد شوید